Publisert 20.01.2021

Bergfrid Aartun og Hans Rosenborg avsluttet sin lange og gode praksis som privatpraktiserende fysioterapeuter på Vålebru Fysikalske i desember 2020.

Berit Hagemoen Lindberg starter opp på Freskus som privatpraktiserende fysioterapeut fra 1. februar 2021.

Telefonnummer til Fåvang Fysioterapi er tlf : 95925719.

Vi ønsker henne velkommen til Ringebu kommune.

Publisert 19.01.2021

Søndag 3. januar innførte Regjeringen nye nasjonale smittevernstiltak. Den 19. januar videreførte Regjeringen de fleste nasjonale tiltakene, men ga lettelser for barn og unge. De nye tiltakene varer så lenge det er behov for dem og Regjeringen vil fortløpende vurdere situasjonen. 

Her er Ringebu kommune sine lokale tilpasninger: 

Publisert 19.01.2021

Lyst på en meningsfull sommerjobb?
Vi trenger sommervikarer i helse- og omsorgstjenester som har lyst til å jobbe inne på Linåkertunet, kjøkken, i hjemmetjenesten, tilrettelagte tjenester eller legekontoret.

Om du har lyst på en meningsfull jobb der du arbeider med mennesker, så kan dette være noe for deg. Du kommer til å få opplæring slik at du kan gjøre en god jobb. Du bør være over 18 år. I hjemmetjenesten, nattjenesten  og i tilrettelagte tjenester, må du ha førerkort.


Ring oss gjerne om du har spørsmål 🙂

Publisert 18.01.2021

I Ringebu kommune er det en økning i barnetall i 2020. Dette er gledelige nyheter for kommunen.

Publisert 18.01.2021

  Lag og organisasjoner i Ringebu kommune kan søke støtte fra følgende ordninger:

I Ringebu kommunes budsjettet for 2021 er det avsatt følgende:

Tilskudd til lag og organisasjoner kr. 350 000 

Tilskudd til kulturanlegg/nærmiljøanlegg kr. 25 000

Søknadsfrist 15. mars 2021

Retningslinjer og elektronisk søknadsskjema finner du her

Publisert 18.01.2021

Kommunens innbyggere oppfordrest til å foreslå kandidater til Ringebu kommunes kulturpris 2021

Levekårsutvalget kan dele ut kulturprisen på kr 10.000

Kommunens innbyggere gis anledning til å fremme forslag på kandidater.

Frist for innlevering av forslag er 15.mars 2021

retningslinjer og forslagsskjema finner du her.

Publisert 18.01.2021

Levekårsutvalget i Ringebu kommune  kan dele ut kulturstipend.  Formålet for stipendet er å fremme enkeltpersoner i sin videre utvikling innen sitt område innen kultur og idrett. Kulturstipend kan deles ut en gang i året, med søknadsfrist 15. mars.  Det kan tildeles inntil 2 stipend på inntil kr. 5000.

Du kan selv søke på kulturstipend.

Les mer om søknadskriterier og elektronisk søknad her 

Publisert 15.01.2021

Håvard Svendstad har i dag bestått fagprøve i dataelektronikerfaget

     

Publisert 12.01.2021

   I en 3D modell av sentrum kan alle nå gå inn og gi innspill til utviklingen av Vålebru!