Nyheter
Publisert 24.04.2019
strandryddedagen

Invitasjon fra Hold Innlandet Rent til lag, foreninger og skoleklasser i Ringebu kommune:

Publisert 23.04.2019
Aksellast

Aksellastrestriksjoner, gjeldende fra mandag 29. april 2019, kl. 07.00.
Restriksjonene vil ikke bli kunngjort ved skilting, og gjelder inntil disse oppheves ved ny annonsering.

Publisert 15.04.2019
Lodge cabins
I medhold av plan- og bygningslovens § 17-4 legges fremforhandlet
utbyggingsavtale (PDF, 4 MB)for gjennomføring av reguleringsplan for Lodge Cabins ut til offentlig ettersyn.


 

Publisert 10.04.2019
image

Ringebu kommune har ca 4500 innbyggere og ligger sentralt i Gudbrandsdalen. Det er gode kommunikasjoner via E6, buss og tog til bl.a. Oslo Lufthavn Gardermoen. Ringebu har et godt og stabilt klima, og er den største hyttekommunen i Gudbrandsdalen, med Kvitfjell og Venabygdsfjellet som de største turistdestinasjonene.

Legetjenesten i Ringebu kommune er samlet i Ringebu helsesenter på Fåvang. Sentret ble bygget i 2005 og samler fagpersoner innen helsetjenesten i Ringebu kommune, i alt 22 personer. Det er 6 leger ved senteret hvorav en turnuslege. Legekontoret har et framtidsrettet miljø med et nært samarbeid med resten av helsetjenestene.

Kommunen står ansvarlig for drift av legesenteret. Legene har fast ansettelse eller jobber som selvstendig næringsdrivende, det vil si legene har en "null-avtale" med kommunen. Sentret har 3,8 stillingshjemler for hjelpepersonell og har velutstyrte lokaler med blant annet ultralyd skanner. Kommunen er tilknyttet Lillehammer interkommunale legevakt.

Publisert 12.04.2019
miljøfyrtårn_logo.png

Ringebu kommune kan for tredje gang presentere sitt klimaregnskap i forbindelse med sertifiseringen som Miljøfyrtårn, og forsetter å levere gode resultater.

Publisert 11.04.2019
Drikke og snacks

Torsdag 28 mars ble det arrangert kinokveld på Linåkertunet. Filmen som ble vist var "Fjolls til fjells". De besøkende ble mottatt av en blid billettør og rød løper. Det ble også servertsnacks og drikke i stettglass.

Publisert 10.04.2019
stock_logo[1]

Ringebu Legekontor

Trimveien 1

2634 Fåvang

Tlf. 61 28 39 10

 

Mandag 15.04. og tirsdag 16.04. er kontoret åpent fra kl. 08:20 til kl. 15:30.

Telefontid mellom kl. 08:30 og 11:30 og 12:30 – 15:00.

Ved akutt behov for legehjelp mellom kl. 08:00 – 16:00 ring legekontorets akutt-telefon tlf.nr. 474 51 591.

Ved behov for legehjelp mellom kl. 16:00 – 08:00 ring Lillehammer Legevakt tlf.nr. 116 117.

 

Onsdag 17.04. er kontoret åpent fra kl. 08:20 – 12:00.

Telefontid mellom kl. 08:30 – 11:30.

Ved akutt behov for legehjelp mellom kl. 08:00 – 12:00 ring legekontorets akutt-telefon tlf.nr. 474 51 591.

Publisert 10.04.2019
Mariann Hagen Tømterud

Levekårsutvalget i Ringebu har tildelt Ringebu kommunes kulturpris for 2019 i sitt møte 9.4.2019.
Ringebu kommunes kulturpris for 2019 tildeles Mariann Hagen Tømterud.

Publisert 09.04.2019
Korttidsavdelingen

Helse og omsorgstjenesten er organisert i tre områder; hjemmebaserte tjenester, helse og mestring og heldøgns tjenester Linåkertunet. Tjenesten er enhetlig og vi vektlegger fleksibel bruk av tilgjengelige ressurser.

Tjenestestedet er for tiden korttidsavdelingen Linåkertunet. Sykepleierstudenter og vernepleierstudenter oppfordres til å søke.

 

Kvalifikasjoner:

  • Autorisert helsefagarbeider, sykepleiestudent/vernepleierstudent
  • Løsningsorientert, fleksibel og samarbeidsvillig
  • Erfaring fra feltet og personlig egnethet vil bli vektlagt
  • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
  • Må ha førerkort klasse B
  • Gjerne relevant videreutdanning for omsorgsfeltet
  • God fysisk og psykisk helse