100% fast stilling som undervisningsinspektør ved Ringebu ungdomsskole

Klikk for stort bilde

Undervisningsinspektør

Ledig 100 % fast stilling som undervisningsinspektør ved Ringebu ungdomsskole med tiltredelse 01.08.2019. Inspektørstillingen er todelt med ca. 20 % undervisning. Det stilles krav om godkjent lærerutdanning.

Ringebu ungdomsskole vil høsten 2019 ha ca. 140 elever.

Skoleledelsen består av rektor, inspektør og teamledere. Inspektøren deltar i plangruppa og er aktiv pådriver i forhold til skolens utviklingsarbeid.

Øvrige arbeidsoppgaver:

· Rektors stedfortreder

· Timeplan

  •  Vikarordning
  •  Utviklingsarbeid

· Andre driftsrelaterte oppgaver

 

Vi søker en person:

· Med pedagogisk utdanning, kvalifisert for å undervise i ungdomsskolen

· Med et reflektert syn og med visjoner for framtidas skole

· Som kan bruke IKT som administrativt og pedagogisk verktøy

· Som kan arbeide strukturert og systematisk, samtidig være kreativ og ha evne til å se alternative løsninger

· Som vektlegger samarbeid

· Som vektlegger trivsel i arbeidsmiljøet

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte tjenesteleder/rektor Ola Morset tlf 61 24 57 91.

Søknad på undervisningsinspektørstilling merkes med saksnummer 19/1228.

 

Ufullstendige søknader vil bli returnert. Kun søknader som er lagt inn med elektronisk skjema vil bli vurdert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søker vil bli varsla om dette på forhånd.

Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. For stillinger der det kreves politiattest må denne leveres innen 3 mnd. etter tiltredelsesdato.

Du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no og klikke på fanen

”skjema” og ”søknad på ledig stilling”.

Søknaden må merkes med saksnr som er oppgitt for stillingene oppe i utlysningstekstene.

 

Søknadsfrist for stillingen er 02.04.19