Publisert 26.02.2021

 

Publisert 26.02.2021

 Vi gratulerer Linn Anita Moastuen med bestått fagprøve som Helsefagarbeider ved Linåkertunet den 25.02.2021.

Her ser dere Linn Anita sammen med Tove Ekre og  Anne - Kari Midtli fra prøvenemda. 

Publisert 24.02.2021

Søknadsfrist for ordningen “Tilskudd til tiltak i beiteområder” er 15. mars.

Publisert 24.02.2021

Søknadsfrist for å søke SMIL-midler er 15. mars

SMIL står for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Ordningen kan gi tilskudd til å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket.

Publisert 24.02.2021

Kommunestyret har behandlet forslag til planprogram for reguleringsplan for Kleivberga, planID 0520201910, i møte 16.02.2021. Planprogrammet er nå fastsatt.

 Bildet viser omtrentlig planavgrensning for utvidelsen av grusuttaket i Kleivberga R1.3 og 4. 

Publisert 24.02.2021

 Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor har kommet med nytt informasjonshefte.

Publisert 24.02.2021

 I Ringebu kommune kan gårdbrukere søke kommunens utviklingsfond om tilskudd til fire ulike tiltak.

Publisert 23.02.2021

Vil du være med på å påvirke videre utvikling av Ringebu sentrum? Ringebu kommune har satt i gang reguleringsplanplanarbeid for ny reguleringsplan for Vålebru, og varsler med dette oppstart av planarbeidet. Alle som ønsker å bidra til å forme fremtidens Ringebu sentrum kan sende inn merknader og innspill til Ringebu kommune. Merknadsfrist er 9. april 2021

Publisert 23.02.2021

Med bakgrunn i nasjonale retningslinjer for arrangement har Ringebu kommune åpnet for at arrangører kan gjennomføre sine arrangement i løpet av året 2021.

Her ser dere programmet over arrangement som er støttet fra Vinterfesten 2021/Fond for kulturbasert næringsutvikling.  Det er mye å glede seg til! (PDF, 260 kB)

Publisert 23.02.2021

 Vi gratulerer Sølvi Fredriksen med bestått fagprøve som Helsefagarbeider ved Linåkertunet den 17.02.2021.