Nyheter
Publisert 22.02.2019
Gammel_Eiendomsskatt

Med hjemmel i «Lov om eiendomsskatt til kommunene» er liste over eiendomsskattetaksterog utligna eiendomsskatt for skatteåret 2019.

Publisert 20.02.2019
image

Helse og omsorg i Ringebu kommune trenger sommervikarer innen: hjemmebaserte tjenester, hjemmehjelp, miljøterapitjenesten, heldøgns omsorg: Linåkertunet, kjøkken, korttid-rehabiliteringsavdeling, bofellesskap for enslig mindreårige flykninger og legekontoret.

Vi ønsker deg som er positiv, fleksibel og har gode samarbeidsevner.

Du må kunne jobbe minimum 4 uker i tidsrommet 24.06.2019 - 18.08.2019

Tidligere erfaring er en fordel men ingen betingelse.

Vi bruker Notus turnusprogram, hvor du har oversikt over dine vakter.

Vi benytter Gerica journalsystem/rapporteringssystem.

 

 

Publisert 20.02.2019

innen følgende fag:

IKT – sak 19/468
Kontaktperson: Fagansvarlig IKT Magnus Rønningen tlf. 97 54 81 98

BARNE OG UNGDOMSARBEIDER – sak 19/515
Kontaktperson: Tjenesteleder Hilde Dalberg Kleven tlf. 95 85 55 77

HELSEFAGARBEIDER – sak 19/516
Kontaktperson: Avdelingsleder Britt Karen Hagen tlf. 40 41 18 65

Gå inn på våre hjemmesider under Ledige stillinger og søk elektronisk.

Søknadsfrist: 1. mars 2019

Publisert 15.02.2019
image

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis. Pakkeforløpene innføres trinnvis fra 1. januar 2019.

Publisert 15.02.2019
Liv Grete Sikle

Liv Grete Sikle ble fra 4.2.2019 tilsatt i stillingen som aktivitør  ved J.o.b.a. Liv Grete har tidligere jobbet i Nord Fron kommune, og har lang erfaring som aktivitør.

Publisert 13.02.2019

eNabovarsel er en mye raskere, enklere og billigere måte å sende nabovarsel på. Når du sender eNabovarsel vil alle eiere på naboeiendommene motta dette digitalt, direkte i sin innboks i Altinn. Når en nabo gir tilbakemelding på nabovarselet i Altinn, vil du, som ansvarlig søker, motta dette i din innboks i Altinn.

Publisert 13.02.2019

I år som i fjor har det kommet store snømengder mange steder i landet. Noen steder har det kommet så mye snø at det kan føre til skader på tak og bygninger.

 

Publisert 11.02.2019
Kommunevåpen ringebu

Midt-Gudbrandsdal Brannvesen har ledig fast stilling som feie/tilsynsperson på forebyggende avdeling, fortrinnsvis i Ringebu kommune. Arbeidssted fra Ringebu Brannstasjon.

 

Publisert 08.02.2019
image

Ringebu kommune ligger i Gudbrandsdalen 5-6 mil nord for Lillehammer, har ca. 4600 innb. og er 1252 km2 i areal. Kommunen er en av landets største hyttekommuner med ca. 4.500 fritidsenheter, og er stadig i utvikling. Både Venabygdsfjellet og Kvitfjell er viden kjent som attraktive fjellområder for turister og hyttefolk. I Ringebu finner du vakker natur, variert næringsliv og et rikt kulturliv.

Kommunen har mange og store oppgaver innen veg, vann og avløpsområde de neste årene. Vi vil nevne utvidelse av vannkapasiteten og forsyningssikkerheten i Kvitfjell og Venabygdsfjellet. Det skal etableres reservevannforsyning i Ringebu, Frya og Fåvang.  Det skal bygges overføringsledning for avløp mellom Ringebu og Frya, samt at Ringebu RA skal legges ned.. Har du relevant fagkompetanse, ledererfaring, interesse for veg, vann og avløp, og har lyst til å være med på å påvirke denne utviklingen?

Publisert 08.02.2019
Kommunevåpen ringebu

Kommunen har mange og store oppgaver innen planområdet som ny E6 gjennom Ringebu, reguleringsarbeid for Ringebu kommune sine sentra, Ringebu og Fåvang og mange private reguleringsplaner. Har du relevant fagkompetanse, interesse for arealplanlegging, GIS og har lyst til å være med på å påvirke denne utviklingen?