Viktig melding

Vaksinering

Siste nytt:

 

 

Koronavaksinering vil fremover foregå på Ringebu legekontor. Om du ønsker vaksine, ta kontakt med legekontoret på tlf. 61 28 39 10 for bestilling av time.

Her kan du finne svar på det meste du lurer på vedrørende koronavaksinering.

 

Koronavaksine: 

Barnevaksinering (5-11 år)

Ringebu kommune vaksinerer også enkelte barn i alderen 5-11 år mot koronavirus. Dette gjelder barn med alvorlig grunnsykdom.

Barn i alderen 5–11 år har svært lav sannsynlighet for å bli innlagt ved sykehus etter å ha blitt smittet med koronavirus. Dette gjelder også barn med alvorlig grunnsykdom. Men de kan likevel ha nytte av den beskyttelsen som koronavaksinen gir, og det kan også bidra til at de lettere kan delta på skole og i aktiviteter. Det kan i tillegg være at friske barn som er nærkontakter til en familier med svært alvorlig sykdom, kan få tilbud om koronavaksine. Dette vurderes av fastlege.

Grunnsykdommer hos 5-11-åringer som kan utløse tilbud om koronavaksine
• Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
• Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon).
• Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år.
• Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift.
• Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon.
• Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon.
• Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn»).
• Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året).
• Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

Identifisering av barn som trenger vaksinen
Foreldre/foresatte som mener at sitt barn bør få tilbud om barnevaksinering kan kontakte barnets fastlege eller behandlende barnelege. Legen kan i samråd med foreldre/foresatte melde barnet inn for vaksinasjon. Eventuelt kan foreldre/foresatte motta et dokument på behovet og selv ta kontakt til vaksinasjonssted for å bestille time.

12-15 år

Det er kun elever som har fylt 12 år som får tilbud om vaksine, og de må bringes til vaksinasjonsstedet av foreldre/foresatte.  

Egenerklæringsskjema og samtykkeskjema
Elevene må ha med seg utfylt egenerklæringsskjema og samtykkeskjema til vaksinasjon. De vil få utdelt dette på skolen i tillegg til at det gis informasjon fra skolehelsetjenesten. Det kreves samtykke fra begge foreldre ved delt foreldreansvar.
Elever som har hatt koronavirus skal ikke ha vaksinen. Vaksinasjonssted er Tromsvang, Fåvang. Vaksinetypen som benyttes er Pfizer BioNTech.

Samtykkeskjema
Egenerklæringsskjema på flere språk

16-17 år

16- og 17-åringer kan benytte seg av drop-in -timer, se faktaboksen over for oppsatte tider.

Dersom du har fylt 16 år kan du møte til vaksinasjonen uten å vise til samtykke fra foreldre eller foresatte. Du må vite fødselsnummeret ditt. 

Dersom du fyller 16 år senere i 2021 må du ha samtykke fra foreldre/forelder/foresatt(e). Ved delt foreldreansvar må begge samtykke til vaksinering. 
1. Ved delt foreldreansvar: Enten kan begge foresatte bli med deg til vaksinasjonsstedet, eller så kan du ha med godkjent dokumentasjon fra den ene eller begge som eventuelt ikke møter. Et bilde på mobilen av foresattes ID (med foto) samt en tekstmelding om at de bekrefter at du skal vaksineres er godt nok.  

2: Ved eneansvar: Foresatt kan enten bli med deg til vaksinasjonsstedet, eller du kan ha med godkjent dokumentasjon fra din foresatte. Et bilde på mobilen av foresattes ID (med foto) samt en tekstmelding om at vedkommende bekrefter at du skal vaksineres er godt nok. 

Vaksinasjonsstedet er Tromsvang, Fåvang. Vaksinetypen som benyttes er Pfizer BioNTech.

Dersom du har spørsmål, kan du ringe vaksinetelefon på tlf. 453 76 547.

3. dose - Over 18 år

Personer 18–44 år som ikke tilhører risikogruppene tilbys oppfriskningsdose med koronavaksine.

Alle fra 45 år og oppover, og yngre personer som tilhører risikogruppene anbefales å ta oppfriskningsdose. Dette er hovedsakelig for å redusere risikoen for alvorlig sykdomsforløp ved koronainfeksjon i disse gruppene.

Det må ha gått 20 uker mellom dose 2 og oppfriskningsdose.

4. dose - Alvorlig svekket immunforsvar

Personer med alvorlig svekket immunforsvar tilbys 4. dose med koronavaksine dersom det har gått minimum tre måneder siden 3. dose. En blir da ikke innkalt, men kan komme på drop-in på Tromsvang alle vaksinasjonsdager.

Det er ikke nødvendig med vurdering fra lege for dose 4, men personene som skal vaksineres må framvise dokumentasjon på behovet. Det gjøres enten ved bekreftelse i brev fra spesialisthelsetjenesten eller dokumentasjon på bruk av immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene. 

4. dose for deg med alvorlig svekket immunforsvar
Dette gjelder:  

  • Personer som har hatt organtransplantasjon de siste to årene
  • Personer med alvorlig og moderat immunsvikt
  • Kreftpasienter som er i behandling eller som nylig har gjennomgått behandling
  • Personer som får dialysebehandling eller pasienter med kronisk nyresvikt
  • Personer med avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon
  • Andre med svært nedsatt immunforsvar
Fritidsinnbyggere

Fritidsinnbyggere og andre tilreisende med tilhørighet til kommunen kan også møte opp til drop-in vaksinering. Se faktaboksen over for datoer og tidspunkt.

Om vaksinen

Ringebu kommune benytter vaksinetypen Pfizer BioNTech.

Les mer om vaksinen på FHI sin nettside.

Spørsmål?

Vakttelefonen for spørsmål om smitte og testing (61 28 30 10) er åpen for henvendelser hverdager mellom kl. 08.00 og 20.00.