Publisert 03.03.2021

Ringebu kommune har takket ja til Innlandet fylkeskommunes prosjekt «En dagsturhytte i alle innlandskommuner».  Vi har som mål å sette opp hytta i 2022.  Nå ber vi om innbyggernes medvirkning i forhold til beliggenhet.

Du kan melde inn forslag via lenke under fram til 11. april 2021.

Registeringsskjema

Les videre før du går inn på skjemaet

Publisert 03.03.2021

Lyst på en meningsfull sommerjobb?
Vi trenger sommervikarer i helse- og omsorgstjenester som har lyst til å jobbe inne på Linåkertunet, kjøkken, i hjemmetjenesten, tilrettelagte tjenester eller legekontoret.

Om du har lyst på en meningsfull jobb der du arbeider med mennesker, så kan dette være noe for deg. Du kommer til å få opplæring slik at du kan gjøre en god jobb. Du bør være over 18 år. I hjemmetjenesten, nattjenesten  og i tilrettelagte tjenester, må du ha førerkort.


Ring oss gjerne om du har spørsmål 🙂

Publisert 01.03.2021

Ringebu kommune tilbyr fagopplæring av høy standard og store utfordringer i læretiden. Når læretiden er over vil du ha gode praktiske og teoretiske kunnskaper innen faget ditt.

Vi søker etter motiverte og nysgjerrige elever som ønsker å bidra aktivt til vårt utviklingsarbeid.

Publisert 26.02.2021
Eiendomsskatt

Med hjemmel i «Lov om eiendomsskatt til kommunene» er liste over eiendomsskattetakster og utligna eiendomsskatt for skatteåret 2021 lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 28. februar til 12. april.
Skatteliste (PDF, 952 kB) finnes også i fellestjenesten Ringebu Rådhus.

Publisert 26.02.2021

Levekårsutvalget i Ringebu kommune  kan dele ut kulturstipend.  Formålet for stipendet er å fremme enkeltpersoner i sin videre utvikling innen sitt område innen kultur og idrett. Kulturstipend kan deles ut en gang i året, med søknadsfrist 15. mars.  Det kan tildeles inntil 2 stipend på inntil kr. 5000.

Du kan selv søke på kulturstipend.

Les mer om søknadskriterier og elektronisk søknad her 

Publisert 26.02.2021

  Lag og organisasjoner i Ringebu kommune kan søke støtte fra følgende ordninger:

I Ringebu kommunes budsjettet for 2021 er det avsatt følgende:

Tilskudd til lag og organisasjoner kr. 350 000 

Tilskudd til kulturanlegg/nærmiljøanlegg kr. 25 000

Søknadsfrist 15. mars 2021

Retningslinjer og elektronisk søknadsskjema finner du her

Publisert 26.02.2021

Kommunens innbyggere oppfordrest til å foreslå kandidater til Ringebu kommunes kulturpris 2021

Levekårsutvalget kan dele ut kulturprisen på kr 10.000

Kommunens innbyggere gis anledning til å fremme forslag på kandidater.

Frist for innlevering av forslag er 15.mars 2021

retningslinjer og forslagsskjema finner du her.

Publisert 26.02.2021

 

Publisert 26.02.2021

 Vi gratulerer Linn Anita Moastuen med bestått fagprøve som Helsefagarbeider ved Linåkertunet den 25.02.2021.

Her ser dere Linn Anita sammen med Tove Ekre og  Anne - Kari Midtli fra prøvenemda. 

Publisert 24.02.2021

Søknadsfrist for ordningen “Tilskudd til tiltak i beiteområder” er 15. mars.