Publisert 06.12.2019

I desember vil det bli sendt ut sms til de som har vannmålere i kommunen med beskjed om å lese av målerstand på sin vannmåler. 

Publisert 04.12.2019

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og unge.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd.

tilskuddsordningens nettside vil du finne informasjon om krav til søknad og regelverk.

Søknadsfristen er 13. desember 2019, søknadsskjema er publisert i Bufdir sin søknadsportal

Kontaktperson for ordningen i Ringebu kommune er Gro Li Sletvold; Gro.Li.Sletvold@ringebu.kommune.no / tlf : 980 12 510

Publisert 04.12.2019

REGISTRERING AV ARRANGEMENT OG SØKAND OM STØTTE TIL VINTERFESTARRANGEMENT.

Bli med på Vinterfesten  21.februar – 15. mars 2020! 

Vi inviterer lag og foreninger samt øvrige arrangører i Ringebu til å delta med arrangement under Vinterfesten i uke 9,10 og 11.  Arrangementene skal foregå i perioden 21.februar  – 15.mars.  Vinterfesten skal vare i 3 uker og vil ikke bil utvidet utover dette. 

Søknadsfrist 6.1.20

Publisert 04.12.2019

 Ved helsestasjonen er det ledig 70 % fast stilling som helsesykepleier fra 1. januar 2020.

Stillingen er for tiden lokalisert ved Ringebu helsesenter sammen med, helsestasjonen, legetjenesten og rus og psykisk helsetjeneste.

Vi søker:

  • En person med godkjent helsesykepleierutdanning.
  • Autorisert sykepleier med interesse for helsesykepleierfaget kan søke stillingen. 
Publisert 02.12.2019

 

Publisert 02.12.2019

 Vi har fått melding om at det nye fylket Innlandets midtpunkt ligger i Ringebu kommune. Nærmere lokalisering er på Vesltann mellom Vesltannvegen og Tromsa elv. Om noen er interesserte klikk på midtpunktet og se det på kartet.
Hva dette kan bety for kommunen er vel vanskelig å tenke seg?
Men det er alltid godt å være midtpunktet!

 

 

Publisert 29.11.2019

Formannskapet behandlet 28.11.2019 årsbudsjett for 2020. Formannskapets innstilling til årsbudsjett 2020 er lagt ut for offentlig ettersyn frem til 13.12.2019.
 

Publisert 21.11.2019

Intern utlysning – stillingen kan kun søkes av personer som har et tilsettingsforhold i Ringebu kommune

Ringebu kulturskole har ledig  20% fast stilling som lærer i  messinginstrument.

Kulturskolen sorterer under tjenesteenheten kultur bestående av avdelingene kultur, kulturskole, bibliotek, ungdomshus og skysstasjon, med tilsammen 10 årsverk i tjenesteenheten.

SØKNADSFRIST 9.12.2019

 

Publisert 15.11.2019

Andreas Wangen har i dag bestått fagprøve i IKT-servicefaget