Publisert 09.05.2021

Det inviteres til en annerledes 17. mai i 2021.

17. mai komiteen i Venabygd, Ringebu og Fåvang har dannet felles komite og jobber med mange spennende aktiviteter.
Mye må skje digitalt! 
Ringebu kommunes nettside og facebookside blir landingsside for den digitale feiringen. Så sørg for at du har likt siden. 

 

Gå inn og følg: https://www.facebook.com/ringebu.kommune/
eller på www.ringebu.kommune.no hvor filmene blir lagt inn og blir tilgjengelige fra 17. mai kl. 07.00

 

Publisert 07.05.2021

Vil du vite mer om hva som skjer i Brugata 16 i Ringebu sentrum? Og mulighetene i den fremtidige Elveparken langs Våla?

 

Publisert 07.05.2021


TAKK til Sparebankstiftelsen DnB som har bevilget kr 500.000 til etablering av uteplass “Mingleplass” ved Ringebu ungdomshus!

Ringebu kommune har bevilget 2. millioner i investeringsbudsjettet for året 2023 til uteplass med nærmiljøanlegg som trigger til uorganisert fysisk aktivitet for ungdom.  Er vi heldige kan det kanskje være mulig å framskynde tiltaket til 2022, slik at man kan bygge hele området under ett sommeren 2022,  men dette må avgjøres i kommunestyret. Ringebu Fåvang Lionsklubb har også gitt en gave på kr 20.000 til uteområdet.

Ny uteplass ved ungdomshuset har vært under planlegging og finansiering i noen år.
Tidligere brukere av ungdomshuset har vært involvert i arbeidet med hva som skal bygges.
 

Tidligere har det kommet inn følgende forslag:
«Mingleplass» et smitteområde med tak.
Asfaltdekke til ballaktivitet.
Bordtennis
Volleyballkurver/ballvegg
Bowle e.l til sparkesykkel og brett
Liten kulturscene for konserter
 

Nå vil vi ha innspill fra dagens ungdom fra 4. klasse og oppover. Ungdomshuset er åpent for ungdom f.o.m. 8. klasse,  men uteområdet vil være åpent alle dager, hele året og kan brukes av alle.

Gå inn på skjemaet og send inn forslag her innen 20.5

    

Publisert 07.05.2021

 Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu kommune ønsker å kartlegge og utarbeide en felles plan for friluftslivets ferdselsårer i Midt-Gudbrandsdalen. Kommunene i Midt-Gudbrandsdal ønsker å lage en felles plattform hvor det er enkelt å finne og navigere seg til disse friluftsområdene.

Nå trenger vi innspill fra innbyggere!

Bildet viser en foreløpig oversikt over registrerte friluftslivsferdselsårer i Midt-Gudbrandsdal.

Lenke til kartet.

Publisert 05.05.2021

Vår entreprenør har gjennomført feiing av kommunale veger og gater for i år, både i sentrumsområder og tettbebygde strøk utenom sentrum. Dette er utført i god tid før siste frist, som er 14. mai. Vi takker for fin gjennomføring. 

Publisert 03.05.2021

Ringebu kommune søker sommervikarer over 18 år for sommerjobb ved Plan og teknisk, sommeren 2021.
Antall stillinger: 4
Tidsrom: fra og med uke 26. – til og med uke 32.

Søknader vaktmester / uteseksjon merkes med saksnr: 21/951

Publisert 03.05.2021

Ringebu kommune velger å holde stengt for besøkende ved Ringebu omsorgssenter, Linåkertunet HDT, korttidsavdelingen og omsorgsboligene ved Linåkertunet frem til tirsdag 11. mai 2021. Unntak er ved alvorlig sykdom og ved livets slutt.

Vi ber om forståelse for at besøk ikke kan gjennomføres i denne perioden pga. smittesituasjonen i våre nabokommuner.

Publisert 30.04.2021

Ringebu kommune har fått mange henvendelser med spørsmål om feiing av grus på asfalterte veger og gater. Kommunen har kontrakt med utførende entreprenør, som angir at det vanligvis skal startes med feiing rundt 15. april om været tillater det. I år har det startet tidligere. Det vil som tidligere ta tid før alle kommunens veger og gater er feiet, men kontrakten inneholder tidsfrister for når dette skal være ferdig. I det som er definert som sentrumsområder i kontrakten er fristen 1. mai, og i tettbygde strøk utenfor sentrum er fristen innen 15. mai.

Arbeidet foregår fortløpende, og kommunen og entreprenør takker for tålmodighet og hjelp til å holde parkeringer, veger og fortau fri for kjøretøy og gjenstander når det er skiltet for planlagt feiing. 

Publisert 29.04.2021

På grunn av covid-19 og smitteverntiltak, er det satt en begrensning på 10 personer til stede i fysiske møter i råd og utvalg.

Møter vil være tilgjengelige for publikum via Teams. Ønsker du Teams-lenke til et møte, kontakt

betty.ann.stennes.fretheim@ringebu.kommune.no innen kl 12 dagen før møtet.

Kommunestyremøter blir tilgjengelige for publikum via Web-TV.

Møteoversikt finner du her.