Publisert 29.05.2020

Med virkning fra mandag 1. juni 2020, oppheves aksellastrestriksjonene på kommunale veger i Ringebu kommune.

Publisert 25.05.2020

Det er gledelig å se at samfunnet nå gradvis åpnes opp og at aktiviteten i kommunens
lag og foreninger så smått er i gang igjen.

Publisert 25.05.2020

Med store snømengder og en relativt kald vår til nå er det stor fare for at det kan bli rask snøsmelting og flom eller overflatevann på avveie som kan medføre skade på bygninger, infrastruktur og eiendommer. Særlig hvis det holder seg kaldt en stund utover våren og blir brått varmt og mye nedbør når det først slår om.

Publisert 18.05.2020
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Ledig stilling som Rådgiver innen miljørettet helsevern

Vi har en ledig 100% fast stilling som Rådgiver innen miljørettet helsevern. Stillingen er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Lillehammer, Øyer, Gausdal og Ringebu og skal ha fokus på å fremme helse og forebygge sykdom innenfor arbeidsområdet miljørettet helsevern.

I stillingen skal du ha oversikt over faktorer i miljøet som kan påvirke helse, samt vurdere årsaker og konsekvenser inn mot befolkningen. Stillingen omfatter rådgivning og veiledning i spørsmål som gjelder miljø og helse, gi uttalelser og råd om helsemessige forhold overfor andre fagmyndigheter og virksomheter i planarbeid. Videre skal stillingen ivareta kontroll- og tilsynsoppgaver i tråd med folkehelselovens bestemmelser og forskrift om miljørettet helsevern.

Publisert 15.05.2020

Det nærmer seg 17. mai, og i år blir det en annerledes nasjonaldagsfeiring enn det vi er vant til.

Publisert 15.05.2020

Vann-, avløp- og overvannsledninger i Smiubakken, Øvermovegen og Spelmannsvegen er planlagt rehabilitert i løpet av 2020 og 2021. Arbeidene vil utføres av entreprenør Åge Haverstad AS og arbeidene starter i mai/juni 2020.

Publisert 14.05.2020

Det inviteres til en annerledes 17. mai i 2020.

17. mai komiteen i Venabygd, Ringebu og Fåvang har dannet felles komite og jobber med mange spennende aktiviteter.
Mye må skje digitalt! 
Ringebu kommunes Facebookside blir landingsside for den digitale feiringen. Så sørg for at du har likt siden. 

PS. endring av kjørerute i Tollmoen pga. gravearbeid

Gå inn og følg: https://www.facebook.com/ringebu.kommune/
eller på www.ringebu.kommune.no hvor filmene blir lagt inn under nyheter

PROGRAM finner du her (PDF, 4 MB)
 

 

Publisert 13.05.2020

 Eskil Bakken  tildeles kr 5.000 i  stipend for sin aktive deltakelse innen langrenn. Eskil har vært aktiv på ski i hele oppveksten. Han er nå inne i sin nest siste juniorsesong og satser hardt på idretten.  Han går nå siste året ved idrettslinja på Gausdal VGS og har valgt langrenn toppidrett som valgfag.  Denne sesongen trenes det opp mot 550 timer på ski så mye av fritiden går med på langrennssatsningen. Stipendet er tenkt benyttet til finansiering av helgesamlinger for å trene på ski på snø i løpet av barmarkssesongen.

  

Amanda Hamsun Rønningen tildeles kr 5.000 i stipend for sin aktivitet innen Freestyle og Discodans. Amanda har vært aktiv danser siden hun var 10 år.  Amanda er nå 17 år og på tross av sin unge alder har hun vunnet mange finaleplasser i nasjonale konkurranser og NM.  I 2018 be hun tildelt første plass i «Årets danser».   Stipendet er tenkt benyttet til finansiering av deltakelse på konkurranser i utlandet.  Finaleplass i den største internasjonale freestyle konkurransen DKKQ (Disco king and disco queen) er også sanket i 2018.  I 2020 er Amanda tildelt en plass på det Norske landslaget i disco formasjon og skal delta både på EM og VM.  Stipendet skal benyttes til deltakelse på konkurranser i utlandet.

 

Publisert 13.05.2020

Levekårsutvalget har i sitt møte 12.5.20 tildelt Ringebu kommunes kulturpris for 2020

Ringebu kommunes kulturpris for 2020 tildeles Ringebu amatørteater for deres kulturarbeid innen amatørteater.  De har i  over 30 år spredd glede og god humor til publikum på sine forestillinger.  En framvisning krever mye arbeid og øving før den er sceneklar. Disse øvelsene skaper en god møteplass for medlemmer i laget, som er åpen for alle som ønsker å være med, og omfatter i dag flere alderstrinn.

Innbyggere har blitt gitt anledning til å sende inn forslag til kandidat for kulturprisen.  Prisen er på kr. 10.000.

Prismottaker hedres på Ringebu kommunes kulturkveld som arrangeres i løpet av høsten.

Publisert 12.05.2020

Ringebu kommune ønsker å takke pårørende, pasienter og ansatte for god innsats og tålmodighet i tiden med besøksforbud. Vi vet at det er mange som savner hverandre!