Viktig melding

Kommunale boliger

Ringebu Kommune disponerer 117 boliger. I tillegg har vi 32 boliger for heldøgnsomsorg. Boligene er lokalisert i nærheten av Fåvang og Ringebu sentrum. Boligene er fra 45 - 75 m2 og har 1 - 3 soverom. Prisen ligger mellom 3700 - 6500 kroner pr. mnd.  inkl. kommunale avgifter. Flere av boligene er tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjon. Det vil si at de er utstyrt med ramper, store bad, og lave / ingen dørstokker. Bolig er ikke en lovpålagt tjeneste. Se aktuelle linker nederst på siden.

 

Boliger i Bjørgemogata, Bekkevegen, Grubbegata, Vålemogata, Hageskogen og  Ulberg i Ringebu og Knausen, Dalvegen, Tromsnesvegen, Sandmovegen, Linåkervegen 4, Lundjordsvegen 7C på Fåvang blir nå tildelt av tildelingsteam for kommunale boliger uten behovsprøving. Det gjøres oppmerksom på at det ikke er tillatt med dyr i kommunale boliger.

Ønsker du å leie bolig kan du ta kontakt på e-post til post@ringebu.kommune.no eller ringe sentralbordet 61 28 30 00 som vil henvise deg til saksbehandler. Da vil du få informasjon om hvilke boliger som er ledige pr. dato det etterspørres.

Søknadsskjema for kommunal bolig uten behovsprøving. (PDF, 405 kB)

FINN-annonse

SERVICEERKLÆRING - SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIG I RINGEBU KOMMUNE   

1. INNLEDNING:

Serviceerklæringen er en konkret, kortfattet og forståelig informasjon til våre brukere.

Hensikten er å fortelle våre brukere hva de kan forvente av oss og samtidig avklare våre forventninger til brukerne.

2. HVILKET OMRÅDE GJELDER TJENESTEN FOR:

 • Tildeling av kommunale boliger.

3. MÅL MED TJENESTEN:

 • Gi et boligtilbud til søkere som er i behov av kommunal bolig. Se pkt. 4.

4. HVEM TJENESTEN OMFATTER:

 • Personer som har behov for tilrettelagt bolig pga. bosituasjon, nedsatt funksjonsevne eller omsorgsbehov.
 • Flyktninger som skal bosettes i kommunen etter avtale med IMDI (integrering og mangfoldsdirektoratet).

5. HVA DU KAN FORVENTE AV OSS

 • Svar om mottatt søknad innen 21 virkedager.
 • En kartleggingssamtale etter mottatt søknad.
 • Vi har boligtildelingsmøte hver uke
 • Det er ikke knyttet kommunale tjenester direkte til noen av boligene.

6. HVA VI FORVENTER AV DEG:

 • At du fyller ut alle punktene i søknaden og signerer selv. Du kan kontakte kommunen v/ boligtemaet for å få veiledning til utfylling av søknad på kommunal bolig.
 • Dersom en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha skriftlig fullmakt.

7. FORHOLD SOM GJØR AT FORVENTNINGER IKKE KAN INNFRIS:

 • Ferieavvikling kan medføre lengre saksbehandlingstid.
 • Dersom ingen ledig bolig, blir du stående på venteliste.
 • Det er ikke avgjørende hvor lenge man har stått på venteliste når ledige boliger skal tildeles. Tildelingen er behovsprøvd.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER:

 • Sendes til Ringebu Kommune, Hanstadgata 4, 2630 Ringebu
 • Tlf:  612 83 300 (sekretær for boligteamet).
 • E- post: tone.heggelihaugen@ringebu.kjommune.no
 • Søknader behandles på faste datoer av et tverrfaglig sammensatt boligteam bestående av følgende instanser; Hjemmetjenestene Ringebu og Fåvang, Ergo- og fysioterapitjenesten.  Rus- og Psykisk Helsetjeneste og NAV.
 • Søknad kan hentes fra hjemmeside, hjemmetjenestene, Linåkertunet og fellestjenesten på Rådhuset.
 • For mer informasjon om boligene; se vår hjemmeside www.ringebu.kommune.no