Møte Mai 2015 Representantskapet

 

Innkallinger 2015
Innkallinger 2015
Møter Innkallinger Vedlegg
20.05.2015 Møteinnkalling Del 1 (.PDF, 205 kB) Fron Badeland: Vedlegg 1 Årsmelding (.PDF, 276 kB)
Fron Badeland: Vedlegg 1 Økonomisk oversikt (.PDF, 3 MB)
Fron kulturskole: Vedlegg 1 Årsmelding (.PDF, 7 kB)
Fron kulturskole: Vedlegg 2 Grunnlag for årsmelding (.PDF, 14 kB)
Fron kulturskole: Vedlegg 1 Regnskap (.PDF, 9 kB)
Møteinnkalling Del 2 (.PDF, 273 kB) MGBV: Vedlegg 1 Årsberetning (.PDF, 169 kB)
MGBV: Vedlegg 1 Økonomisk oversikt (.PDF, 8 kB)
MGRS: Vedlegg 1 Årsberetning (.PDF, 71 kB)
MGRS: Vedlegg 1 Økonomisk oversikt (.PDF, 14 kB)
MGL: Vedlegg 1 Årsmelding (.PDF, 686 kB)
MGL: Vedlegg 1 Økonomisk oversikt (.PDF, 3 MB)
Møteinnkalling Del 3 (.PDF, 223 kB) Generelle saker: Vedlegg 1 Eksempel på utregning av vederlag (.PDF, 221 kB)
Regionrådet: Vedlegg 1 Behandling av rekneskap for sekretariatet i Regionrådet (.PDF, 171 kB)
Regionrådet: Vedlegg 2 Behandling av rekneskap for partnerskapsmidler i Regionrådet (.PDF, 140 kB)
Ung i Midtdalen: Vedlegg 1 Årsrapport (.PDF, 7 kB)
Ung i Midtdalen: Vedlegg 2 Grunnlag for årsmelding (.PDF, 628 kB)
Ung i Midtdalen: Vedlegg 1 Rekneskap for Ung i Midtdalen (.PDF, 36 kB)
Geodata: Vedlegg 1 Årsmelding (.PDF, 153 kB)
Møteinnkalling Del 4 (.PDF, 248 kB) MGPP: Vedlegg 1 Økonomisk oversikt (.PDF, 3 MB)
Frya RA: Vedlegg 1 Årsmelding (.PDF, 422 kB)
Frya RA: Vedlegg 1 Økonomisk oversikt drift Frya RA (.PDF, 3 MB)
Frya RA: Vedlegg 2 Økonomisk oversikt drift Frya flyplass (.PDF, 3 MB)
Frya RA: Vedlegg 1 Vurdering fra Nord-Fron kommune (.PDF, 79 kB)
Frya RA: Vedlegg 2 Vurdering fra Ringebu kommune (.PDF, 177 kB)
Frya RA: Vedlegg 3 Notat fra Norconsult (.PDF, 655 kB)
Møteinnkalling Del 5 (.PDF, 334 kB) MGB: Vedlegg 1 Årsregnskap (.PDF, 6 MB)
MGB: Vedlegg 2 Brannsjefens kommentarer (.PDF, 15 kB)
MGB: Vedlegg 1 Årsberetning (.PDF, 336 kB)
MGR: Vedlegg 1 Økonomisk oversikt (.PDF, 676 kB)
MGR: Vedlegg 1 Årsmelding (.PDF, 2 MB)
MGR: Vedlegg 1 Forslag til aksjonæravtale (.PDF, 108 kB)
MGR: Vedlegg 2 Forslag til reviderte vedtekter (.PDF, 205 kB)
MGR: Vedlegg 1 Gjeldende renovasjonsforskrift (.PDF, 159 kB)
MGR: Vedlegg 1 Situasjonsplan (.PDF, 313 kB)
MGR: Vedlegg 2 Snitt nytt adm.bygg (.PDF, 838 kB)
MGR: Vedlegg 1 Rapport fra Cowi (.PDF, 2 MB)
MGR: Vedlegg 1 Notat fra adv.Rylandsholm (.PDF, 112 kB)
MGR: Ettersendt vedlegg Presentasjon (.PPTX, 9 MB)
Revisjonsberetninger Revisjonsberetning 2014 Ringebu kommune (.PDF, 90 kB)
Revisjonsberetning 2014 Sør-Fron kommune (.PDF, 2 MB)
Revisjonsberetning 2014 Nord-Fron kommune (.PDF, 392 kB)
Sist endret 23.09.2016