Nyheter
Publisert 26.06.2019

Utvalg for miljø, utmark og landbruk (MUL) har i møte den 19.06.2019, MUL-sak 040/19, vedtatt å legge ut Beitebruksplan for Ringebu 2019-2027 til høring og offentlig ettersyn.

Publisert 25.06.2019

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har i brev av 18.06.2019 godkjent nye byggeområder for fritidsbebyggelse ved Trabelia på Venabygdsfjellet F5.1, F5.2a, F5.8 og F5.11 (markert med hvitt i utsnitt under):

 

 


 

Publisert 07.06.2019

Ringebu kommune har bidratt med tilskudd slik at 24 ungdommer i kommunen har fått sommerjobb.

Publisert 19.06.2019

Utvalget for plan og teknisk har vedtatt å legge forslag til ny trafikksikkerhetsplan ut på førstegangs høring. 

Publisert 19.06.2019

Ringebu kommune har nå oppnådd status som trafikksikker kommune. Den formelle godkjenningen ble gjennomført i ledelse av Trygg trafikk den 18.6.2019. Godkjenningen betyr at kommunen arbeider systematisk med trafikksikkerheten i kommunen.

Publisert 17.06.2019

Nord-Fron kommune vil i forbindelse med pågående rettsak ha åpen/bemannet omsorgstelefon, ungdomsklubb og helsestasjon. Se link under for informasjon og åpningstider. 

https://www.nord-fron.kommune.no/nyhende/rettssak-tilbud-til-ungdom-i-uke-25-og-26.160231.aspx

Publisert 16.06.2019

Ringebu kommunestyre vedtok i sak, 043/19 utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Varden II .

 

Publisert 14.06.2019

Fra og med uke 26 til og med uke 33 avvikles det ferie ved Ringebu Legekontor. På grunn av dette vil det bli redusert bemanning og telefontid i disse ukene.

Telefontid ved Ringebu Legekontor f.o.m. uke 26 – t.o.m. uke 33 er mellom kl. 09:00 – 11:00 og 14:00 – 15:00.

Publisert 13.06.2019


Førstkommende helg starter Sommerfesten 2019

Fåvangdågån  14. og 15. juni og Ringebudager 21. og 22. juni.  I tillegg til disse arrangementene  kan du oppleve Rabarbrastøpekurs  og Rabarbrafest i Ringebu Prestegard..

Her kan du laste ned fullstendig program for arrangementene:

Publisert 13.06.2019

Levekårsutvalget og ansatte innen skole, helse, kultur og barnevern fikk for få dager siden presentert resultatene av Ungdataundersøkelsen 2019. Ungdata undersøker helheten i ungdoms liv, og stiller spørsmål knyttet til venner, trivsel, familie, skole og fritid. Alle elevene på ungdomsskolen var invitert til å delta, og 97% valgte å svare, noe som er svært bra sammenlignet med andre kommuner! Ungdommene svarte på undersøkelsen i slutten av februar. Ungdata  gjennomføres hvert tredje år (2013, 2016 og 2019). Som følge av tilpasninger ved overgang til Innlandet fylke, vil det bli ny undersøkelse i 2020, og så i 2023.