Nyheter
Publisert 09.04.2019
Hj

Helse og omsorgstjenesten er organisert i tre områder; hjemmebaserte tjenester, helse og mestring og heldøgns tjenester Linåkertunet. Tjenesten er enhetlig og vi vektlegger fleksibel bruk av tilgjengelige ressurser.

Tjenestestedet er for tiden hjemmetjenesten Fåvang. Sykepleierstudenter og vernepleierstudenter oppfordres til å søke.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert helsefagarbeider, sykepleierstudent/vernepleierstudent
 • Løsningsorientert, fleksibel og samarbeidsvillig
 • Erfaring fra feltet og personlig egnethet vil bli vektlagt
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Må ha førerkort klasse B
 • Gjerne relevant videreutdanning for omsorgsfeltet
 • God fysisk og psykisk helse
Publisert 09.04.2019
Nattevakt

Helse og omsorgstjenesten er organisert i tre områder; hjemmebaserte tjenester, helse og mestring og heldøgns tjenester Linåkertunet. Tjenesten er enhetlig og vi vektlegger fleksibel bruk av tilgjengelige ressurser.  

Tjenestestedet er for tiden hjemmetjenesten Fåvang.

Helsefagarbeidere oppfordres også til å søke.

 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier /helsefagarbeidere kan også søke på stillingen
 • Løsningsorientert, fleksibel og samarbeidsvillig
 • Faglig oppdatert, erfaring fra feltet og personlig egnethet vil bli vektlagt
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Må ha førerkort klasse B
 • Gjerne relevant videreutdanning for omsorgsfeltet
 • Stillingen krever god fysisk og psykisk helse

   

Publisert 09.04.2019
Korttidsavdelingen

Helse og omsorgstjenesten er organisert i tre områder, hjemmebaserte tjenester, helse og mestring og Linåkertunet. Tjenestene vektlegger fleksibel bruk av tilgjengelige ressurser.

Tjenestestedet er for tiden korttidsavdelingen ved Linåkertunet og har funksjon som fagansvarlig, med 20 % administrativ tid.

 Du har ansvar for bl. a. faglig veiledning, internundervisning, sikre tverrfaglig samarbeid og være kontaktperson innen faget. Du skal også bidra at den enkelte brukers behov for tjenester står i fokus og holde tjenesten faglig oppdatert.

Publisert 09.04.2019
Hj

Helse og omsorgstjenesten er organisert i tre områder; hjemmebaserte tjenester, helse og mestring og heldøgns tjenester Linåkertunet. Tjenesten er enhetlig og vi vektlegger fleksibel bruk av tilgjengelige ressurser.

Tjenestestedet er for tiden hjemmetjenesten Ringebu.

 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier
 • Løsningsorientert, fleksibel og samarbeidsvillig
 • Faglig oppdatert, erfaring fra feltet og personlig egnethet vil bli vektlagt
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Må ha førerkort klasse B
 • Gjerne relevant videreutdanning for omsorgsfeltet
 • Stillingen krever god fysisk og psykisk helse
Publisert 04.04.2019
image

Oppland fylkeskommune har sendt ut følgende informasjon torsdag 04.04. kl 16.10:

Skoleskyssen vil gå som normalt fra i morgen tidlig, men det må regnes med litt forsinkelser i starten.

F
ølg med på oppdatering på Opplandstrafikk sin nettside: https://www.opplandstrafikk.no/

 

 

Publisert 04.04.2019
vardenII

Kommunestyret behandlet i møte 26.03.2019 sak 016/19 og fattet følgende vedtak:

1) Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering for Varden II, planID 0520201804, slik det går frem av vedlagt forslag til plankart og reguleringsbestemmelser, og under forutsetning av at planbeskrivelsen oppdateres med de endringer i planforslaget som er utført etter offentlig ettersyn.

2) Administrasjonen gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og mangler i plandokumentene.

 
Publisert 03.04.2019
stock_logo[1]

 

 

 

Det har vært noen tilfeller av meslingutbrudd i Norge den siste tiden, og vi må ta høyde for at meslinger kan dukke opp i vår region. Meslinger er en av de mest smittsomme sykdommene vi kjenner, og den kan gi alvorlig sykdom og senskade hos enkelte pasienter.

Publisert 01.04.2019
image

Følgende navne endringer og organisatoriske endringer er gjort :

Helse og Mestring:

Ergoterapi- og fysioterapitjenesten (tidligere Terapeutisk enhet)

Tilrettelagte tjenester (tidligere Miljøterapitjenesten)

Jobb og aktivitetssenter (tidligere  Miljøterapitjenesten)

 

Hjemmebaserte tjenester:

Hjemmetjenesten Ringebu (tidligere hjemmetjenesten nord)

Ringebu Eldresenter omsorgsboliger  (tidligere Ringebu eldresenter)

Hjemmetjenesten Fåvang (tidligere hjemmetjenesten sør)

Linåkertunet Omsorgsleiligheter (tidligere omsorgen)

Grubbegata bofellesskap (tidligere Bofellesskap for enslige mindreårige)

 

Linåkertunet:

Linåkertunet heldøgns tjenester (tidligere Linåkertunet HDO)

Linåkertunet korttidsavdeling (tidligere korttid/rehab)

 

 

Publisert 27.03.2019
image

I medhold av plan- og bygningslovens § 17-4 legges fremforhandlet forslag om utbyggingsavtale (PDF, 3 MB)for gjennomføring av reguleringsplan for Varden ut til offentlig ettersyn. 

Frist for merknader: 26. april 2019

Innspillene merkes med sak 19/238.

 

 

Publisert 26.03.2019
IMG_6883

Har du en sak eller flere du ønsker å ta opp med ordføreren.
Da kan du møte opp på Tunet kro mandag 08 april kl 1200-1330.
Velkommen!