Publisert 13.12.2019

 Års vikariat med mulighet for fast.

Helse og omsorgstjenesten er organisert i tre områder; hjemmebaserte tjenester, helse og mestring og HDT Linåkertunet. Tjenesten er enhetlig og vi vektlegger fleksibel bruk av tilgjengelige ressurser.

Tjenestestedet er for tiden hjemmetjenesten Fåvang.

 

Publisert 13.12.2019

 Helse og omsorgstjenesten er organisert i tre områder, hjemmebaserte tjenester, helse og mestring og Linåkertunet heldøgns tjenester. Tjenestene vektlegger fleksibel bruk av tilgjengelige ressurser.

Tjenestestedet er for tiden ved Heldøgns tjenester ved Linåkertunet ledig fra d.d. til 31.07.20.

Publisert 13.12.2019

 Helse og omsorgstjenesten er organisert i tre områder, hjemmebaserte tjenester, helse og mestring og Linåkertunet heldøgns tjenester. Tjenestene vektlegger fleksibel bruk av tilgjengelige ressurser.

Tjenestestedet er for tiden ved Heldøgns tjenester ved Linåkertunet.

Publisert 13.12.2019

 Helse og omsorgstjenesten er organisert i tre områder, hjemmebaserte tjenester, helse og mestring og Linåkertunet heldøgns tjenester. Tjenestene vektlegger fleksibel bruk av tilgjengelige ressurser.

Tjenestestedet er for tiden korttidsavdelingen ved Linåkertunet.

 

 

Publisert 12.12.2019

 Ringebu læringssenter tilbyr norskkurs på begynnernivå fra 14. januar 2020

Publisert 11.12.2019

I dag mottok kjøkkenet ved Linåkertunet elg fra Fallviltnemda. Elgen blir oppdelt og tilberedt av kjøkken ansatte ved Linåkertunet. Fallviltnemda har en avtale med kommunen om å levere elg til kommunens kjøkken. Pasientene kan se frem til en smakefull viltmiddag. Her ved Linåkertunet er de ansatte ved kjøkkenet opptatt av å lage mat fra bunnen av og en stuttreist elg er å foretrekke. 

    

Publisert 06.12.2019

I desember vil det bli sendt ut sms til de som har vannmålere i kommunen med beskjed om å lese av målerstand på sin vannmåler. 

Publisert 04.12.2019

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og unge.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd.

tilskuddsordningens nettside vil du finne informasjon om krav til søknad og regelverk.

Søknadsfristen er 13. desember 2019, søknadsskjema er publisert i Bufdir sin søknadsportal

Kontaktperson for ordningen i Ringebu kommune er Gro Li Sletvold; Gro.Li.Sletvold@ringebu.kommune.no / tlf : 980 12 510

Publisert 04.12.2019

REGISTRERING AV ARRANGEMENT OG SØKAND OM STØTTE TIL VINTERFESTARRANGEMENT.

Bli med på Vinterfesten  21.februar – 15. mars 2020! 

Vi inviterer lag og foreninger samt øvrige arrangører i Ringebu til å delta med arrangement under Vinterfesten i uke 9,10 og 11.  Arrangementene skal foregå i perioden 21.februar  – 15.mars.  Vinterfesten skal vare i 3 uker og vil ikke bil utvidet utover dette. 

Søknadsfrist 6.1.20

Publisert 04.12.2019

 Ved helsestasjonen er det ledig 70 % fast stilling som helsesykepleier fra 1. januar 2020.

Stillingen er for tiden lokalisert ved Ringebu helsesenter sammen med, helsestasjonen, legetjenesten og rus og psykisk helsetjeneste.

Vi søker:

  • En person med godkjent helsesykepleierutdanning.
  • Autorisert sykepleier med interesse for helsesykepleierfaget kan søke stillingen.