Publisert 20.06.2022

Det er økende koronasmitte i Ringebu og på landsbasis. 
Rådet er fortsatt å holde seg hjemme ved nyoppståtte luftveissymtomer dersom du føler deg syk.
Du bør bli hjemme til formen er god. 
Hurtigtester kan fortsatt hentes ut som tidligere ved Ringebu legekontor og Ringebu rådhus. 

 

Publisert 16.06.2022

Det utlyses ny kontrakt for vinterdrift av kommunale veger og plasser. Kontrakten har en varighet på 4 år, med mulighet for inntil 2 år forlengelse (1 +1). Det er totalt 11 roder, og entreprenører kan gi pris på så mange roder de ønsker.

Konkurransen gjennomføres som en åpen anbudskonkurranse uten forhandling. Dersom det er uklarheter i de innkommende anbud, kan det bli gjennomført avklarende møter med tilbydere. Det føres referat fra disse møtene.
Tilbudet kan kun leveres via anskaffelsesportalen i Mercell. Tilbudet skal være mottatt av oppdragsgiver, innen følgende frist: mandag 4. juli 2022 klokken 12:00

Det blir arrangert et informasjonsmøte om konkurransen tirsdag 21. juni kl. 12-15, i Ringebu Rådhus. 

Publisert 16.06.2022

 

Velkommen til stolpejakten i Ringebu 2022!


Følg oss på Facebook for informasjon og oppdateringer.

Publisert 15.06.2022

Ringebu, Sør- Fron og Nord-Fron kommuner tilbyr fritidsstipend til barn og unge.  

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse ved å delta i fritidsaktiviteter. 

Målgruppen er sårbare barn og unge opp til 24 år som av ulike grunner ikke har økonomisk mulighet til å delta i fritidsaktiviteter.  

Publisert 13.06.2022

Forslag til reguleringsplan for Fennatjønnet hyttegrend, planID 0520201503, er behandlet og vedtatt av kommunestyret i møte 05.04.2022. 

 

Publisert 10.06.2022

 

Hjemmetjenesten byr på spennende jobbmuligheter - vi søker etter en faglig engasjert sykepleier i 100 % stilling som trives med et bredt arbeidsfelt og spennende oppgaver.

Hos oss vil du møte mange gode arbeidskollegaer som gjenspeiler mangfold av kompetanse og ulike erfaringer. 
Vi jobber i team med stor grad av selvstendighet  og med pasientsikkerhet i fokus. Hverdagen er variert , og vi samarbeider tett med ulike fagmiljøer i internt i kommunen  som fastlegetjenesten, korttidsavdelingen,  tildelingskontoret, psykisk helse og flere områder i spesialisthelsetjenesten. Vi  bruker digitale løsninger som LMP journalsystem på smarttelefon og har et økt fokus på implementering av velferdsteknologiske løsninger. Vi har kompetanseplan som benyttes aktivt med blant annet jevnlig kurs og faglunsjer. Hjemmetjenesten har sin base ved Ringebu omsorgssenter.

Publisert 10.06.2022


 

 De to første ukene av sommerferien arrangerer Ung i Midtalen Aktiv sommer med flust av tilbud.  

Påmelding åpner 10. juni.

Skann QR-kode på plakat for mer informasjon og påmelding.

Deltakeravgift kun. kr 100, med unntak av tur til Tusenfryd som har deltakeravgift på kr 300

Publisert 08.06.2022

Frya renseanlegg har for tida kalket slam på lager som kan brukes som gjødsel og jordforbedringsmiddel i jordbruket.

Publisert 03.06.2022

Kommunene har fått tilført nye midler fra KDD til den kommunale kompensasjonsordningen for økonomiske tiltak i møte med pandemien og ekstra strømutgifter.
Ringebu kommune har nå kr 275.000 til fordeling og velger å prioritere de med økte strømutgifter først, for deretter å dekke andre økonomiske tiltak og utgifter.


Søknadsfrist er 16. juni 2022.​

Publisert 02.06.2022

  "Hva er viktig for deg?"-dagen markeres nasjonalt og internasjonalt den 9. juni 2022.

I Ringebu marker ansatte i Helse og omsorgstjenesten med buttons med spørsmålet «Hva er viktig for deg?» i uke 23.

"Hva er viktig for deg?"- brukes i en naturlig situasjon i møte med pasienter og brukere. Det handler om å se hele mennesket - ikke sykdommen, det som feiler deg og begrensningene.  Samarbeid for å skape bedre tjenester.

I Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke samarbeider KS og Folkehelseinstituttet om læringsnettverk der forbedringsteam fra kommuner og sykehus møtes for å utvikle helhetlige, koordinerte og trygge tjenester. Siden 2014 har over 177 norske kommuner og sykehusene de samarbeider med deltatt i forbedringsarbeidet.  Helse og omsorgstjenesten i Ringebu har markert denne dagen siden vi var med I Gode pasientforløp i 2018. Vi bruker sjekklister aktivt og som justeres etter behov, tverrfaglig samarbeid, målsamtaler, samarbeidsmøter, innkomst samtaler og utskrivningsmøter med aktuelle parter.

Vi jobber for at helsetjenestene skal være helsefremmende og involvere pasientene og pårørende i større grad. Ett av målene for arbeidet i gode pasientforløp er derfor at pasienten eller brukeren skal oppleve å være likeverdig i utarbeidelsen av sitt pasientforløp.
Det er pasienten eller brukeren som definerer hva som er viktig. Helsepersonellet er hjelpere, og det er flere ting å ta hensyn til enn bare sykdommen. Funksjonsnivå, sosiale forhold og ikke minst pasientens ønsker og mål er viktige elementer.