Nyheter
Publisert 29.11.2018
Kommunevåpen ringebu

 

 

Totalt søkes følgende utleieboliger:
• 4 stk. 2 roms leilighet (35 – 45 kvm), 2 stk. på Fåvang, 2 stk. i Ringebu.
• 6 stk. 3 roms leilighet (50 – 70 kvm), 3 stk. på Fåvang, 3 stk. i Ringebu.
 

Publisert 28.11.2018
biskop

Biskop Solveig Fiske har gjennomført bispevisitas i Ringebu i perioden 13.-18. november. 
På bildet besøker hun barnehagen på Fåvang.

.

 

 

Publisert 28.11.2018
lås

Ringebu kommunestyre vedtok i sitt møte 30.oktober Ringebus første kulturminneplan. Planen er avgrenset til å gjelde for området dalbunnen langs E6, fra Øyer grense i sør og til Sør-Fron grense i nord, på østsiden av Lågen.  Tettstedene Fåvang og Ringebu er ikke inkludert i planen.

Gudbrandsdalsmusea har vært innleid som konsulenter og har gjennomført registeringsarbeidet.  Planen er avgrenset til å gjelde 23 registrerte kulturminner.  Til sammen er det kartlagt ca. 90 lokaliteter fordelt på fire kategorier.  De fire kategoriene er vurdert i sammenheng med Riksantikvarens verdsetting og vekting.  En lokalitet kan være et gardstun eller miljø, eller også et enkeltobjekt som et hus eller veifar.
 

 

 

Publisert 27.11.2018
Kommunevåpen ringebu

Ringebu kommune har ledig 100% fast stilling som byggdrifter / vedlikeholdsarbeider fra og med 01.01.2019
Stillingen inngår i team med kommunens øvrige driftspersonell, og med felles oppmøtested. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være bygningsvedlikehold, kontroll og tilsyn med kommunens bygg og anlegg. Ved tilsetting kreves det godkjent politiattest.

Publisert 27.11.2018
Kommunevåpen ringebu

Ringebu kommune har konstatert en stor vannlekkasje på Kvitfjell Vest. Avdeling Vann og Avløp jobber på spreng med å finne årsaken og stanse lekkasjen.

 

OPPDATERING:

Det var et uhell med anleggsutstyr som var årsaken til lekkasjen. Vannforsyningen er opprettet igjen. Det er noen hytter langs Vei 5 som fortsatt er vannløse mens utbedringen foregår.

 

Publisert 26.11.2018
Ringebu_Skysstasjon1

Det er reduserte åpningstider ved informasjonskontoret i uke 48 og 49:
Mandag  - Fredag holdes det åpent kl. 10.00 - 14.00

Ringebu markedsforenings gavekort får du også kjøpt på Ringebu Libris

 

Publisert 23.11.2018
blekkhus

Stiftinga G-KULTUR inviterer unge i alderen 16-30 år til skrivekonkurransen "Unge røyster"
 

 

Publisert 23.11.2018
Logo_vinterfest2019

Vi inviterer tidligere og potensielle nye arrangører til å delta med arrangment under Vinterfesten 2019 som foregår i perioden  16.2 - 10.3.

Bli med og lag et feiende flott Vinterfestarrangement i Ringebu kommune 2019!

Mer informasjon finner du her (PDF, 438 kB)

Registreringsskjema for arrangement finner du her (DOC, 138 kB)

Frist for registrering av arrangement er 16.12.18

Publisert 22.11.2018
Kommunestyret behandlet i møte 30.10.2018 sak 088/18 og fattet følgende vedtak:

1.         Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering for Ringebu vannverk, planID  0520201702 med endringer i bestemmelsene og plankart som notat 286 viser.

2.          Administrasjonen gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og mangler i plandokumentene.

 

 

 

Publisert 16.11.2018
Publikumsrekord World Cup i Kvitfjell  2010

En avtale med Kvitfjell Alpinanlegg og Ringebu ungdomsråd er ingått. Avtalen innebærer at ungdom i alderen 13-19 år som er bosatt i Ringebu kommune får rabatt på Lillehammer Ski Pass (Kvitfjell, Hafjell, Skeikampen og Sjusjøen) for sesongen 2018/19.

Prisen er som følger 13-15 år kr 3.300 (ordinærpris kr 4310)  og 16 - 19 år kr 4.350 (ordinærpris kr 5625). Axess kort kommer i tillegg kr 75. Heiskortet kjøpes i Kvitfjell alpinanlegg.

Det er også inngått avtale med Ringebukskolene som gir gratis heiskort til barn i alderen 7-12 år. Axess kort koster kr. 75

Ordningen gjelder kun rabatt på sesongkort. Denne prisen kan ikke kombineres med andre rabatter som gis. Heiskortet kan kun kjøpes i Kvitfjell Alpinanlegg.