Publisert 20.03.2020

 

 

Kjære innbygger i Ringebu

Publisert 19.03.2020

På grunn av situasjonen med koronavirus er det besluttet at Eidsiva Bredbånd ikke gjennomfører oppsøkende salg.

Publisert 19.03.2020

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor er et interkommunalt samarbeid med Ringebu og Sør-Fron kommuner som eiere.

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor har ansvaret for kommunal forvaltning i forhold til skog- og jordbruk, miljø- og utmark i de to kommunene. Kontoret ligger på Hundorp, med Sør-Fron kommune som administrasjonskommune og arbeidsgiver. 

Publisert 18.03.2020


 

Kommunen utfører i disse dager fresing og rensk av vegkanter, grøfter, stikkrenner og sluk på kommunale veger, som en del av forberedende arbeid mot vårløsninga. 

Publisert 17.03.2020

 Det planlagte folkemøtet angående reguleringsplan for Våla vest som opprinnelig skulle avholdes onsdag 25. mars avlyses

Publisert 16.03.2020

Hevet beredskapsnivå og økt forebyggende smitteverntiltak gjør at Ringebu bibliotek nå er stengt på ubestemt tid, og i første omgang til og med fredag 27.mars. Dette gjelder også meråpent bibliotek. Det vil ikke være mulig å få verken lånt eller levert materiale mens biblioteket er stengt, dette gjelder også fjernlån.
Har du lånt bøker og annet materiale som du skulle ha levert? Det trenger du ikke å bekymre deg for. Det vil ikke komme krav om innlevering fra oss denne perioden og ingen purrebrev vil bli sendt ut.
(NB! Dersom du har bedt om forhåndsvarsling i MappaMi så får vi ikke overstyrt det) 

Publisert 11.03.2020

Til arrangører i Midt-Gudbrandsdal

Regionrådet har i 2020 satt av kr. 400.000 til arrangementsstøtte.

Søknadsfrister:  15.03.2020 og 15.10.2020.


 

 

 

 

 

 

Publisert 10.03.2020

Det planlagte bredbåndsmøtet i regi av Eidsiva Bredbånd 18. mars er utsatt inntil videre.

Rådene fra kommuneoverlege om å unngå sosiale sammenkomster som følge av koronaviruset. 

 

Publisert 06.03.2020

Ringebu kommune skal velge meddommere til Sør-Gudbrandsdal tingrett, Eidsivating lagmannsrett, Sør-Gudbrandsdal jordskifterett og forliksrådet.
Kommunen skal også foreslå skjønnsmedlemmer som velges av fylkeskommunen.

Personene velges for perioden 01.01.2021 til 31.12.2024.

Kommunen oppfordrer allmennheten til å foreslå kandidater. Du finner skjema for utfylling nederst i artikkelen.
Målet er å få et bredt sammensatt utvalg av meddommere, slik at utvalgene på best mulig måte representerer alle deler av befolkningen etter domstolsloven § 67.

Publisert 03.03.2020

Ringebu kommunestyre vedtok 15.10.2019, KOM-086/19, kommunedelplan for E6 Fåvang kirke – Elstad.