Viktig melding

Viktig informasjon om nøyaktighet og kvalitet på grenser

Det er viktig å vite hvor grensene for eiendommen går, før en søker om bygging.
Plan-og bygningsloven (§20-5) åpner blant annet for at enkelte mindre tiltak kan fritas fra søknad og tillatelse.
Forutsetningene er at tiltaket blant annet er i samsvar med samtlige lokalt vedtatte planbestemmelser. Dette er dessverre underkommunisert i den landsdekkende markedsføringen av forenklingen.
Det er i tillegg slik at det er satt enkelte eksakte kriterier for fritak (som kan sjekkes på Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) sine sider; dibk.no.
Et av disse er at avstand til eiendomsgrense skal være minimum 1 meter.
Det er tiltakshavers ansvar å vite hvor eiendomsgrensen går, før tiltak iverksettes.

 

Nøyaktige og pålitelige grenser som er målt med moderne landmålingsmetoder er vist som lysegrønne eller mørkegrønne linjer i kartet. Eiendommer med grønne grenser skal være sikre grenser. Hvis grensemerker er borte eller en tror det kan være flyttet kan en rekvirere grensepåvisning fra kommunen. Grensepåvisning er en gebyrbelagt tjeneste.

Gamle grenser med dårligere nøyaktighet fra skylddelinger og signalerte flyfotograferinger er vist med gult, lilla, eller rødt. Disse grensene har dårlig nøyaktighet og kan ligge opptil 5 meter feil. For eldre skylddelte tomter kan det være anda større feil hvis det ble tatt feil av himmelretninger i beskrivelsen av grensene i skylddelingen.
Hvis det skal bygges på tomter med slike grenser bør det enten rekvireres oppmåling fra kommunen for å få fastsatt grensene eller hvis gamle grensesteiner eller annen merking er kjent kan det leveres kartskisse med utmål fra bygning til gammel grensemerking.
Klarlegging av grense fra kommunen medfører gebyr, men det kan være sikrest med tanke på eventuelle konsekvenser av å bygge for nær eller over grensen mot naboen.

Grenser som kun har antatt plassering for å få lukkede flater i kartet er visst med grått.
Dette er grenser med lav grad av nøyaktighet og pålitelighet så ved bygging på slike eiendommer bør det uansett rekvireres oppmåling.

Oppmåling av grenser kan ta tid og for å finne gammel merking av grenser er det nødvendig med barmark. Kommunal oppmåling forutsetter at det oppnås enighet mellom partene/naboene. Hvis det er kjent at det er tvist om grensen kan det lønne seg å bruke Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett for å få fastsatt grensen ved dom.