Publisert 18.10.2019

Her finner du samlet arrangementsoversikt for Ringebu.   Hjelp oss å holde oversikten ajour og meld fra om kommende arrangement til anne.bolme.vestad@ringebu.kommune.no

Oversikten blir trykt i RingebuPostens vinter-, sommer- og høstnummer.

Legg også dine arrangement inn på elektronisk kalender.  Ringebu kommune har integrert Kulturnett Oppland sin kalender på hjemmesiden.  Trykk på "legg til" og registrer ditt arrangement.  Kulturnett Oppland sørger for å formidle arrangement til GD puls og Visit Lillehammer

 

 

 

Publisert 16.10.2019
I medhold av plan- og bygningslovens § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Kvitfjell sentrum vest.


 

Publisert 11.10.2019

Vi tilbyr vaksinering av årets influensavaksine onsdag  23.okt. og torsdag 24.okt. 2019 kl. 16:00 – 18:00 ved Ringebu Legekontor.

Vaksinen koster kr. 250,- . Oppfordrer alle som ønsker å ta vaksinen å møte på en av disse dagene.

Publisert 11.10.2019

"Den Høie Bro» er gang- og sykkelbru mellom Brekkomsvegen og Fossvegen på Fåvang. SafeControl Engineering utførte torsdag 26. september inspeksjon av brua. Endelig rapport fra SafeControl Engineering vil foreligge i løpet av et par uker, men det ble avdekket så kritiske skader at de anbefalte å stenge for all ferdsel med umiddelbar virkning. Brua ble derfor stengt 27.september. Dette gir noen utfordringer for gående og syklende, men det viktigste er at det ikke har skjedd, eller vil skje, ulykker som følge av bruas tilstand.

Publisert 10.10.2019

Nytt hallgulv er på plass og klar til bruk. Hallen ble åpnet igjen 07.10.19.

  

Publisert 10.10.2019

 

 

 

Med årets TV-aksjon skal CARE bidra til at kvinner får økonomisk frihet, rett til å bestemme over sin egen kropp og mulighet til å få sin stemme hørt. Med TV-aksjonsmidlene skal vi nå 400 000 kvinner direkte i Mali, Niger, DR Kongo, Burundi, Rwanda, Palestina, Jordan, Afghanistan og Myanmar.

 

Publisert 08.10.2019
 
 
 
 
 
Til arrangører i Midt-Gudbrandsdal
 
Regionrådet har i 2019 satt av kr. 350.000 til arrangementsstøtte.  Kr. 190.000 ble bevilget våren 2019 og resterende kr. 160.000 skal bevilges for høsten 2019
Søknadsfrist 15. oktober 2019
 

 

søknaddskjema arrangementsstøtte (DOC, 172 kB)

 

 

 

 

 

 

Publisert 02.10.2019

Julie skal flytte til Ringebu kommune og vi søker i den forbindelse ansvarsfulle, allsidige og initiativrike ansatte til hennes team. Julie er 22 år og har en funksjonshemming. Hun liker å være aktiv og trenger bistand i aktiviteter som bading, dans, musikk, ridning og sitski. Julie skal flytte inn i egen leilighet og har egen bil. Julie bruker et kommunikasjonsverktøy som ansatte vil få opplæring i. 

Vi søker deg (mann eller kvinne) som kan være en stabil person i Julies liv, da det tar tid å lære henne å kjenne. Personlig egnethet og sammensetning av team vil bli vektlagt. Erfaring fra lignende arbeid er en fordel, men ikke en nødvendighet. Du må ha interesse for å arbeide med funksjonshemmede og ha gode norskkunnskaper. For å kjøre Julies bil må du ha førerkort klasse B. Du må kunne arbeide dag/kveld og hver 3.helg.


 

Publisert 02.10.2019

 

Det vises til tidligere nyhet om asfaltering av kommunale veger her. Denne uken vil det foregå asfaltering i Tollmoen, til og med torsdag. Vi ber alle vise hensyn og være tålmodige. Områdene som blir asfaltert er blant annet etter arbeider med oppgradering av vann og avløpsanlegg.