Publisert 21.11.2019

Intern utlysning – stillingen kan kun søkes av personer som har et tilsettingsforhold i Ringebu kommune

Ringebu kulturskole har ledig  20% fast stilling som lærer i  messinginstrument.

Kulturskolen sorterer under tjenesteenheten kultur bestående av avdelingene kultur, kulturskole, bibliotek, ungdomshus og skysstasjon, med tilsammen 10 årsverk i tjenesteenheten.

SØKNADSFRIST 9.12.2019

 

Publisert 15.11.2019

Andreas Wangen har i dag bestått fagprøve i IKT-servicefaget

 

Publisert 13.11.2019

 Ledig 80 % fast stilling  f.o.m 01.02.2020


Det gjøres oppmerksom på at det kan bli ledig en 80% fast stilling til som barnevernskonsulent og at søkerne vil kunne bli vurdert til begge stillingene.

Publisert 12.11.2019

I desember 2018 vedtok kommunestyret i Ringebu i sak 105/2018 at vegnavnet endres fra Vardenvegen (som var foreslått i reguleringsplanprosessen) til Varden.

Publisert 12.11.2019

 I januar 2020 startes pårørendeskole. Kurskveldene er lagt til Sørheim omsorgssenter. Dette er et tilbud til deg som er pårørende til en person med demenssykdom. Kurset vil gi mye informasjon og mulighet til å dele erfaringer med andre pårørende. 

Dette er et samarbeid med Ringebu kommune, Sør - Fron kommune og Nord - Fron kommune

                                                                   

Publisert 06.11.2019

Levekårsutvalget i Ringebu har tidligere i år vedtatt at kulturprisen 2019 tildeles Mariann med følgende begrunnelse:
«Mariann Hagen Tømterud
 har vært, og er, en ildsjel og pådriver for å bevare og formidle kunnskap om en stolt, men truet bunadstradisjon. Hun er en dyktig kulturbærer av gamle håndverksteknikker som er truet eller i ferd med å forsvinne, såkalt rødlistet. Som leder for en utstrakt kursvirksomhet i regi av Ringebu-Fåvang Husflidslag, har hun siden midt på 2000 tallet ledet flere kurs hvert år. Antakelig er det etter disse årene flere hundre deltakere som har gjennomgått og gjenoppdaget nesten glemte teknikker og som i dag kan glede seg over 

håndsydde bunader til seg eller sine familiemedlemmer».

 

 

Publisert 04.11.2019

 Mandag 4.november mottar Ringebu kommune «Best Practice Certificate» under en tredagers internasjonal konferanse i Maastricht, som samler de mest innovative offentlige institusjonene i Europa. - Lykkes vi med en innbyggerdrevet stedsutvikling, lykkes kommunen som helhet, sier en takknemlig og stolt kommunalsjef Britt Åse Høyesveen i sin takketale til juryen.  
- Takk for at dere anerkjenner arbeidet til en liten landsby midt i Gudbrandalen i Norge!    

 

 

Publisert 31.10.2019

Utdeling av Ringebu kommunes kulturpris til
Mariann Hagen Tømterud.

Musikk ved sangelever og band fra Ringebu kulturskole.

Inngang kr 100 for voksne og kr 50 for barn
dekker kaffe og kake

Velkommen til Tromsvang 1. november kl 19.00.
Dørene åpnes kl. 18.30

Publisert 30.10.2019

35 ansatte i hjemmetjenesten og korttidsavdelingen, deltok på fagdagen 29.10.19. Målet for dagen er godt samarbeid mellom tjenester til beste for pasientene med fokus på brukermedvirkning

Publisert 29.10.2019

Kommunestyret har behandlet forslag til reguleringsplan for Kvitfjell sentrum vest i kommunestyremøte 15.10.2019, sak 082/19, med følgende vedtak:

  1. Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 reguleringsplan for Kvitfjell sentrum vest, planID 0520201901, slik det går fram av vedlagt forslag til plankart og reguleringsbestemmelser.
  2. Rådmannen gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og mangler i plandokumentene.