Publisert 27.09.2022

Vil du være bøssebærer?
 

Årets TV-aksjon går til «Leger Uten Grenser», og temaet er «Sammen redder vi liv»

 

Publisert 25.09.2022

De 12 kommunene i Gudbrandsdalen har gått sammen om prosjektet Gudbrandsdalen 2030 – «den smarte, grønne dalen». Gjennom prosjektet følger vi opp avtalen om en bærekraftig dal, som ble vedtatt under Gudbrandsdalstinget i oktober 2021, der alle kommunene forpliktet seg til grønn omstilling i tråd med FNs bærekraftsmål.

Publisert 23.09.2022

Ringebu kommune har hatt ute konkurranse på brøyting av kommunale veger og plasser for neste brøytesesonger. Kontrakter er skrevet med vinnende entreprenører etter utregning av innleverte tilbud. 
Kontraktsperioden er fire sesonger, 2022-2026, med to opsjonsår (1+1 år). 

Publisert 22.09.2022

Levekårsutvalget i Ringebu kommune legger forslag til temaplan for idrett og fysisk aktivitet for perioden 2023 - 2023 for kommunene Ringebu, Sør – Fron og Nord-Fron til offentlig ettersyn jfr. LKU-042/22vedtak.
Høringsfrist 4. november 2022

Publisert 21.09.2022

Vil du være frivillig?

 

-Ringebu og Fåvang Jeger og Fiskeforening er frivillig

-kan du bruke litt av din fritid til å hjelpe andre?
-
er ung og vil øke din livserfaring gjennom kontakt med andre mennesker.
-har blitt pensjonist og har litt tid du kan bruke med andre
-er arbeidssøker og ønsker å gjøre noe positivt i en vanskelig jobbsøkingstid.
-ønsker å være medmenneske.

 

 

Publisert 20.09.2022

Ringebu kommune ønsker å nå ut til flere og bli tilgjengelig på andre kanaler, og har i den forbindelse startet med innspilling av podcaster.

Publisert 20.09.2022

Det blir koronavaksinering på Tromsvang fredag 30.09, kl. 10.00-14.00.

Publisert 20.09.2022

Du kan fortsatt komme med innspill på padleten som ble lagt fram på innbyggermøtet mandag 19. september. Bruk QR-koden eller nettadressen. Opptak av møtet finner du nederst på siden.

Publisert 20.09.2022

 Ringebu kommune markerer «Verdensdagen for psykisk helse» torsdag 6. oktober
kl.  11.00 – 13.00   i Kaupangerparken og Nesseskogen park.  

Aktiviteter i regi av ungdomsskoleelever for barn i Ringebu/Fåvang barnehager og Ringebu/Fåvang barneskoler.    Underholdning fra elever. 
Velkommen som tilskuer til markeringen.  

Publisert 16.09.2022

Kulturnettverket i Sør-Gudbrandsdal i  samarbeid med Rus og Psykisk Helsetjeneste i Ringebu kommune markerer Verdensdagen for psykisk helse med fottur på Ringebufjellet – bli med på spennende fjelltur 22. september 2022.