Publisert 14.01.2020

Kommunens innbyggere oppfordrest til å foreslå kandidater til Ringebu kommunes kulturpris 2020

Levekårsutvalget kan dele ut kulturprisen på kr 10.000

Kommunens innbyggere gis anledning til å fremme forslag på kandidater.

Frist for innlevering av forslag er 15.mars 2020

retningslinjer og forslagsskjema finner du her.

Publisert 13.01.2020

  

Publisert 09.01.2020

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor er et interkommunalt samarbeid med Ringebu og Sør-Fron kommuner som eiere.

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor har ansvaret for kommunal forvaltning i forhold til skog- og jordbruk, miljø- og utmark i de to kommunene. Kontoret ligger på Hundorp, med Sør-Fron kommune som administrasjonskommune og arbeidsgiver. 

Publisert 09.01.2020

Vi søker noen som brenner for bærekraftig landbyutvikling!

 Ringebu kommune skal revidere reguleringsplan for sentrum, og oppretter en egen prosjektstilling for gjennomføring av analyse- og prosessarbeid. Målet er å sikre en attraktiv og klimavennlig utvikling av Landsbyen Ringebu. Vi ønsker å legge ned et betydelig arbeid i form av analyse, utredninger og medvirkning, og trenger en prosjektmedarbeider med engasjement og kompetanse innen tettstedsutvikling, medvirkning og kreative prosesser.

Publisert 02.01.2020

REGISTRERING AV ARRANGEMENT OG SØKAND OM STØTTE TIL VINTERFESTARRANGEMENT.

Bli med på Vinterfesten  21.februar – 15. mars 2020! 

Vi inviterer lag og foreninger samt øvrige arrangører i Ringebu til å delta med arrangement under Vinterfesten i uke 9,10 og 11.  Arrangementene skal foregå i perioden 21.februar  – 15.mars.  Vinterfesten skal vare i 3 uker og vil ikke bil utvidet utover dette. 

Søknadsfrist 6.1.20

Publisert 20.12.2019

23. Desember kl. 09.00-14.00
27. Desember kl. 10.00-14.00
30. Desember kl. 10.00-14.00

Stengt jule- og nyttårsaften. 

Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år! 

Publisert 20.12.2019

  

 

God Jul og Godt nyttår

 ønskes dere alle

 fra Linåkertunet.

Publisert 19.12.2019

Kommunedirektør Per Lervåg gir seg som kommunedirektør i Ringebu kommune fra 30 april 2020