Publisert 16.10.2020

Hvordan kan Vålebru utvikles til å bli en enda mer attraktiv og mest mulig klimavennlig landsby inn i framtida? Som grunnlag for revisjon av reguleringsplan for Vålebru skal det gjennomføres et utvidet analysearbeid og brede medvirkningsprosesser. 

Publisert 16.10.2020

Forslag til reguleringsplan for Losnabakkan 50 er behandlet og vedtatt av kommunestyret i møte 08.10.2020, K-sak 079/20, med følgende vedtak:

 KOM - behandling: Enstemmig vedtatt som innstilling fra utvalg for plan og teknisk.

KOM-079/20 Vedtak:

  1. Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering for Losnabakkan 50, planID 0520201902, slik det går frem av vedlagt forslag til plankart og reguleringsbestemmelser.
  2. Administrasjonen gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og mangler i plandokumentene.
Publisert 15.10.2020

Hallgeir Rogstad er ansatt som rådgiver i miljørettet helsevern. Han har en interkommunal stilling som deles mellom Lillehammer, Øyer, Gausdal og Ringebu.

Publisert 15.10.2020

Formannskapet har vedtatt å bevilge kr 10.000 til organisasjonen  Rivers.Globals arbeid med å bekjempe plast i havet. Rivers.Globals visjon er et renere hav, og de tror en viktig vei dit går gjennom renere elver.

Publisert 15.10.2020

Nå står endelig nytt bofellesskap ferdig og flere har begynt å ta lokalene i bruk.

I den forbindelse vil det bli mulighet for å ta en titt tirsdag 20.10. fra kl 16.00 til kl 18.00. For å forebygge smitte av Covid-19, blir det organisert omvisning i små grupper. 

 

Publisert 14.10.2020

Årets vaksinering er tirsdag 20.10.20 og onsdag 21.10.20 fra kl. 14.00- 18.00
Sted : Tromsvang.

Publisert 09.10.2020

Tromsnesvegen sør for Fåvang kirke og frem til krysset ved E6 - Gudbrandsdalsvegen, blir stengt på grunn av vegarbeid. Arbeidene vil foregå fra mandag 12. oktober til omtrent 30. oktober. Gammel asfalt fjernes, enkelte stikkrenner byttes ut og vegoppbyggingen forsterkes. 

Omkjøring er mulig via Losnabakkan og Fåvangvegen i Sør-Fåvang, og om Fåvang sentrum med Stasjonsvegen, Fåvangvegen, Tromsnesvegen nord for Kilgardsvegen, og Kilgardsvegen, nord i Fåvang. 

Tromsnesvegen mellom Kjerringvåkka og Løsnes kan bli delvis stengt noe fremover også, jamfør tidligere varsling. Omkjøring her er som tidligere nevnt Kilgardsvegen og Fåvangvegen, og Thujordsvegen, men ikke ut på E6. 

 

    

 

Publisert 08.10.2020

Fra uke 42 vil det foregå høvling av flere kommunale grusveger. 

 

Publisert 08.10.2020

Formannskapet avla sin innstilling til økonomiplan for perioden 2021-2024 i møte 08.10.2020.