Publisert 27.09.2021

Ringebu kommune ønsker å invitere eldre ut på middag. 

Gjennom prosjektet "Eldre ut på middag" er Ringebu kommune tildelt midler fra Statsforvalteren. Noe av formålet er å gjennomføre arrangement for eldre hjemmeboende hvor de opplever sosial tilhørighet over et godt måltid. 

Vi inviterer til gratis middag for hjemmeboende eldre ved Varden restaurant den 20. oktober og 27. oktober 2021, kl. 16.30 begge dager. 

Påmelding innen 11. oktober 2021 på telefon 45 37 69 27. 

Det er et begrenset antall, så her gjelder førstemann til mølla:) 

For de som trenger hjelp til transport vil frivillige bistå. Vi håper at så mange som mulig kan organisere transport selv.

Velkommen til et sosialt og godt måltid:)

Publisert 24.09.2021

Ringebu kommune skal selge eiendommen Moavegen 3 i Brauta
Moavegen 3 er ei tomt på 527 m2 med en isolert garasje på ca 80 m2. Det er innlagt strøm i garasjen.

Pris:
Selges til høystbydende.  Den med høyeste bud ved budfristen den 11.oktober kl.12.00 får kjøpt eiendommen.
Bud sendes til bud@ringebu.kommune.no

Publisert 24.09.2021

Private veger kan kreve inn vegavgifter, men dette krever godkjenning fra kommunen etter veglovens § 56. Kommunens administrasjon er klar over at mange private veger som krever inn vegavgift, ikke har søkt om dette.

Publisert 24.09.2021

Vi gratulerer Harpa Hallgrimsdottir med bestått fagprøve som kokk. Fagprøven ble gjennomført på Linåkertunet. Vi ønsker henne lykke til med sitt arbeide. 

Publisert 24.09.2021
Alpinist i Kvitfjell

Alpinco gir gratis sesongkort til barneskoleelever t.o.m. 7. trinn bosatt i Ringebu kommune, barneskoleelever.

Ungdomsskoleelever bosatt i Ringebu kommune betaler kr. 1600 for sesongkort.  Altså en megarabatt!

Sesongkortet gjelder både i Kvitfjell og Hafjell.

Sesongkortet betales og hentes i billetten i Kvitfjell Alpinanlegg.  Bestilling: billett@kvitfjell.no.  (Skolene har sendt inn navnelister)
For de som ikke har Axess-kort fra før, må dette kjøpes for kr 75.

Publisert 23.09.2021

Vi gratulerer Kristin Brandstadmoen med bestått fagprøve som Helsefagarbeider. Fagprøven ble gjennomført ved Linåkertunet. Vi gratulerer med fagbrevet og ønsker henne lykke til med sitt arbeidet.  

Publisert 21.09.2021

   

 • TRYGT HJEM er en taxi-ordning til ungdom mellom 15 og 21 år i Innlandet
 • Tilbudet gjelder natt til lørdag og søndag gjennom hele året
 • Kr 69,- per person (kr 100,- på røde dager og i høytider)
 • Du må bestille før kl. 20.00
 • Det må være minimum 3 passasjerer som skal hjem til samme område

Les mer om ordningen her: https://innlandetfylke.no/tjenester/veg-og-trafikk/trafikksikkerhet/ungdomstiltak/trygt-hjem/

 

Publisert 21.09.2021

 

Helse og omsorgstjenesten er organisert i tre områder, hjemmebaserte tjenester, helse og mestring og Linåkertunet heldøgns tjenester. Tjenestene vektlegger fleksibel bruk av tilgjengelige ressurser.

Tjenestestedet er for tiden ved Heldøgns tjenester ved Linåkertunet.

 Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier
 • Løsningsorientert, fleksibel og ha gode samarbeidsevner
 • Relevant erfaring innen fagområdet og IKT
 • Faglig oppdatert og relevant erfaring innen eldreomsorg
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Gjerne relevant videreutdanning innen omsorgsfeltet
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Stillingen krever god fysisk og psykisk helse.
 • Må ha førerkort klasse B

 

Vi kan tilby:

 • Arbeidstid 35,5 t/uke med arbeid hver 3 helg.
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et trivelig miljø
 • Mulighet for deltakelse i tverrfaglig team og møter
 • Kommunen legger til rette for kurs og videreutdanning/spesialisering i henhold til tjenestenes kompetanseplan.
 • Kommunen har tjenestebiler

Ved få søkere kan vernepleiere tas i betraktning ved ansettelse.

Søknadsfrist: 10.10.21

Søknaden merkes med saksnr.: 21/2242

Informasjon om stillingen:

For mere informasjon og opplysninger om stillingen kontakt tjenesteleder Ingrid Rugsveen på telefon 904 077 14 eller mail  ingrid.rugsveen@ringebu.kommune.no  

Interne søkere har fortrinnsrett, og ved interne opprykk vil det ansettes fra eksisterende søkermasse. Ufullstendige søknader vil bli returnert. Kun søknader som er lagt inn elektronisk vil bli vurdert. Du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. For stillinger som krever det, må det foreligge tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.

 

Publisert 21.09.2021

 

Helse og omsorgstjenesten er organisert i tre områder, hjemmebaserte tjenester, helse og mestring og Linåkertunet heldøgns tjenester. Tjenestene vektlegger fleksibel bruk av tilgjengelige ressurser.

Tjenestestedet er for tiden ved Heldøgns tjenester ved Linåkertunet.

 Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier
 • Løsningsorientert, fleksibel og ha gode samarbeidsevner
 • Relevant erfaring innen fagområdet og IKT
 • Faglig oppdatert og relevant erfaring innen eldreomsorg
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Gjerne relevant videreutdanning innen omsorgsfeltet
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Stillingen krever god fysisk og psykisk helse.
 • Må ha førerkort klasse B

 

Vi kan tilby:

 • Arbeidstid 35,5 t/uke med arbeid hver 3 helg.
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et trivelig miljø
 • Mulighet for deltakelse i tverrfaglig team og møter
 • Kommunen legger til rette for kurs og videreutdanning/spesialisering i henhold til tjenestenes kompetanseplan.
 • Kommunen har tjenestebiler

 

Ved få søkere kan vernepleiere tas i betraktning ved ansettelse.

Søknadsfrist: 10.10.21

Søknaden merkes med saksnr.: 21/2245

 

Informasjon om stillingen:

For mere informasjon og opplysninger om stillingen kontakt tjenesteleder Ingrid Rugsveen  på telefon 904 077 14 eller mail  ingrid.rugsveen@ringebu.kommune.no  

 

Interne søkere har fortrinnsrett, og ved interne opprykk vil det ansettes fra eksisterende søkermasse. Ufullstendige søknader vil bli returnert. Kun søknader som er lagt inn elektronisk vil bli vurdert. Du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. For stillinger som krever det, må det foreligge tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.

Publisert 21.09.2021

 Utvalg for plan og teknisk har i UPT-sak 076/21 gjort vedtak om midlertidig forbud mot tiltak i Ringebu sentrum. Forbudet er kun knyttet til tiltak som fører til annen bruk enn forretningsformål av lokaler i første etasje ut mot sentrumsgatene.