Publisert 25.11.2020

Nye Veier planlegger, videreutvikler og bygger ny E6 fra Øyer til Otta i tett samarbeid med kommunene. Denne siden samler de viktigste informasjonene om prosjektet og planarbeidet. Man finner ytterligere informasjon på nettsidene under.

Kontaktinformasjon

  • Nye Veier ved prosjektleder Bjørn Åmdal, 950 33 506, bjorn.amdal@nyeveier.no
  • Rådgiver Asplan Viak ved Ane Fyksen, 959 69 008, e6ofso@asplanviak.no
  • Ringebu kommune ved kommuneplanlegger Wenche Hagestuen Dale, 484 97 439
Publisert 24.11.2020

Disse arbeider er nå ferdig, takk til Kjell Erik Brandstadmoen for maling av "ny bygget" og Ringebu Anleggsdrift as for ny støttemur og parkering samt arbeide med å sette opp det nye ballnette som skolen hadde kjøpt inn.    

           

 

   

Publisert 24.11.2020

 

Helse og omsorgstjenesten er organisert i tre områder, hjemmebaserte tjenester, helse og mestring og Linåkertunet heldøgns tjenester. Tjenestene vektlegger fleksibel bruk av tilgjengelige ressurser.

Tjenestestedet er for tiden ved Heldøgns tjenester ved Linåkertunet og ledig fra 18.01.21 til 31.07.22 med mulighet for fast stilling.

Publisert 24.11.2020

 

Helse og omsorgstjenesten er organisert i tre områder, hjemmebaserte tjenester, helse og mestring og Linåkertunet heldøgns tjenester. Tjenestene vektlegger fleksibel bruk av tilgjengelige ressurser.

Tjenestestedet er for tiden ved Heldøgns tjenester ved Linåkertunet ledig fra dags dato.

Publisert 24.11.2020

 

Helse og omsorgstjenesten er organisert i tre områder, hjemmebaserte tjenester, helse og mestring og Linåkertunet heldøgns tjenester. Tjenestene vektlegger fleksibel bruk av tilgjengelige ressurser.

Tjenestestedet er for tiden ved Heldøgns tjenester ved Linåkertunet og ledig fra 04.01.21 til 31.12.21

Publisert 24.11.2020

 

Helse og omsorgstjenesten er organisert i tre områder; hjemmetjenesten, helse og mestring og heldøgns tjenester Linåkertunet. Tjenesten er enhetlig og vi vektlegger fleksibel bruk av tilgjengelige ressurser.

Tjenestestedet er for tiden hjemmetjenesten Fåvang og er ledig fra 04.01.21.

Publisert 24.11.2020

 

Helse og omsorgstjenesten er organisert i tre områder; hjemmetjenesten, helse og mestring og heldøgns tjenester Linåkertunet. Tjenesten er enhetlig og vi vektlegger fleksibel bruk av tilgjengelige ressurser.

Tjenestestedet er for tiden hjemmetjenesten Fåvang og ledig fra dags dato.

Publisert 24.11.2020

 Helse og omsorgstjenesten er organisert i tre områder, hjemmebaserte tjenester, helse og mestring og Linåkertunet. Tjenestene vektlegger fleksibel bruk av tilgjengelige ressurser.

 

Vi søker personlig assistent til voksen mann. Arbeidet går ut på å bistå brukeren i personlige og praktiske gjøremål. Brukeren vil være den personlige assistentens arbeidsleder.

Arbeidstiden er på dagtid.

Ordningen med personlige assistenter er en alternativ måte å løse organiseringen av bistand til funksjonshemmede.

Publisert 24.11.2020

 

Helse og omsorgstjenesten er organisert i tre områder; hjemmetjenesten, helse og mestring og heldøgns tjenester Linåkertunet. Tjenesten er enhetlig og vi vektlegger fleksibel bruk av tilgjengelige ressurser.

Tjenestestedet er for tiden hjemmetjenesten Fåvang.

Publisert 24.11.2020

Nå får du kjøpt ruller med plastsekker til plastemballasje i matbutikkene i Midt-Gudbrandsdalen.