Publisert 19.01.2022

 Helse og omsorgstjenesten er organisert i tre områder; hjemmebaserte tjenester, helse og mestring og heldøgns tjenester Linåkertunet. Tjenesten er enhetlig og vi vektlegger fleksibel bruk av tilgjengelige ressurser.

Helse og omsorgstjenesten i Ringebu kommune trenger sommervikarer innen:

Vi trenger sommervikarer i helse- og omsorgstjenesten:
♦️ Linåkertunet, HDT heldøgns tjenester, korttidsavdelingen og kjøkken
♦️  Hjemmesykepleien og hjemmehjelp i Ringebu  og Fåvang . Ringebu  omsorgssenter og kjøkken
♦️tilrettelagte tjenester, BPA
♦️ Legekontoret.

Om du har lyst på en meningsfull jobb der du arbeider med mennesker, så kan dette være noe for deg. Du kommer til å få opplæring slik at du kan gjøre en god jobb. Du bør være over 18 år. I hjemmetjenesten, nattjenesten og i tilrettelagte tjenester, må du ha førerkort.

Ring oss gjerne om du har spørsmål ☎️🙂

 

Publisert 19.01.2022

74 Entertainment varslet i går at de må utsette filmproduksjon i Ringebu sentrum. 
Varsel om tidvis stengte gater 25. og 26 januar trekkes tilbake.


Her er uttalelse fra produsent Kjetil Omberg:
På grunn av Covid-situasjonen i Norge må vi dessverre utsette filmopptakene i Ringebu. Produksjonen beklager dette veldig. Vi har ikke muligheten til å gjennomføre dette på en forsvarlig måte med det økende smittetrykket i landet nå. Vi tar Covid-situasjonen på høyeste alvor. Men vi skal gjennomføre denne innspillingen, og vi håper vi er velkomne tilbake til Ringebu tidlig 2023, det er nemlig det aller flotteste stedet vi kan lage en slik film.

 

Publisert 18.01.2022

Lag og organisasjoner i Ringebu kommune kan søke støtte fra følgende ordninger:

I Ringebu kommunes budsjettet for 2022 er det avsatt følgende:

Tilskudd til lag og organisasjoner kr. 350 000 

Tilskudd til kulturanlegg/nærmiljøanlegg kr. 25 000

Søknadsfrist 15. mars 2022

Retningslinjer og elektronisk søknadsskjema finner du her

Publisert 18.01.2022

Levekårsutvalget i Ringebu kommune  kan dele ut kulturstipend.  Formålet for stipendet er å fremme enkeltpersoner i sin videre utvikling innen sitt område innen kultur og idrett. Kulturstipend kan deles ut en gang i året, med søknadsfrist 15. mars. Det kan tildeles inntil 2 stipend på inntil kr. 5000.

Du kan selv søke på kulturstipend.

Les mer om søknadskriterier og elektronisk søknad her

Publisert 18.01.2022

Kommunens innbyggere oppfordres til å foreslå kandidater til Ringebu kommunes kulturpris 2022.

Levekårsutvalget kan dele ut kulturprisen på kr 10.000.

Kommunens innbyggere gis anledning til å fremme forslag på kandidater.

Frist for innlevering av forslag er 15.mars 2022.

Retningslinjer og forslagsskjema finner du her.

Publisert 18.01.2022

Ringebu omsorgssenter stenges fra og med tirsdag 18. januar for besøkende i en tid framover pga. en uavklart koronasituasjon.

Ta kontakt med tjenesten hvis dere har spørsmål. Vi ber om forståelse for at dette tiltaket er nødvendig

Publisert 18.01.2022

Fra 03.01.2022 vil du møte digitale menyer med tastevalg på Ringebu kommune sitt sentralbord.

Publisert 14.01.2022

Lettelsene gjelder fra midnatt natt til fredag 14. januar. Endringene knyttet til barnehager, skoler og SFO gjelder fra midnatt natt til lørdag 15. januar. Tiltakene skal vurderes på nytt i starten av februar.

Publisert 14.01.2022

Sander Rolstad har i dag bestått fagprøven sin i dataelektronikerfaget med beste karakter.


  

 

Publisert 13.01.2022

Strøgrusen kan kjøres ut til de som IKKE kjører selv eller hentes hos:

Tilrettelagte tjenester Arbeid.
Elvebakken 2
Tlf. 977 14 142