Nyheter
Publisert 16.06.2019
vardenII

Ringebu kommunestyre vedtok i sak, 043/19 utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Varden II .

 

Publisert 14.06.2019

Fra og med uke 26 til og med uke 33 avvikles det ferie ved Ringebu Legekontor. På grunn av dette vil det bli redusert bemanning og telefontid i disse ukene.

Telefontid ved Ringebu Legekontor f.o.m. uke 26 – t.o.m. uke 33 er mellom kl. 09:00 – 11:00 og 14:00 – 15:00.

Publisert 13.06.2019
Sommerfesten_web


Førstkommende helg starter Sommerfesten 2019

Fåvangdågån  14. og 15. juni og Ringebudager 21. og 22. juni.  I tillegg til disse arrangementene  kan du oppleve Rabarbrastøpekurs  og Rabarbrafest i Ringebu Prestegard..

Her kan du laste ned fullstendig program for arrangementene:

Publisert 13.06.2019
image

Levekårsutvalget og ansatte innen skole, helse, kultur og barnevern fikk for få dager siden presentert resultatene av Ungdataundersøkelsen 2019. Ungdata undersøker helheten i ungdoms liv, og stiller spørsmål knyttet til venner, trivsel, familie, skole og fritid. Alle elevene på ungdomsskolen var invitert til å delta, og 97% valgte å svare, noe som er svært bra sammenlignet med andre kommuner! Ungdommene svarte på undersøkelsen i slutten av februar. Ungdata  gjennomføres hvert tredje år (2013, 2016 og 2019). Som følge av tilpasninger ved overgang til Innlandet fylke, vil det bli ny undersøkelse i 2020, og så i 2023.

Publisert 13.06.2019
endring

Utvalg for plan og teknisk (UPT) behandlet i møte 10.04.2019 sak 045/19 og fattet følgende vedtak:

 

1.      Utvalg for plan og teknisk vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 endring av reguleringsplan for Fåvang, PlanId 0520201401.

2.      Endringen utgjør flytting av krisevannverket til Nesseskogen park, samt 2 offentlige toaletter i tilknytning til det nye bygget.

3.      Planbestemmelsene endres i tråd med vedlagte forslag til nye planbestemmelser. Plankartet endres i tråd med forslag illustrert i saksutredningen.
 

 

Publisert 12.06.2019
image

Kan du tenke deg å være støttekontakt? Ringebu kommune søker etter personer av begge kjønn og i alle aldre som kan tenke seg å være en viktig person i en annens liv. Vi oppfordrer spesielt ungdommer over 18 år og menn til å søke.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Stine Lien Toftstuen på telefon 926 948 eller e-post stine.lien.toftstuen@ringebu.kommune.no.

Søknaden kan sendes til samme e-postadresse eller tildelingskontoret som post til adresse, Gamlevegen 11, 2634 Fåvang.

 

Publisert 12.06.2019
image

Målet med prosjektstillingen er å styrke og utvikle kommunens arbeid inn mot barn og unge gjennom økt tilgjengelighet og tverrfaglighet.

Vi søker i den forbindelse etter helsesykepleier i 60 % prosjektstilling fra 12.august 2019. Prosjektet varer i ett år med mulighet for forlengelse. Som ansatt vil du få ordinært dagarbeid, men noe arbeid på ettermiddag og kveld må påregnes.

Stillingen er lokalisert ved Ringebu helsesenter sammen med, helsestasjonen,

Legetjenesten og rus og psykisk helsetjeneste.

Arbeidsoppgaver:

  • Varierte arbeidsoppgaver, med fokus på å styrke og videreutvikle nåværende tilbud innen skolehelsetjenesten og helsestasjonstjenesten.
  • Foreldreveiledning og foreldreveiledningskurs COS-P/Trygghetssirkelen
  • Fokus på tverrfaglig samarbeid
Publisert 11.06.2019
image

Ingrid Isumhaugen Olsen er ansatt som arealplanlegger på plan og teknisk.

Ingrid startet i stillingen 3. juni. Hun er 30 år og kommer opprinnelig fra Sør-Fron, men er oppvokst på Elverum. Ingrid bor nå på Lillehammer, og er utdannet arealplanlegger fra NTNU.