Publisert 14.03.2023

Helse og omsorgstjenesten er organisert i 3 tjenesteområder, Hjemmetjenester, Helse og mestring og Linåkertunet. Tilrettelagt tjenester bolig er en del av området Helse og mestring.

Publisert 13.03.2023

I medhold av plan- og bygningsloven § 17-4 legges fremforhandlet utbyggingsavtale ut til offentlig ettersyn for gjennomføring av reguleringsplan for Bjønnlia U7B "origo".

Publisert 13.03.2023

Helse og omsorgstjenesten er organisert i 3 tjenesteområder, Hjemmetjenester, Helse og mestring og Linåkertunet. Tilrettelagt tjenester bolig er en del av området Helse og mestring. Tilrettelagte tjenester bolig flyttet inn i nye trivelige lokaler i Iver Våles gate i oktober 2020. Tjenesten bistår brukere både i eget bofellesskap og ute i hele kommunen. Tjenesten er i dag inne i en utviklende fase med nye brukergrupper.

Turnusen innehar arbeid hver 4. helg, med langvakter.

Publisert 13.03.2023

Ringebu kommune tilbyr fagopplæring av høy standard og store utfordringer i læretiden. Når læretiden er over, vil du ha gode praktiske og teoretiske kunnskaper innen faget ditt. Vi søker etter motiverte og nysgjerrige elever som ønsker å bidra aktivt til vårt utviklingsarbeid.

Publisert 10.03.2023

Helse og omsorgstjenesten er organisert i tre områder; hjemmebaserte tjenester, helse og mestring og heldøgns tjenester Linåkertunet. Tjenesten er enhetlig og vi vektlegger fleksibel bruk av tilgjengelige ressurser.

Publisert 10.03.2023

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE!

Hvordan påvirker språkbruk barn og unge sitt miljø?
Tirsdag 14.mars kl 19.00 - 20.30 kommer Anne Elin Kleva fra Redd barna til Storsalen på Ringebu ungdomsskole for å snakke med foreldre i barnehage og skole om hvordan gode og stygge ord blant barn og unge påvirker miljøet de er i.

Publisert 09.03.2023

I medhold av plan- og bygningsloven § 17-4 legges fremforhandlet utbyggingsavtale ut til offentlig ettersyn for gjennomføring av reguleringsplan for Svangvollane Øst.

Frist for merknader: 07. april 2023

Eventuelle spørsmål rettes til: 
Torun Agdestein, tlf.: 980 28 450
torun.agdestein@ringebu.kommune.no

Utbyggingsavtale Svangvollane Øst (PDF, 480 kB)

Publisert 09.03.2023

Jeg er en gutt på 2 ½ år med diabetes type 1, som bor hjemme med mamma og pappa. For at de skal kunne fungere i jobb og ellers i hverdagen, så trenger jeg en pålitelig person til å ta vare på meg på nettene. 

Som nattevakt for meg blir det i hovedsak å passe på at blodsukkeret mitt er stabilt. Det kan også være behov for tilførsel av insulin og/eller mat i løpet av natten. 

Publisert 08.03.2023

Skogkurs holder kurs i feltkontroll av hjorteviltkjøtt på Thon Partner hotell Otta den 20. april. Skogkurs har utviklet et standard kursopplegg godkjent av Mattilsynet. Kurset er endags teorikurs over 8 timer som foregår innendørs med forelesninger, erfaringsutvekslinger og demonstrasjoner.