Publisert 10.09.2021

I Ringebu kommune kan du stemme både søndag 12. september og mandag 13. september.
 

Publisert 06.09.2021

Velgere som er syke eller uføre, og dermed ikke kommer seg til et valglokale, kan søke om å stemme der de oppholder seg. Dette omfatter også velgere som er pålagt isolasjonsplikt som følge av covid-19 og velgere i karantene. Fristen for å søke er fredag 10. september kl 10.00.

Publisert 05.09.2021

Handelsstanden i Ringebu kommune kan se tilbake på en sommer med stor trafikk, men hvordan kan vi sikre utvikling av et robust handelstilbud i kommunen som helhet i årene framover? Hva kan vi gjøre for å sikre at fritidsinnbyggerne og folk på gjennomreise gjør sin handel her? Hvordan kan vi prioritere slik at vi får en utvikling der tettstedene styrkes og beholder sin gravitasjonskraft som møtested mellom handelsstanden og deres kunder?

Les GD reportasje om handelsanalysen fra lørdag 4. september 2021. 

Analysen er utarbeidet med stedsutviklingsmidler fra fylkeskommunen og tar for seg hele kommunen med fokus på handelsdekning og -fordeling. Det er blant annet kartlagt hvor fritidsinnbyggerne gjør sine innkjøp på veg til hytta, hvor mye handelsarealer som finnes i kommunen og hvor og hvor mye handelsareal det er tilrettelagt for i vedtatte reguleringsplaner. Handelsanalysen gir ulike tilrådninger - blant annet om lokalisering av nye handelstilbud og knyttet til fremtidig handelsbalanse og etterspørselsbehov i ulike varekategorier.

  

Publisert 03.09.2021

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttet sin anbefaling om å tilby koronavaksinasjon til ungdom i alderen 12 – 15 år.

Publisert 03.09.2021

I dag har Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor fått ny hjemmeside – www.mglandbruk.no. Fra nå av vil informasjon til bønder i Ringebu og Sør-Fron kommuner bli lagt ut der. Nord-Fron kommune vil informere på sin hjemmeside, www.nord-fron.kommune.no.

Dette innebærer at midtdalsbonden.no blir lagt ned i løpet av kort tid. 

Publisert 02.09.2021

 Rus og psykisk helsetjeneste er lokalisert ved Ringebu helsesenter sammen med helsestasjon og legetjenesten. Tjenesten har et kreativt og spennende arbeidsmiljø med god fagkompetanse og trivelige og engasjerte medarbeidere.

Publisert 02.09.2021

Fellestjenesten har en sentral rolle i organisasjonen med viktige felles stabs- og støttefunksjoner innen flere områder som HR/personal, lønn, fakturering, økonomi, arkiv, IKT,  politisk sekretariat, valgarbeid og kantine. Vår visjon er at alle møter med Ringebu kommune skal være gode møter. Ringebu kommunes verdier – raus, solid og spenstig. Vi har følgende stilling ledig:                                    

Konsulent lønn/fakturering – 100 % fast stilling

Publisert 02.09.2021
Glass - og metallemballasje

Ønsker du egen beholder for glass - og metallemballasje? Svar på denne spørreundersøkelsen innen 14.september og vær med på å påvirke hvordan renovasjonstjenesten skal være.

Publisert 02.09.2021

Du kan forhåndsstemme i perioden tirsdag 10. august til fredag 10. september 2021 i hvilken som helst norsk kommune. 

Publisert 02.09.2021

Alle 16- og 17- åringer i Ringebu kommune skal nå være oppringt av vaksinasjonsteamet med spørsmål om de ønsker koronavaksine. 

Dersom det er noen som er født i 2004 eller 2005 og som ikke har blitt oppringt ber vi de kontakte oss på telefon 474 69 673