Publisert 27.05.2021

På grunn av covid-19 og smitteverntiltak, er det satt en begrensning på 10 personer til stede i fysiske møter i råd og utvalg.

Møter vil være tilgjengelige for publikum via Teams. Ønsker du Teams-lenke til et møte, kontakt

betty.ann.stennes.fretheim@ringebu.kommune.no innen kl 12 dagen før møtet.

Kommunestyremøter blir tilgjengelige for publikum via Web-TV.

Møteoversikt finner du her.

Publisert 26.05.2021

    

Publisert 26.05.2021

 

Ved Ringebu helsestasjonen er det ledig 60 % prosjektstilling som barne- og familieveileder fra 01.08.2021- 01.08.2022 med mulighet til forlengelse.

Helsestasjonen er lokalisert ved Ringebu helsesenter sammen med legetjenesten og rus og psykisk helsetjeneste.

Publisert 25.05.2021

Sommerskolen i 2021 er et gratis tilbud i uke 25, 26 og 32 til elever bosatt i Ringebu kommune som skoleåret 2020/2021 er elever på 5., 6., 7., 8., 9. eller 10.trinn. 

Sommerskoletilbudet skal ha fokus på elevaktivitet, mestring, glede og inkludering. 

Sommerskolen vil bruke ulike læringsarenaer i nærmiljøet, og legger vekt på praktisk tilnærming til spennende temaer. Tilbudene lages i samarbeid med kulturskolen, ulike organisasjoner og andre aktører. 

Kurstilbud 

FRIST FOR PÅMELDING ER 27. MAI

Oppmøte og deltakelse 

 • Det er gratis å delta på kursene. 
 • Ved påmelding velges ønsket kurs.  
 • Det er mulig å melde seg på flere kurs om det passer med dagene og det er ledig plass, det må da sendes inn påmeldingsskjema per kurs.
 • Ved få påmeldte kan kurs bli avlyst.
 • Hvis noen kurs er fylt opp, velges deltakere ved trekning blant de påmeldte.
 • ​Kursene vil ha ulikt omfang i antall dager og tidspunkt på dagen. Dette vil komme fram ved påmelding. 
 • Flere av kursene er delt opp med et kurs for 5. – 7. trinn og et for 8. – 10. trinn.
 • Det er obligatorisk oppmøte hver dag. ​Elever som ikke møter første dag uten å ha gitt beskjed, mister plassen sin. 
 • Fravær/sykdom meldes til oppgitt kontaktperson på SMS eller telefon. 
 • Det blir felles rutiner for registrering av elever ved henting og levering.  
 • Elevene må ha med matpakke, drikkeflaske og klær etter værforhold. (Unntatt på matlagingskurs og hengekøyetur)
 • Transport til og fra oppmøtested besørges av foreldre.
 • Ytterligere informasjon kommer fra de ulikt aktørene.
 • Det tas smittevernhensyn i forhold til pandemien. 

Spørsmål kan rettes på e-post til anne.bolme.vestad@ringebu.kommune.no

Publisert 19.05.2021

 

Da er Linåkertunet stedet å søke, vi trenger DEG som er arbeidsvillig og over 18 år til å jobbe hos oss i ukene 29, 30 31 og 32. Har du ikke erfaring vil vi gi deg opplæring. Vi kan love deg et meningsfylt sted å jobbe:)

Ikke nøl med å ta kontakt med 

Avdelingsleder Ingrid Kjos Braastad på telefon 911 72 995 eller 

Tjenesteleder Ingrid Rugsveen på telefon 90 407 714

 

Publisert 19.05.2021

På Fåvang skole vil det for skoleåret 2021/2022 bli ledig en midlertidig stilling som assistent/miljøveileder.

Publisert 19.05.2021

 Ringebu kommunen holder på å etablere et hjemveiledningsteam som kan følge opp enkelt personer eller familier over tid, for så å trekke seg gradvis ut.

Teamet skal bidra til å gi helhetlige og koordinerte tjenester, bidra til trygghet og sikre tilstrekkelig tjenester for den enkelte. Teamet skal i hovedsak arbeide med hjemveiledning og er en del av kommunens satsning på tidlig innsats. Teamet skal arbeide tverrfaglig og ha et tett samarbeid med helsestasjonen og rus og psykisk helsetjeneste. De ansatte i teamet skal gå i todelt turnus, med noe bemanning på kveld og helg.

Teamet skal ha en egen fagansvarlig og være organisert under Tilrettelagte tjenester.

Publisert 19.05.2021

Til arrangører i Midt-Gudbrandsdal

Regionrådet har i 2021 satt av kr. 400.000 til arrangementsstøtte til fordeling vår og høst

Søknadsfrister:  Utsatt søknadsfrist til 31.5 for vårsesongen.  

2021 Arrangementstøtte utsatt søknadsfrist (PDF, 205 kB)
 

2021 - Støtteordning for arrangement RMG - søknadsskjema (DOC, 172 kB)

 

 

 

 

 

Publisert 14.05.2021

Det inviteres til en annerledes 17. mai i 2021.

17. mai komiteen i Venabygd, Ringebu og Fåvang har dannet felles komite og jobber med mange spennende aktiviteter.
Mye må skje digitalt! 
Ringebu kommunes nettside og facebookside blir landingsside for den digitale feiringen. Så sørg for at du har likt siden. 

 

Gå inn og følg: https://www.facebook.com/ringebu.kommune/
eller på www.ringebu.kommune.no hvor filmene blir lagt inn og blir tilgjengelige fra 17. mai kl. 07.00

 

Publisert 14.05.2021

På vegne av Miljødirektoratet vil det i 2021 bli gjennomført naturtypekartlegging i kommunene Øystre Slidre, Vestre Slidre, Nord-Aurdal, Ringebu, Øyer, Sør-Odal og Nord- Odal. Det er totalt fire delområder som skal kartlegges i Innlandet.