Nyheter
Publisert 08.02.2019
Kommunevåpen ringebu

Stillingen inngår i team med kommunens øvrige driftspersonell, og med felles oppmøtested. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak værevedlikehold, kontroll og tilsyn med kommunens bygg og anlegg. Ved tilsetting kreves det godkjent politiattest.

Publisert 08.02.2019
Trygve gratuleres av Roar Moen i prøvenemnda 1

Trygve Kvitrud har denne uka gjennomført sin fagprøve i dataelektronikerfaget.

Publisert 08.02.2019
image

Kjøkkenets hovedoppgave er å tilberede alle måltider for beboere og dagbrukere ved Linåkertunet. Det serveres varme og kalde retter, spesialkost for dem som trenger det, samt middagsmat som kjøres ut til hjemmeboende. All mat tilberedes fra bunnen av. Ansatte og besøkende kan kjøpe lunsj, middag, brødmat kaffe og kaker.

 

 

Saksnr. : 19/401

Søknadsfrist: 01.03.2019

Stillingen er ledig fra 01.05.2019

Vi gjør oppmerksom på at søkerlista kan bli offentlig selv om søker ber om anonymitet, jf. Offentleglova § 25-2. Søker vil bli varsla om dette på forhånd. Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Du får offentlig tjenestepensjon fra KLP/SPK, en av Norges beste pensjonsordninger. For yrker som krever det, må det foreligge tilfredsstillende politiattest før tiltredelse, jf.barnevernloven §6-10, opplæringsloven §10-9 og barnehageloven §19.

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få hos Avdelingsleder Britt karen Hagen på telefon

404 11 865 eller e-post britt.karen.hagen@ringebu.kommune.no   Du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no og velge fanen «Skjema».  ». Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Søknaden må merkes med saksnr. : 19/401

 

Publisert 08.02.2019
image

Helse og omsorg er organisert i tre tjenesteenheter: hjemmebaserte tjenester, helse og mestring og Linåkertunet .

Korttidsavdelingen er lokalisert på Linåkertunet Bo og rehabilitering på Fåvang.

Korttidsavdelingen har 12 sengeplasser har 10 årsverk. Stillingen som avdelingsleder er

100 % administrativ. Stillingen krever en person som har evne til innovasjon og omstilling og som trives med utfordringer. Vi kan tilby et tverrfaglig teamarbeid og et engasjerende ledersamarbeid.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier
 • Ledererfaring og lederutdanning vektlegges.
 • Relevant erfaring innen fagområdet
 • Relevant kompetanse innen saksbehandling, turnusprogram og fagprogram innen Helse og omsorg
Publisert 08.02.2019
image

Helse og omsorgstjenesten er organisert i tre områder; hjemmebaserte tjenester, helse og mestring og HDO Linåkertunet. Tjenesten er enhetlig og vi vektlegger fleksibel bruk av tilgjengelige ressurser.

Tjenestestedet er for tiden korttids og rehabiliteringsavdelingen ved Linåkertunet.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier
 • Løsningsorientert, fleksibel og samarbeidsvillig
 • Erfaring fra feltet og personlig egnethet vil bli vektlagt
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Relevant kompetanse innen IKT og kjennskap til fagprogrammer som Gerica
 • Gjerne relevant videreutdanning for omsorgsfeltet
Publisert 08.02.2019
image

Ledig 50 % nyopprettet stilling som psykolog innen tjenesteområde Helse og Mestring. Stillingen er forankret i tjenesten psykisk helse og rus og lokalisert ved Ringebu helsesenter sammen med helsestasjonen og legetjenesten. Tjenesten er under oppbygning og det kan etter hvert bli aktuelt med en utvidelse av stillingen.

 

Arbeids – ansvarsområder omfatter:

 • Klinisk arbeid inn mot barn, unge og voksne med lettere, moderate og alvorlige problemer og lidelser.
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid bl.a. planlegging av tilbud til barn/ unge / familier i samarbeid med ulike tjenester.
 • Støtte og veiledning til andre fagpersoner/tjenester og deltagelse i utviklingsarbeid for samhandling og samarbeid mellom tjenester
Publisert 08.02.2019
Kommunevåpen ringebu

Helse og omsorgstjenesten er organisert i tre områder; hjemmebaserte tjenester, helse og mestring og HDO Linåkertunet. Tjenesten er enhetlig og vi vektlegger fleksibel bruk av tilgjengelige ressurser.
Tjenestestedet er for tiden hjemmetjenesten i Ringebu.

Publisert 08.02.2019
Kommunevåpen ringebu

Helse og omsorgstjenesten er organisert i tre områder; hjemmebaserte tjenester, helse og mestring og HDO Linåkertunet. Tjenesten er enhetlig og vi vektlegger fleksibel bruk av tilgjengelige ressurser.

Publisert 08.02.2019
Kommunevåpen ringebu

Ledig stilling som undervisningsinspektør ved Ringebu skole med tiltredelse 01.08.2019. Inspektørstillingen er todelt med ca. 50 % undervisning. Det stilles krav om godkjent lærerutdanning. 

Publisert 07.02.2019
signering 07

Kontrakt med Fron Bygg AS for gjennomføring av prosjektet ble signert i dag, 07.02.