Publisert 03.07.2020

Ringebu Legekontor har redusert åpningstid på telefon i sommer på grunn av ferieavvikling.
I uke 29, 31 og 32 er telefonen åpen kl. 08:30 – 10:30 og kl. 12:30 – 13:30.
I uke 30 er telefonen åpen kun for akutte hendelser og øyeblikkelig hjelp

Publisert 03.07.2020

 

Ved Ringebu legekontor  er det ledig 60 % fast stilling som helsesekretær.Stillingen er klar for tiltredelse  01.10. 2020.

Legetjenesten består av 4,6 stillingshjemler for støttepersonell (2,0 sykepleier og 2,6 helsesekretær), 5 leger og 1 turnuslege. Legetjenesten har lokaler ved Ringebu Helsesenter på Fåvang.Vi søker etter en person som er utdannet helsesekretær og har erfaring fra lignende arbeid.

 

Publisert 03.07.2020

 

Ringebu kommune har ledig 100 % som fysioterapeut for barn og unge.

Stillingen er organisert og lokalisert ved Ringebu Helsesenter. Helsestasjonen,

legetjenesten og rus og psykisk helsetjeneste er lokalisert på samme sted. Kommunen har i tillegg 2 årsverk for fysioterapeut, hvorav den ene er turnus. Det er også 1,8 årsverk for ergoterapeut. Ringebu har tilsammen 3,15 avtalehjemler for private fysioterapeuter.

Publisert 03.07.2020

 

Ved helsestasjonen er det ledig 80 % fast stilling som helsesykepleier fra 01.10.2020.

Stillingen er lokalisert ved Ringebu helsesenter hvor vi har både helsestasjonstjenesten, legetjenesten og rus og psykisk helsetjeneste.

Vi søker etter en person med godkjent helsesykepleierutdanning. Sykepleiere som har i startet opp videreutdanning til helsesykepleier kan søke.

Varierte arbeidsoppgaver med fokus på forebyggende og helsefremmende arbeid innen skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom og barn, ungdom og familie.

Det er utarbeidet plan for helsestasjonstjenesten og stillingsbeskrivelse foreligger.

Vi legger vekt på faglig kompetanse, evne til å samarbeide, fleksibilitet, selvstendighet, resultatorientert, godt humør og evne til å motivere andre. Personlig egnethet og engasjement for fagfeltet vektlegges ved ansettelse.

Ved internt opprykk kan ytterlig en stilling som helsesykepleier bli ledig. Det vil bli ansatt fra samme søkermasse om det er kvalifiserte søkere.

Andre krav til stillingen:

Søker må ha førerkort

Gode norsk kunnskaper, både muntlig og skriftlig

Oppdatert fagkunnskap på området.

Det søkes etter helsesykepleiere med evne til å arbeide målrettet, løsningsorientert, tverrfaglig og selvstendig, så vel som i team. Vi ønsker helsesykepleiere som kan bidra med foreldreveiledning og oppfølging av barn og unge 0-18 år. Engasjement og interesse for fagutvikling samt videreutvikle tverrfaglig samarbeid.

Vi kan tilby:

Faglig engasjerte kollegaer

Godt innarbeidet tverrfaglig samarbeid

Varierte utfordrende oppgaver i arbeid med barn, unge og familier.

Godt arbeidsmiljø med mye humor.

For mer informasjon og spørsmål ta kontakt med avdelingsleder Marit Listad på mail: marit.listad@ringebu.kommune.no eller på telefon 970 45 124

Søknadsfrist: 31.07.2020.

Saksnr. : 20/4104

Intervju og tilsetting fra uke 34.

Ufullstendige søknader vil bli returnert. Kun søknader som er lagt inn elektronisk vil bli vurdert. Du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no og klikke på fanen «søknadssenter» og «ledige stillinger». Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. For stillinger som krever det, må det foreligge tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.

 

 

 

 

 

 

Publisert 03.07.2020

Fjellstyrene er 100 år i år, og det feires! Fjellstyrene i Norge gir bort 100 stk hundreårsgaver. Ringebu fjellstyre har også gjemt ei gave et sted i Ringebu.

Følg med på fjellstyret sin egen facebook og hjemmeside for mer info og hint om hvor du kan finne gaven.
 

Publisert 01.07.2020

Velkommen til stolpejakten i Ringebu 2020!
Ut å samle stolper fra 1. juli.  Følg oss på Facebook for informasjon og oppdateringer.

Stolpejakten i Ringebu Stolpejakten er et lavterskeltilbud som er gratis for de som bruker det. Konseptet går ut på å finne stolper plassert rundt i nærmiljøet og på fjellet. Hver stolpe er inntegnet på et kart og merket med strekkode.

Publisert 29.06.2020

 

Publisert 29.06.2020