Utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Varden II - forslag til offentlig ettersyn

Klikk for stort bildeI medhold av plan- og bygningslovens § 17-4 legges fremforhandlet forslag om utbyggingsavtale (PDF, 3 MB)for gjennomføring av reguleringsplan for Varden ut til offentlig ettersyn. 

Frist for merknader: 26. april 2019

Innspillene merkes med sak 19/238.

Merknader sendes:

Ringebu kommune
Plan og teknisk
Hanstadgt. 4

2630 Ringebu kommune      eller       post@ringebu.kommune.no 
 

Eventuelle spørsmål rettes til kommuneplanlegger:

Wenche Hagestuen Dale, tlf. 61 28 30 96  wenche.dale@ringebu.kommune.no