Viktig melding

Lokale følger av nasjonale smitteverntiltak

 

  

Helse og omsorg:

Linåkertunet korttidsavdeling og heldøgns tjeneste:

Vi har for tiden et smitteutbrudd blant en del beboere, så det er viktig at besøkende tar egne forhåndsregler over for seg selv.

Retningslinjer for besøkende ved Linåkertunet gjeldende fra 29.03.22:

 • Besøk må avtales på forhånd på den enkelte avdeling: se telefonnummer nederst.
 • Besøks tider: 11-15, 16-20 alle dager ved korttidsavdelingen og HDT. Unntak ved alvorlig sykdom og ved livets slutt.
 • Utføre håndhygiene eller sprite hender før besøk.
 • Besøkende bør ikke oppholde seg i fellesareal
 • Beboere kan dra på dags- og overnattingsbesøk.

Beboere kan dra på dags- og overnattingsbesøk.

Telefonnummer:

Korttidsavdelingen: 484 97 146
HDT: 1-1: 484 97  517
         2-1: 453 76 787
         1-2: 453 77 484
         2-2: 453 76 692

Ringebu omsorgssenter og omsorgsleilighetene Linåkervegen 2B:

Ringebu omsorgssenter åpnes igjen for besøkende fra 14. mars 2022. 

 • Besøkende som har luftveissymptomer skal ikke komme på besøk. Du må være frisk og ikke være i noen form for karantene.
 • Besøkende bes fylle ut besøksprotokoll ved inngangspartiene.
 • Unngå klemming og håndhilsning.
 • Utføre håndhygiene eller sprite hender før og etter besøk.
 • Der det ikke er mulig å holde 1 m avstand anbefales besøkende å bruke munnbind.
 • Besøkende skal ikke oppholde seg i fellesareal.
 • Bruk munnbind i kontakt med helse og omsorgstjenesten.
 • Besøkende som ønsker å hurtigteste seg, ordner det selv i forkant av besøk.
 • Besøkende som får symptomer og blir syke kort tid (under to døgn) etter besøket, bes kontakte tjenesten. Dette for at smitteverntiltak kan vurderes inn mot den som har hatt besøk.

Freskus

Freskus er åpent for medlemmer, drop-in, frisklivsbrukere og Friskis & Svettis medlemmer. Restriksjoner for smittehåndtering er gjeninnført.