Viktig melding!

Turstier i Ringebu


Turstier i Ringebu er tilgjengelig i kommunens kartløsning på internett og på mobile enheter: https://kommunekart.com/

Ved å klikke på Kartlag og velge kartlag: Turstier i Ringebu blir alle traktorveger og stier som er registrert i kommunen tegnet opp. Gjør oppmerksom på at kartbasen i tråd med nasjonal standard også inneholder traktorveger på innmark som ikke er åpen for allmenn ferdsel.
Kommunekart kan også lastes ned som app på mobiltelefoner og nettbrett. 
Da kan en finne ut hvor en er og finne starten på en sti eller finne tilbake til riktig sti og retning hvis en er usikker på hvor en er.

Turstier kan også lastes ned som KMZ fil som kan åpnes i Google Earth:
KMZ fil med turstier lastes ned her:
https://www.dropbox.com/sh/gbzwivqr21new0h/AACPU_svddiPRem1Xf7FANDZa?dl=0
Google Earth Pro må være lastet ned. I Google Earth Pro er det bare å gå på Fil og Åpne for å åpne den nedlastede KMZ filen. Når KMZ filen er åpnet vil den automatisk zoome inn på Ringebu og turstier blir vist med hvitt.
Google Earth har en grov feil i høydemodellen sin ved Høgkleiva ellers ser det meste bra ut.