Publisert 25.11.2022

Regjeringen åpner opp for oppfriskningsdose av koronavaksine til alle personer over 18 år og det vil bli drop-in-vaksinering på Tromsvang, Fåvang, torsdag 01.12.22 kl. 16:00–18:00.

Publisert 25.11.2022

Ole Steigs gate blir delvis stengt i en times tid (fra ca. kl 17) i forbindelse med julegateåpning i Ringebu sentrum. Det skal ferdes barn og hest langs vegen, og biltrafikk ønskes unngått for å gjøre arrangementet så sikkert som mulig. 
Det legges opp til mulighet for å kjøre inn Hanstadgata mot Rådhuset for å parkere eller snu, slik at det ikke blir stående biler i kø ut mot E6.

Publisert 25.11.2022

 

Ringebu, Sør- Fron og Nord-Fron kommuner tilbyr fritidsstipend til barn og unge.  

 

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse ved å delta i fritidsaktiviteter. 

Målgruppen er sårbare barn og unge opp til 24 år som av ulike grunner ikke har økonomisk mulighet til å delta i fritidsaktiviteter.  

Publisert 25.11.2022

 

Formannskapet behandlet 24.11.2022 årsbudsjett for 2023. Formannskapets innstilling til årsbudsjett 2023 er lagt ut for offentlig ettersyn frem til 09.12.2022.
 

 

Publisert 24.11.2022

Da kan vi tilby deg kurs i depresjonsmestring (PDF, 254 kB).
Kurs i depresjonsmestring starter den 31.01.2023 kl. 12.30 – 15.00 på Sør-Fron kommunehus, møterom Hundorp.

 

Publisert 23.11.2022

Midt- Gudbrandsdal flyktningetjeneste søker bolig til to eldre kvinner som skal bosettes før jul. De trenger en sentrumsnær bolig med to soverom. Hvis du har en bolig som kan være aktuell, ta kontakt med Marianne på 47456542 eller Marte på 90198006.

Publisert 23.11.2022

Mindre endring av Fåvang, planID: 0520201401, ble vedtatt av utvalg for plan og teknisk i møte 09.11.2022, sak-127/22. endringen gjelder for misjonshuset.

Publisert 22.11.2022

Vinterfesten i Ringebu arrangeres i uke 8,9 og 10. Lokale lag og foreninger inviteres inn som arrangører under Vinterfesten.

Vinterfesten har status som Fyrtårnarrangement og er tildelt kr 130.000 fra kommunens fond for kulturbasert næringsutvikling.

Som arrangør under Vinterfesten tilbys fri leie av kommunale lokaler samt god markedsføring. Lokale lag og foreninger samt kommunale virksomheter kan søke støtte fra Vinterfesten. Vi ønsker et variert og godt Vinterfestprogram og private aktører er velkomne som deltakere i Vinterfestprogrammet. Søknadsfrist er 15. januar.


Til søknadsskjema

Publisert 22.11.2022

Mindre endring av reguleringsplan for Segelstadseter-Tullikampen, planID: 0520201209, ble vedtatt av utvalg for plan og teknisk i møte 09.11.2022, sak 134/22. Endringen gjelder byggehøyder og byggegrenser.

Publisert 21.11.2022

Fredag kom Andrij Byk fra Ukraina sammen med søskenbarnet sitt for å hente den tidligere «Aldershjemmets venner bussen» som nå skal brukes ved fronten i Ukraina.