Viktig melding

Aksellastrestriksjoner 2024

Aksellastrestriksjoner, gjeldende fra 1. april 2024, kl. 12.00.
Restriksjonene vil ikke bli kunngjort ved skilting, og gjelder inntil disse oppheves ved ny annonsering.

Med hjemmel i vegtrafikkloven §7, innfører Ringebu kommune aksellastrestriksjoner i teleløsningsperioden på utvalgte kommunale veger fra torsdag 1. april 2024, kl. 12.00, i henhold til aksellast fastsatt i kommunal vegliste.
Restriksjonene gjelder ikke for melkebil, renovasjonsbil og rutegående persontransport.

For kart, se vegkart 
https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@241272,6827057,9/hva:!(id~904)(id~900)~/hvor:(kommune~!3439~~vegsystemreferanse~!K)~ 

Vegliste under: 

Kommunal veg nr. VegnavnAksellast i teleløsning (t)Maksimal totalvekt (t)Tillatt vogntoglengde (m) Tillat vogntoglengde tømmer (m)
Ringebu     
1128Storrøvegen65019,5024,00
1130Skarven65019,5024,00
1155Kolstadrovegen65019,5024,00
      
Fåvang     
1173Kilgardsvegen65015,0015,00
1188Thujordsvegen65019,5024,00
1190Goppollvegen65019,5024,00
1191Sletringvegen65019,5024,00
1197Søre-Goppollvegen65019,5024,00
1161Knappvegen63215,0015,00
1229Tann-Annolsetervegen65019,5024,00
      
Venabygd     
1060Bakkalykkja65015,00