Viktig melding!

70,42 % fast stilling som sykepleier på natt, korttidsavdelingen Linåkertunet.

Ledig fra 01.10.24

Helse og omsorgstjenesten i Ringebu kommune har en nattevakts tjeneste som skal ivareta nødvendig helsehjelp til innbyggerne og gi et likeverdig tilbud uavhengig av bosted.

Helse og omsorgstjenesten er organisert i tre områder, hjemmetjenester, helse og mestring og Linåkertunet heldøgns tjenester. Tjenestene vektlegger fleksibel bruk av tilgjengelige ressurser.  

Stillingen er organisert under korttidsavdelingen. 

Sykepleier er ansvarlig på vakt og skal koordinere oppgavene ut fra kompetansebehov og tilgjengelig ressurser i tjenesten, samt å utføre sykepleieoppgaver.

Hos oss vil du møte mange gode arbeidskollegaer som gjenspeiler mangfold av kompetanse og ulike erfaringer.  
Vi jobber i team med stor grad av selvstendighet og med pasientsikkerhet i fokus. Vi bruker digitale løsninger som LMP journalsystem på smarttelefon og har et økt fokus på implementering av velferdsteknologiske løsninger. Vi har kompetanseplan som benyttes aktivt med blant annet jevnlig kurs og faglunsjer.  

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier 
 • Løsningsorientert, fleksibel og ha gode samarbeidsevner
 • Relevant erfaring innen fagområdet og IKT
 • Faglig oppdatert og relevant erfaring innen eldreomsorg
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Gjerne relevant videreutdanning innen omsorgsfeltet
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne 
 • Stillingen krever god fysisk og psykisk helse.
 • Må ha førerkort klasse B

 

Vi kan tilby: 

 • Arbeidstid 35,5 t/uke med arbeid hver 3 helg.
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et trivelig miljø 
 • Mulighet for deltakelse i tverrfaglig team og møter 
 • Kommunen legger til rette for kurs og videreutdanning/spesialisering i henhold til tjenestenes kompetanseplan. 
 • Kommunen har tjenestebiler 

 

Søknadsfrist: 11.08.24

Søknaden merkes med saksnr.: 24/1474

Informasjon om stillingen:

For mer informasjon og opplysninger om stillingen kontakt avdelingsleder Ingrid Kjos Braastad på telefon 911 72 995 eller mail ingrid.kjos.braastad@ringebu.kommune.no   

Interne søkere har fortrinnsrett, og ved interne opprykk vil det ansettes fra eksisterende søkermasse. Ufullstendige søknader vil bli returnert. Kun søknader som er lagt inn elektronisk vil bli vurdert. Du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. For stillinger som krever det, må det foreligge tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.