Viktig melding

80 % vikariat som ergoterapeut

.


Ringebu kommune har ledig vikariat som ergoterapeut i 80 % stilling med mulighet for fast ansettelse.

Stillingen er organisert i Helsetjenesten sammen med resten av terapeutisk enhet. Kommunen har til sammen 80 % ergoterapeut ressurs. Terapeutisk enhet holder til i lokaler ved Linåkertunet Bo og Rehabilitering.
Stillingen er klar for tiltredelse fra 01.06.2017 til 01.06.2018.

 

Vi søker etter en faglig engasjert og lojal person, med gode samarbeidsevner. Evne til å arbeide selvstendig og til å tenke helhetlig vil bli sterkt vektlagt.
Det er ønskelig med erfaring fra kommunehelsetjenesten.
Søker må ha norsk autorisasjon som ergoterapeut og beherske norsk eller et annet skandinavisk språk.
Helsetjenesten har tre leasing biler, men søker må kunne disponere egen bil.


Arbeidsoppgaver for ergoterapeut vil bla være:
• Rehabilitering i institusjon og hjem
• Hverdagsrehabilitering
• Forebyggende helsearbeid
• Tverrfaglig samarbeid med hjemmetjenesten, korttids/rehab avdeling, heldøgns omsorg (HDO), og private     fysioterapeuter
• Hjelpemiddelformidling

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsleder Marit Listad tlf. 61 28 33 13/97 04 51 24
eller e-post marit.listad@ringebu.kommune.no


Intervju og tilsetting vil bli gjort fra uke 18.
Søknadsfrist 20. april.


Ufullstendige søknader vil bli returnert. Kun søknader som er lagt inn elektronisk eller utfylt på skjema vil bli vurdert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om og ikke bli ført opp på søkerlista. Søker vil bli varsla om dette på forhånd.

Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. For yrker som krever det, må det foreligge tilfredsstillende politiattest før tiltredelse, jf.barnevernloven §6-10, opplæringsloven §10-9 og barnehageloven §20. Du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no og klikke på fanen ”selvbetjening” og ”søknad på stilling”. Søknadsskjema kan du enten laste ned fra www.ringebu.kommune.no, eller få ved henvendelse til Ringebu kommune - Fellestjenesten, tlf. 61 28 30 00.
Søknader som ikke er registrert elektronisk vil bli returnert og ikke tatt med i vurderingen.

Søknaden må merkes med saksnr. 17/789