Publisert 07.12.2021

 Folkehelseinstituttet anbefaler alle fra 45 år og de som er i høy risiko for alvorlig forløp ved covid-19 mellom 18 – 64 år en 3.dose koronavaksine.

Publisert 03.12.2021

Ringebu kommune trenger en avlesning av vannmåleren din for å avregne rett vann- og avløpsgebyr. Vi ber om at du leser av vannmåleren og rapporterer standen senest innen svarfristen 31.12.2021. 

Publisert 03.12.2021

I desember vil det bli sendt ut sms til de som har vannmålere i kommunen med beskjed om å lese av målerstand på sin vannmåler. 

Publisert 01.12.2021

 Mindre planendring av reguleringsplan for Varden FB26, planID: 0520201604, ble vedtatt av utvalg for plan- og teknisk i møte 16.11.2021, sak 096/21. Endringen omhandler en grensejustering mellom to tomter.

Publisert 01.12.2021

 Detaljregulering for Slåbakkene F5.8, planID: 0520201909, ble vedtatt av kommunestyret i møte 23.11.2021, sak 086/21. Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for en fortetting av området med 12 nye tomter for fritidsbebyggelse, samt tilhørende infrastruktur. 

Publisert 30.11.2021


Tirsdag 30.11.2021 var det duket for den årlige hedringen av ansatte med 25 års tjenestetid i kommunen. Det var ni jubilanter som ble hedret i år. Fem jubilanter hadde anledning til å delta på markeringen. Alle fikk diplom, blomster og en gave fra kommunen. Overrekkelsen ble foretatt av ordfører Arne Fossmo og kommunedirektør Håvard Gangsås.

De åtte jubilantene var: Anne Irene Dalbakk Hagen, Kristin Sivertsen, Rigmor Kristensen, Anna Marit Odlolien, Berit Kristin Andersson Aarnes, Eli Nordfjæren, Jette Pedersen, Mona Stenumgård og Ellinor Brænd.

Publisert 30.11.2021

 Detaljregulering for Kvitfjelltoppen H7 a og c, planID 3439201905, ble vedtatt av kommunestyret i møte 23.11.2021, sak 089/21. Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for utbygging av frittliggende fritidsboliger med tilhørende infrastruktur, samt grøntareal og skiløyper.

Publisert 29.11.2021

 

Ringebu kommune skal videreutviklet det frivillige arbeidet knyttet til aktivitet for eldre. Dette er i tråd med "Leve hele livet" og kommunens helse- og omsorgsplan.
Ringebu kommune ønsker et tettere samarbeid med frivillig sektor for å stimulere til aktivitet, deltakelse og sosial inkludering for sine innbyggere. Frivillighetskoordinatoren skal jobbe tverrsektorielt og samarbeider med ulike aktører for å sikre dialog mellom kommunen og frivilligheten, særlig innen helse og omsorgstjenesten. Stillingen skal jobbe brukerrettet inntil det er opparbeidet tilbud med frivillige inn mot omsorgsboligene ved Ringebu omsorgssenter, Linåkertunet og eldre hjemmeboende.
I samarbeid med frivillige, skal frivillighetskoordinator bidra til en trygg og verdig alderdom, for at den enkelte kan bo hjemme med kvalitet. Samarbeid med frivillige lag/organisasjoner og koordinering av frivillighetsarbeid for å tilrettelegge for gode møteplasser og aktiviteter for eldre, vil være sentrale oppgaver.

Stillingen kan evt kombineres med et vikariat inn mot dagsenter for demente.
Stillingen er organisert i hjemmetjenesten Ringebu.

Publisert 29.11.2021

 

Julie 24 år trenger assistent i 36,50 % fast stilling med arbeid 4. hver helg, langvakter lørdag og søndag. BPA assistent har en aktiv og variert arbeidsdag, hvor noen av oppgavene er å følge Julie på jobb og fritidsaktiviteter.

Julie har egen bil, og det kreves at du har førerkort.

 

Stillingen er ledig fra februar 2022.

TILKALLINGVIKARER  BPA

Det er behov for tilkallingsvikarer hos Julie.

For mer informasjon kontakt Ingjerd Kristiansen på telefon 41218232 eller mail ingjerd.kristiansen@ringebu.kommune.no

Søknadsfrist: 10.01.2022

Søknaden merkes med saksnr.: 21/3871

Ufullstendige søknader vil bli returnert. Kun søknader som er lagt inn elektronisk vil bli vurdert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt omog ikke bli ført opp på søkerlista. Søker vil bli varsla om dette på forhånd.

Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. For yrker som krever det, må det foreligge tilfredsstillende politiattest før tiltredelse Du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no og klikke på fanen «selvbetjening» og «søknad på stilling».

Publisert 29.11.2021

 

Helse og omsorgstjenesten er organisert i tre områder; hjemmebaserte tjenester, helse og mestring og heldøgns tjenester Linåkertunet. Tjenesten er enhetlig og vi vektlegger fleksibel bruk av tilgjengelige ressurser.

Dette er en stilling med turnus i tilrettelagte tjenester og ved hjemmetjenesten Ringebu.

 

Stillingen er ledig fra 01.02.2022.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert helsefagarbeider
 • Løsningsorientert, fleksibel og endringsvillig
 • Relevant erfaring innen fagområdet og IKT
 • Faglig oppdatert og relevant erfaring innen rehabilitering og/eller eldreomsorg
 • Må ha gjennomført legemiddelkurs før tiltredelse
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Gjerne relevant videreutdanning innen omsorgsfeltet
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Stillingen krever god fysisk og psykisk helse.
 • Må ha førerkort klasse B

 

Vi kan tilby:

 • Turnus med arbeidshelger
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et trivelig miljø
 • Kommunen legger til rette for kurs og videreutdanning/spesialisering i henhold til tjenestenes kompetanseplan.
 • Mulighet for deltakelse i tverrfaglig team og møter
 • Kommunen har tjenestebiler

 

Informasjon om stillingen

For mer informasjon kontakt avdelingsleder Venke Kjos på telefon 474 85 689 eller mail: venke.kjos@ringebu.kommune.no

Søknadsfrist: 10.01.2022

Søknaden merkes med saksnr.: 21/3868

I tillegg har vi ledig fast helge stilling for helsefagarbeider og behov for tilkallingsvikarer.

Ufullstendige søknader vil bli returnert. Kun søknader som er lagt inn elektronisk vil bli vurdert. Du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no og klikke på fanen «søknadssenter» og «ledige stillinger». Ved interne opprykk vil det ansettes fra eksisterende søkermasse. Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. For stillinger som krever det, må det foreligge tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.