Publisert 01.07.2020

Velkommen til stolpejakten i Ringebu 2020!
Ut å samle stolper fra 1. juli.  Følg oss på Facebook for informasjon og oppdateringer.

Stolpejakten i Ringebu Stolpejakten er et lavterskeltilbud som er gratis for de som bruker det. Konseptet går ut på å finne stolper plassert rundt i nærmiljøet og på fjellet. Hver stolpe er inntegnet på et kart og merket med strekkode.

Publisert 29.06.2020

 

Publisert 29.06.2020

 

Publisert 19.06.2020

Vil du bidra med frivillig innsats som kan gi et inkluderende lokalsamfunn der flest mulig i alle aldre kan leve aktive og meningsfulle liv, og være med å legge til rette for aktiviteter og fellesskap med andre?

Publisert 17.06.2020

''Nybygget'' ved Ringebu skole blir i sin helhet beiset i sommer. Arbeidene vil bli utført av Kjell Erik Brandstadmoen og starter ved skoleslutt og vil pågå i ca 3-4 uker. Disse arbeidene er selvfølgelig væravhengige, men med en normal sommer vil dette gå etter planen.

Det vil også bli ny støttemur og ny parkering ved Ringebu skole i sommer. Arbeidene vil bli utført av Ringebu anleggsdrift as, arbeidene starter i juni/ juli og skal etter planen stå ferdig til skolestart. Eksisterende støttemur er av støpt/ betong, den nye støttemuren blir av ReCon støttemursystem, samme utførelse som i Brekkebakken. Arealet som blir benyttet til ny parkering er del av grusbanen nederst på skolegården. 

            

 

Publisert 16.06.2020

I dag 16. juni har kommunelege Per Ove Hagestuen godkjent smittevernstiltak på Freskus.
Vi velger å begrense åpningstiden i starten og har bemanning tilstede onsdag 17 .juni fra 10- 18.00. Torsdag fra 08.00- 22.00.
Fra 22. juni har vi vanlig åpningstid på Fresksus. 06.00-22.00 alle dager untattt lørdag 06.00-20.00.

     

Publisert 16.06.2020

 

Ringebu kommune har ca. 4500 innbyggere og ligger sentralt i Gudbrandsdalen. Det er gode kommunikasjoner via E6, buss og tog til bla. Oslo Lufthavn Gardermoen. Ringebu har et godt og stabilt klima, og er den største hyttekommunen i Gudbrandsdalen, med Kvitfjell og Venabygdsfjellet som de største turistdestinasjonene.

Helse og omsorgstjenesten er organisert i de tre områdene hjemmetjenesten, helse og mestring og Linåkertunet.

Linåkertunet har en godt fungerende korttidsavdeling med 12 plasser. I tillegg er 4 enheter bygd opp med heldøgns tjenester til 32 beboere. Enhetene er spesielt tilrettelagt for mennesker med kognitiv svikt. Linåkertunet har et godt tverrfaglig arbeidsmiljø med helsefagarbeidere, sykepleiere, fysioterapeuter og egen ergoterapeut. Ringebu kommune er med i Helseregion Sør – Gudbrandsdal (HSG) som er et regionalt samarbeid innen helse.