Publisert 19.12.2019

Mangler du vann til bolig/hytte og er tilknyttet kommunal vannforsyning? Gå gjennom punktene i listen under før du eventuelt ringer vakthavende på veg, vann og avløp.

Publisert 12.12.2019

 Ringebu læringssenter tilbyr norskkurs på begynnernivå fra 14. januar 2020

Publisert 11.12.2019

I dag mottok kjøkkenet ved Linåkertunet elg fra Fallviltnemda. Elgen blir oppdelt og tilberedt av kjøkken ansatte ved Linåkertunet. Fallviltnemda har en avtale med kommunen om å levere elg til kommunens kjøkken. Pasientene kan se frem til en smakefull viltmiddag. Her ved Linåkertunet er de ansatte ved kjøkkenet opptatt av å lage mat fra bunnen av og en stuttreist elg er å foretrekke. 

    

Publisert 04.12.2019

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og unge.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd.

tilskuddsordningens nettside vil du finne informasjon om krav til søknad og regelverk.

Søknadsfristen er 13. desember 2019, søknadsskjema er publisert i Bufdir sin søknadsportal

Kontaktperson for ordningen i Ringebu kommune er Gro Li Sletvold; Gro.Li.Sletvold@ringebu.kommune.no / tlf : 980 12 510

Publisert 02.12.2019

 

Publisert 02.12.2019

 Vi har fått melding om at det nye fylket Innlandets midtpunkt ligger i Ringebu kommune. Nærmere lokalisering er på Vesltann mellom Vesltannvegen og Tromsa elv. Om noen er interesserte klikk på midtpunktet og se det på kartet.
Hva dette kan bety for kommunen er vel vanskelig å tenke seg?
Men det er alltid godt å være midtpunktet!

 

 

Publisert 15.11.2019

Andreas Wangen har i dag bestått fagprøve i IKT-servicefaget

 

Publisert 12.11.2019

I desember 2018 vedtok kommunestyret i Ringebu i sak 105/2018 at vegnavnet endres fra Vardenvegen (som var foreslått i reguleringsplanprosessen) til Varden.

Publisert 06.11.2019

Levekårsutvalget i Ringebu har tidligere i år vedtatt at kulturprisen 2019 tildeles Mariann med følgende begrunnelse:
«Mariann Hagen Tømterud
 har vært, og er, en ildsjel og pådriver for å bevare og formidle kunnskap om en stolt, men truet bunadstradisjon. Hun er en dyktig kulturbærer av gamle håndverksteknikker som er truet eller i ferd med å forsvinne, såkalt rødlistet. Som leder for en utstrakt kursvirksomhet i regi av Ringebu-Fåvang Husflidslag, har hun siden midt på 2000 tallet ledet flere kurs hvert år. Antakelig er det etter disse årene flere hundre deltakere som har gjennomgått og gjenoppdaget nesten glemte teknikker og som i dag kan glede seg over 

håndsydde bunader til seg eller sine familiemedlemmer».