Publisert 16.01.2020

MØT ORDFØREREN, onsdag 22 januar kl 1200 -1330 på Ysteriet Cafe på Fåvang:

Har du noe på hjerte som du ønsker å ta opp med ordføreren. Velkommen innom.

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

 

Publisert 16.01.2020

     

Sliter du med å sovne? Våkner du ofte? Føler du deg ikke uthvilt?

Søvnkurset "Sov godt" er utviklet av Helsedirektoratet og basert på kunnskap fra Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer og Folkehelseinstituttet. Kurset er for personer som opplever søvnvansker som går ut over hverdagen og som ønsker å forbedre søvnkvaliteten uten bruk av medikamenter.

Publisert 16.01.2020

Ringebu Helsestasjon ønsker å invitere vordende foreldre og foreldre/foresatte til barn i alle aldre, til kurs i Trygghetssirkelen. Dette er et verktøy som alle foreldre og foresatte, uansett store eller små hverdagslige utfordringer, kan bruke. Kurset går over 6 kvelder. Mor og far, aleneforelder, steforeldre, adoptiv- og fosterforeldre – alle er velkomne! Vi oppfordrer begge foreldre/foresatte til å delta hvis det er mulig.

Publisert 14.01.2020

Lag og organisasjoner i Ringebu kommune kan søke støtte fra følgende ordninger:

I Ringebu kommunes budsjettet for 2020 er det avsatt følgende:

Tilskudd til lag og organisasjoner kr. 350 000 

Tilskudd til kulturanlegg/nærmiljøanlegg kr. 25 000

Søknadsfrist 15. mars 2020

Nytt fra søknadsåret 2019:
I forbindelse med Ringebu kommunes arbeid som "trafikksikker kommune" er handlingsplanen for kultur følgende:

 

  • Kommunen stimulerer frivillige lag og foreninger om å innarbeide retningslinjer for sikker transport i sine planer.

     

  • Informere alle mottakere av kulturmidler om vedtatt trafikksikkerhetsplan og med anmodning  om at laget/foreningen innarbeider retningslinjer for sikker transport i sine planer.
    Søkere bekrefter via egen bekreftelsesrubrikk på elektronisk søknadsskjema at retningslinjer er innarbeidet.

 Les mer her

Publisert 14.01.2020

Levekårsutvalget i Ringebu kommune  kan dele ut kulturstipend.  Formålet for stipendet er å fremme enkeltpersoner i sin videre utvikling innen sitt område innen kultur og idrett. Kulturstipend kan deles ut en gang i året, med søknadsfrist 15. mars.  Det kan tildeles inntil 2 stipend på inntil kr. 5000.

Du kan selv søke på kulturstipend.

Les mer om søknadskriterier og elektronisk søknad her 

Publisert 14.01.2020

Kommunens innbyggere oppfordrest til å foreslå kandidater til Ringebu kommunes kulturpris 2020

Levekårsutvalget kan dele ut kulturprisen på kr 10.000

Kommunens innbyggere gis anledning til å fremme forslag på kandidater.

Frist for innlevering av forslag er 15.mars 2020

retningslinjer og forslagsskjema finner du her.

Publisert 13.01.2020

  

Publisert 09.01.2020

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor er et interkommunalt samarbeid med Ringebu og Sør-Fron kommuner som eiere.

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor har ansvaret for kommunal forvaltning i forhold til skog- og jordbruk, miljø- og utmark i de to kommunene. Kontoret ligger på Hundorp, med Sør-Fron kommune som administrasjonskommune og arbeidsgiver. 

Publisert 09.01.2020

Vi søker noen som brenner for bærekraftig landbyutvikling!

 Ringebu kommune skal revidere reguleringsplan for sentrum, og oppretter en egen prosjektstilling for gjennomføring av analyse- og prosessarbeid. Målet er å sikre en attraktiv og klimavennlig utvikling av Landsbyen Ringebu. Vi ønsker å legge ned et betydelig arbeid i form av analyse, utredninger og medvirkning, og trenger en prosjektmedarbeider med engasjement og kompetanse innen tettstedsutvikling, medvirkning og kreative prosesser.