Publisert 27.09.2019

Mandag 23.09.2019 startet Ingrid Rugsveen i stillingen som tjenesteleder for Linåkertunet. Det betyr at hun er leder for området Linåkertunet heldøgnsomsorgstjenester, Linåkertunet korttidsavdelingen, dagtilbudet på Linåkertunet og kjøkkenet på Fåvang. I tillegg er hun rådmannens repr. i Eldrerådet og følger også opp Frivilligheten i Ringebu.

 

 

 

Publisert 27.09.2019

Den Høie Bro er stengt for all ferdsel med umiddelbar virkning. Kommunen ber om at dette respekteres. Det ble under bruinspeksjon utført av SafeControl Engineering torsdag 26. september avdekket kritiske skader på Den Høie Bro, som er gang- og sykkelbru over Tromsa. Brua er forbindelse mellom Brekkomsvegen og Fossvegen, og er foreløpig stengt på ubestemt tid.

Publisert 27.09.2019

Med bilder fra ivrige elever som yter en innsats for å gjøre skolegården vår til et bra sted, ønsker vi på Fåvang riktig god høstferie.

 

 

Publisert 25.09.2019

Invitasjon til foredrag på verdensdagen for psykisk helse, torsdag 10.oktober

Publisert 23.09.2019


Rus og psykisk helsetjeneste ønsker å få tilbakemelding om hva dere synes om hjemmesida vår. Undersøkelsen er anonym og tar maks 5 min å fylle ut.

 

Publisert 20.09.2019

 

Vi gratulerer Marthe Linberg med bestått fagprøve som Helsefagarbeider. Vi ønsker henne lykke til med arbeidet.

Publisert 19.09.2019

 Gudbrandsdal Energi konsernet ønsker å bidra til aktivitet i lag og foreninger i eierkommunene.  Lag og foreninger oppfordres til å søke om samarbeidsavtale innen 1.10.2019

 

Publisert 18.09.2019

Kulturnettverket i Sør-Gudbrandsdal i samarbeid med Rus og Psykisk Helsetjeneste i Ringebu Kommune markerer Verdensdagen for psykisk helse med fottur på Ringebufjellet – bli med på spennende fjelltur 26. september 2019.

Publisert 18.09.2019

Midt-Gudbrandsdal renovasjonsselskap (MGR) er et interkommunalt renovasjonsselskap for kommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron. Virksomheten omfatter innsamling, transport, sortering og behandling av husholdnings- og næringsavfall. MGR er i dag 15 ansatte og behandler ca. 16.000 tonn avfall årlig.