Viktig melding!

Stedsnavn i Ringebu

Kart og oppmåling har lagd en kartløsning for lokale, historiske stedsnavn med skrivemåte nærmest mulig lokal uttale. Hensikten med løsningen er å ta vare på lokale navn og uttale. I kommunens offisielle kartløsninger og i saksbehandlingen er vi forpliktet til å bruke vedtatte skrivemåter, men vi mener det er viktig å ta vare på gamle navn.


Løsningen består av en innsynsløsning der man kan se navnene som er lagt inn, og en tjeneste for å legge til nye navn med eventuelle kommentarer og bilde. Begge kan brukes både på PC/laptop, nettbrett og mobil. I innsynsløsningen er hvert stedsnavn representert med et punkt. Punktene har forskjellig farge basert på hvilken type navn det er. Klikk på tegnforklaring oppe til venstre for å se kategoriene. Klikk på punktet for å se stedsnavnet, kategori og eventuelle merknader og bilder. Zoomer du langt nok inn vil også stedsnavnene vises i kartet. Den svarte og grå teksten er en del av bakgrunnskartet og kan ikke redigeres. Disse navnene har normert/vedtatt skrivemåte og er med for å gjøre det enklere å kjenne seg igjen. Se innsynsløsningen her: https://arcg.is/CWrWX.


Løsningen er ikke komplett og vi håper frivillige lokalkjente vil bidra med å registrere flere stedsnavn. 

Hva vi har lagt til hittil og hva som kan legges til

Vi har lagt inn stedsnavn samlet inn i forbindelse med utgivelse av bøker om  gardhistorie, seterhistorie, skoghistorie og Samdalen. I tillegg fra artikkel om fløting av tømmer i Hemgrenda 2017, arbeid som Morits Nordrum har gjort om Imsdalen og noen navn fra arbeid med turkart, stolpejakt og andre kilder. Hittil er gardhistoriebøker skrevet for Venabygd, Kjønås, Vekkom, Brekkom og Sør-Fåvang. Det blir forhåpentligvis kommunedekkende i framtiden.


Det vi altså har er navn på garder, husmannsplasser, setrer, buer, liuer og litt andre navn. Dette er bare en begynnelse i forhold til det som kan finnes av lokale stedsnavn på for eksempel terrengformasjoner som kulper, hauger, bergformasjoner, buer, steiner, røyser, myrer, spesielle gamle tre, utmarksslåtter og alt mulig annet. Mange stedsnavn har nok også gått tapt eller holder på å gå tapt. Slik sett er det kanskje en løsning en skulle hatt for 30 år siden, men det var før teknologien gjorde det mulig.
 

Registrering av stedsnavn for frivillige/lokalkjente

Vi er avhengige av frivillig innsats for å få registrert flere navn. Vi oppfordrer spesielt historielag, grunneierlag og enkeltpersoner med lokalkunnskap til å ta i bruk tjenesten og registrere stedsnavn. Tjenesten skal være relativt enkel å bruke og det er lett for oss å rette opp i eventuelle feilregistreringer om vi blir varslet. Ønsker du å bidra, send en epost til per.johan.smestad@ringebu.kommune.no.


Det er mulig å legge inn bilde av objektet samtidig som en registrerer navn og eventuell beskrivelse. Vi ber om at det legges inn bilder med maksimal størrelse 180 kB med tanke på at bildene skal brukes i en web-løsning. Det kan lages komprimerte kopier av bilder i Paint med kommandoen Endre størrelse under Hjem-menyen. Alternativt kan bilde sendes til kommunen pr epost så legger vi det inn. Hvis det finnes ulik uttale på samme objekt i ulike grender er det mulig å legge inn det med / mellom skrivemåtene. Det kan også meldes tilbake til oss for navn som ligger i løsningen fra før. Vi ber om at kun historiske navn med lokal tilknytning blir registrert. Hovedfokuset er historiske navn som ikke er fanget opp av offisielle kart og navneprosesser. Hvis noen for eksempel har døpt haugen bortenfor hytta si til Appelsinhaugen eller motbakken de pleier å ta pause i til Kvikklunsjbakken er det ikke noe som skal registreres i denne løsningen. Det er heller ikke en løsning for å komme med nye offisielle navneforslag på for eksempel veger. Nye navneforslag må sendes til kommunen med begrunnelse for behandling i tråd med stadnamnlova.
 

Videreutvikling, tilbakemelding og rettinger

I den grad det finnes normert skrivemåte kommer vi kanskje til å legge inn det i tillegg, men vedtatte skrivemåter er ivaretatt gjennom offentlige kart og stadnamnregister, så vi har i første omgang hovedfokus på lokal uttale i denne løsningen. Hvis det finnes gamle kart med stedsnavn på som er aktuelle å legge inn kan disse sendes kommunen. Rettinger, forslag og kommentarer til løsningen og innhold i den sendes fortrinnsvis til Per Johan Smestad. Arbeid med denne løsningen er i hovedsak noe vi har tid til i vinterhalvåret, så tilbakemeldinger i barmarkssesongen kan bli samlet opp til vinteren.

 
Uten det frivillige arbeidet fra de som jobber med bøkene hadde vi hatt et tynt grunnlag. Løsningen er laget etter ide fra Fridtjov med inspirasjon fra innsamling av samiske stedsnavn i Nesseby. Fridtjov har gjort kartarbeid for bøker mm som er kildemateriale for løsningen. Per Johan har laget løsningen, bearbeida dataene fra ulike bøker og prosjekt og er superbrukeren vår på løsningen.
per.johan.smestad@ringebu.kommune.no superbruker for løsningen
fridtjov.valde.janson@ringebu.kommune.no
(jon-helge.silli@ringebu.kommune.no behandler stadnamnsaker for veger og andre saker etter stadnamnlova)