Publisert 03.08.2021

Fellestjenesten har en sentral rolle i organisasjonen med viktige felles stabs- og støttefunksjoner innen flere områder som HR/personal, lønn, økonomi, arkiv, IKT, ekspedisjon, politisk sekretariat, valgarbeid og kantine. Vår visjon er at alle møter med Ringebu kommune skal være gode møter. Ringebu kommunes verdier er – raus, solid og spenstig. Vi har ledig vikariat som:
HR-rådgiver – 100 %.

Publisert 02.08.2021

Er du over 18 år og ikke tatt koronavaksine – da har du mulighet 4.august på DROP-IN fra kl 12.00-14.00 på Tromsvang, Fåvang.

Dette gjelder kun første vaksinedose.

Publisert 30.07.2021

 

En person er bekreftet smittet med koronavirus. Smitteveien er foreløpig ukjent og smittesporing pågår. Personer som har trent på Freskus tirsdag kveld eller onsdag ettermiddag, eller som har vært gjester på Ringebu Kebab og Pizza tirsdag kveld eller onsdag ettermiddag denne uken, bes teste seg ved symptomer. 

Publisert 30.07.2021

Ved Stortingsvalget 2021 får de fleste digitalt valgkort. 
Valgkortet er først og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett ved valget.

Publisert 26.07.2021

 

Stillingene er på henholdsvis 15,49 % og 18,49 %

 

Helse og omsorgstjenesten er organisert i 3 tjenesteområder, Hjemmetjenester, Helse og mestring og Linåkertunet. Tilrettelagt tjenester bolig er en del av området Helse og mestring.

Tilrettelagt tjenester bolig har nettopp flyttet inn i nytt bygg i «Iver Våles gate» tjenesten er i dag ekspanderende og er inne i en utviklende fase.

 

 

Kvalifikasjoner

  • Autorisert helsefagarbeider eller under utdanning innen helse og omsorg
  • Løsningsorientert, fleksibel og samarbeidsvillig.
  • God norsk muntlig og skriftlig framstilling
  • Faglig oppdatert, erfaring fra feltet og personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Vi kan tilby

  • 35,5 timer arbeidsuke
  • Spennende og varierte oppgaver i trivelig miljø
  • Kommunal tjenestebil

 

Søknadsfrist for stillingene: 16.08.2021

Søknaden merkes med saksnr. :  21/1912

 

Informasjon om stillingene:

Kontakt avdelingsleder: Ingjerd Kristiansen 41 21 82 32 eller mail: ingjerd.kristiansen@ringebu.kommune.no

Alle søkere må inneha førerkort klasse B. Interne søkere har fortrinnsrett, ved interne opprykk vil det ansattes fra eksisterende søkermasse. Ufullstendige søknader vil bli returnert. Kun søknader som er lagt inn elektronisk vil bli vurdert. Du kan søke stillinger ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no og klikke på fanen «søknadssenter og ledig stilinger.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, Søker vil bli varslet om dette på forhånd. Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Det må framlegges gyldig politiattest før tiltredelse.

 

 

Publisert 26.07.2021

 

I første omgang for 1 år, men stillingen inngår i et treårig prosjekt med mulighet for forlengelse.

 

Ringebu kommunen etablerer et hjemveiledningsteam som kan følge opp enkelt personer eller familier over tid, for så å trekke seg gradvis ut. Teamet skal bidra til å gi helhetlige og koordinerte tjenester, bidra til trygghet og sikre tilstrekkelig tjenester for den enkelte. Teamet skal i hovedsak arbeide med hjemveiledning og er en del av kommunens satsning på tidlig innsats. Teamet skal arbeide tverrfaglig og ha et tett samarbeid med helsestasjonen og rus og psykisk helsetjeneste. De ansatte i teamet skal arbeide mest på dag, men må påregne noe arbeid på kveld og helg. Teamet skal ha en egen fagansvarlig og være organisert under Tilrettelagte tjenester.

Publisert 13.07.2021

 Ledig 100 % stilling som kommunepsykolog innen tjenesteområdet Helse og mestring. Stillingen er organisert i Rus og psykisk helsetjeneste og deler av stillingen er knyttet inn mot helsestasjonen. Tjenestene er samlokalisert ved Ringebu helsesenter sammen med legetjenesten.

 

Kommunepsykologen i Ringebu skal bidra til å styrke det kommunale arbeidet innen psykisk helse. Vi søker deg som liker å arbeide allsidig med helsefremmende og forebyggende arbeid, tidlig oppdagelse og intervensjon, samt behandling og oppfølging av psykiske helseproblemer. Stillingen skal bidra til økt kompetanse blant ansatte, være veileder og rådgiver i den daglige samhandlingen med helsepersonell og i ulike samarbeidsteam. Som psykolog i Ringebu vil du arbeide både på individ- og systemnivå og har stor påvirkning til å forme din egen arbeidsdag.

Publisert 23.07.2021

Ringebu kommune tilbyr koronavaksine på DROP-IN onsdag 28.07.21. mellom kl. 14:00 og kl. 17:00.

Dette gjelder kun første vaksinedose.

Vaksineringen foregår på Tromsvang, Fåvang og du trenger ikke å varsle at du kommer, kun møte opp. Det er ca. 200 vaksinedoser som er tilgjengelig for drop-in og tilbudet gjelder alle uvaksinerte innbyggere i Ringebu Kommune, også de som er innkalt til et senere tidspunkt. Vaksinen som benyttes er Pfizer BioNTech.

Publisert 23.07.2021


20,19 % fast stilling som Helsefagarbeider/studenter ved korttidsavdelingen Linåkertunet

16,67 % fast stilling som Helsefagarbeider/ studenter ved Korttidsavdelingen Linåkertunet.

Helse og omsorgstjenesten er organisert i tre områder; hjemmebaserte tjenester, helse og mestring og heldøgns tjenester Linåkertunet. Tjenesten er enhetlig og vi vektlegger fleksibel bruk av tilgjengelige ressurser.

 

Stillingene er ledig for tiltredelse fra 01.09.2021.

Tjenestestedet er for tiden korttidsavdelingen Linåkertunet

 

Publisert 22.07.2021

Ringebu kommune vaksinerer hver onsdag, og vi ber om at du gir beskjed dersom du ikke kan komme til vaksinetimen din.