Publisert 18.02.2020

Ringebu kommune forsøker å sende alle fakturaer og purringer digitalt, gjennom Avtalegiro, som eFaktura, Vippsfaktura, via digital postkasse (Digipost eller eBoks) eller som vedlegg i en e-post. Hvis dette ikke er mulig blir fakturaen levert som papirfaktura i postkassen din.

Publisert 17.02.2020

Lag og organisasjoner i Ringebu kommune kan søke støtte fra følgende ordninger:

I Ringebu kommunes budsjettet for 2020 er det avsatt følgende:

Tilskudd til lag og organisasjoner kr. 350 000 

Tilskudd til kulturanlegg/nærmiljøanlegg kr. 25 000

Søknadsfrist 15. mars 2020

Nytt fra søknadsåret 2019:
I forbindelse med Ringebu kommunes arbeid som "trafikksikker kommune" er handlingsplanen for kultur følgende:

 

  • Kommunen stimulerer frivillige lag og foreninger om å innarbeide retningslinjer for sikker transport i sine planer.

     

  • Informere alle mottakere av kulturmidler om vedtatt trafikksikkerhetsplan og med anmodning  om at laget/foreningen innarbeider retningslinjer for sikker transport i sine planer.
    Søkere bekrefter via egen bekreftelsesrubrikk på elektronisk søknadsskjema at retningslinjer er innarbeidet.

 Les mer her

Publisert 17.02.2020

Levekårsutvalget i Ringebu kommune  kan dele ut kulturstipend.  Formålet for stipendet er å fremme enkeltpersoner i sin videre utvikling innen sitt område innen kultur og idrett. Kulturstipend kan deles ut en gang i året, med søknadsfrist 15. mars.  Det kan tildeles inntil 2 stipend på inntil kr. 5000.

Du kan selv søke på kulturstipend.

Les mer om søknadskriterier og elektronisk søknad her 

Publisert 17.02.2020

Kommunens innbyggere oppfordrest til å foreslå kandidater til Ringebu kommunes kulturpris 2020

Levekårsutvalget kan dele ut kulturprisen på kr 10.000

Kommunens innbyggere gis anledning til å fremme forslag på kandidater.

Frist for innlevering av forslag er 15.mars 2020

retningslinjer og forslagsskjema finner du her.

Publisert 14.02.2020

 Kontrakt med Haverstad Entreprenør AS for gjennomføring av prosjektet ble signert i dag, 14.02.

Publisert 14.02.2020

Ringebu kommune tilbyr fagopplæring av høy standard og store utfordringer i læretiden. Når læretiden er over vil du ha gode praktiske og teoretiske kunnskaper innen faget ditt. Vi søker etter motiverte og nysgjerrige elever som ønsker å bidra aktivt til vårt utviklingsarbeid.

Publisert 13.02.2020

Et kurs for deg som ønsker å mestre belastninger i arbeidsliv og privatliv. Du trenger ikke henvisning fra lege for å gå på KiB kurs, men du må være over 18 år og klar for å gjøre en innsats selv.

Publisert 13.02.2020

 Vil du bli vår nye fastlege ved Ringebu helsesenter?

Vi søker etter lege med god faglig kompetanse og gode samarbeidsevner. Vi legges stor vekt på personlig egnethet og gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig.

Ringebu kommune har ca 4500 innbyggere og ligger sentralt i Gudbrandsdalen. Det er gode kommunikasjoner via E6, buss og tog til bla. Oslo Lufthavn Gardermoen. Ringebu har et godt og stabilt klima, og er den største hyttekommunen i Gudbrandsdalen, med Kvitfjell og Venabygdsfjellet som de største turistdestinasjonene.

Legetjenesten i Ringebu kommune er samlet i Ringebu helsesenter på Fåvang. Sentret ble bygget i 2005 og samler fagpersoner innen helsetjenesten i Ringebu kommune, i alt 22 personer. Det er 6 leger ved senteret hvorav en turnuslege. Legekontoret har et framtidsrettet miljø med et nært samarbeid med resten av helsetjenestene. Vi har fått prosjektmidler til oppstart av primærhelseteam for å bedre helsetilstand og mestringsevne for pasienter / brukere.

Kommunen står ansvarlig for drift av legesenteret. Legene har fast ansettelse eller jobber som selvstendig næringsdrivende, dvs. legene har en "null-avtale" med kommunen. Sentret har 4 stillingshjemler for hjelpepersonell og har velutstyrte lokaler med blant annet ultralyd skanner. Kommunen er tilknyttet Lillehammer interkommunale legevakt.

Informasjon om stillingen kan gis av

Avdelingsleder Marit Listad tlf. 970 45 124 eller e-post marit.listad@ringebu.kommune.no

Kommuneoverlege Per Ove Hagestuen tlf.61283910 eller e-post per.ove.hagestuen@ringebu.kommune.no.

Søknadsfrist: 01.03.2020

Saksnummer: 20/646

Ufullstendige søknader vil bli returnert. Kun søknader som er lagt inn elektronisk vil bli vurdert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om og ikke bli ført opp på søkerlista. Søker vil bli varsla om dette på forhånd.

Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. For yrker som krever det, må det foreligge tilfredsstillende politiattest før tiltredelse Du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no og klikke på fanen «selvbetjening» og «søknad på stilling».

 

 

Publisert 10.02.2020

    

Har du lyst på en spennende ekstrajobb fra 1. mars 2020?

Vi søker kinovakt som skal bistå Bygdekinoen under filmvisning på Kaupanger.

Er du blid, positiv, serviceinnstilt, har gode samarbeidsevner og liker å se film kan dette være ekstrajobben for deg.  Vi foretrekker en person over 18 år med førerkort, men personer fra 16 år kan også søke.

Bygdekinoens visninger skjer annenhver uke på torsdager og følger skoleåret. Arbeidstid er per i dag torsdag ettermiddag fra kl. 16.30 til ca. kl. 22.30 samt noen timer til publisering av kino.  Visningsdag kan bli endret av Bygdekinoen.  Stillingen tilsvarer ca. 8,3% stilling (gjennomsnittsberegnet). Stillingen lyses ut som engasjement, med mulighet for fast tilsetting.
Arbeidsoppgaver på visningsdag er opprigg og nedrigg av prosjektor sammen med representant fra Bygdekinoen.  Sette ut stoler til forestilling samt rydde de på plass samt salg av billetter. 
Kinovisning skal publiseres på Facebook og Instagram og plakater skal henges opp i Ringebu og Fåvang.

Riggejobben krever at du er i god fysisk form og kan ta i et tak.

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler

Vi gjør oppmerksom på at søkerlista kan bli offentlig selv om søker ber om anonymitet jfr. offentleglova §25. 2.  søker vil bli varsla om dette på forhånd. 

Kopi av attester og vitnemål, medbringes ved et eventuelt intervju. 

Nærmere opplysning om stillingen fås hos tjenesteleder for kultur, Anne Bolme Vestad tlf. 92463736 eller e-post: anne.bolme.vestad@ringebu.kommune.no

Det søkes på elektronisk søknadsskjema på www.ringebu.kommune.no. under mappen søknadssenter.

Søknaden merkes med saksnummer 20/562

Søknadsfrist er 20. februar 2020

 

Publisert 10.02.2020

  

Høvling av utvalgte kommunale veger med veghøvel blir vanligvis utført før vinterferien, og vil i 2020 starte 17. februar og foregå utover uken.