Publisert 08.06.2021

 Er du nysgjerrig på Ringebu kommunes arbeid med utvikling av Vålebru? Vi ønsker å høre dine tanker om framtidas Ringebu sentrum og å gi informasjon om arbeidet så langt.

Publisert 08.06.2021

Del av eiendom Gnr 182 Bnr 22, Moavegen 4 selges til høystbydende.

Publisert 07.06.2021

Ringebu kommune skal revidere gjeldende kulturminneplan for å inkludere Vålebru, Ringebu sentrum og Tromsnes, Fåvang sentrum som del 2 i planen.

Vi ønsker innspill fra innbyggere om aktuelle objekt eller miljø som bør registreres.

Det inviteres til åpen dag:
9. juni på Ringebu innovasjonssenter kl. 12.00 og 20.00
16. juni Ysteriet Cafe på Fåvang kl. 12.00 og 20.00 (i eget møterom)


Der møter du representanter fra prosjektgruppa ved Oddleiv Ringlund, Gudbrandsdalsmusea, Torveig Dahl, konsulent og Anne Vestad, Ringebu kommune.
(Smittevernregler blir ivaretatt)

Det er også mulig å melde inn forslag på objekt skriftlig  Skjema lastes ned og mellomlagres før innsending til post@ringebu.kommune.no

Skjema for Vålebru lastes ned her (DOCX, 29 kB).

Skjema for Tromsnes lastes ned her. (DOCX, 29 kB)

Publisert 01.06.2021

Vi trenger vikarer på legekontoret i sommer. Du må ha helsefaglig utdanning og være over 18 år. Vi kan tilby en lærerik og spennende arbeidshverdag. Arbeidstiden er fra kl. 08.00 - 15.30. 

Ta kontakt med Marit Listad på telefon 970 45 124.

Vurdering av søkere tas fortløpende

Publisert 31.05.2021

Fossvegen blir stengt fra tirsdag 1. juni til tirsdag 15. juni. Dette pga. støp av landkar til Den Høie Bro. Løype Anleggsdrift AS er ansvarlig entreprenør på stedet.

Publisert 31.05.2021

Ringebu Legekontor har den 31.05.21. og 02.06.21. redusert åpningstid på sentralbord. Sentralbordet er åpent mellom kl. 08:30 – 10:00 og 12:30 – 13:30.

Publisert 28.05.2021

  Vi gratulerer Maritha Bjerkehagen med bestått fagprøve som Helsefagarbeider ved Linåkertunet korttidsavdeling i dag den 28.05.2021. Vi gratulerer med fagbrevet og ønsker henne lykke til med arbeidet. 

Publisert 28.05.2021

Kommunestyret vedtok 18. mai at ordningen med stimuleringsmidler for sysselsetting av ungdom i sommerferien skulle videreføres. Det er avsatt 300 000 kr til bruk i 2021. 

Publisert 28.05.2021

Ringebu kommune har i 2020 påbegynt rehabiliteringsarbeider på vann- og avløpsnettet i Gunstadskogen, samt et utvidelse av offentlig nett langs Gunstadvegen som et ledd i opprydning av spredt avløp i randsoner av offentlig nett. Flere spørsmål til prosjektet har kommet inn, og vi viser til informasjonssider til prosjektet i Gunstadskogen og grøfta i Gunstadvegen

For å få helhetlig asfaltering med sammenheng i Øvermovegen og Smiubakken, blir Gunstadvegen noe prioritert før endelig opprydding i resten av prosjektet i Gunstadskogen. Asfaltering og opprydding i Gunstadskogen har frist for utførelse 31. august, selve Gunstadvegen kan foregå noe lenger. Det blir anleggsstopp i fellesferien.