Viktig melding!

ÅPENT MØTE TORSDAG 21. MARS - KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL

Det blir et åpent informasjonsmøte om planprosessen og krav til innspillene torsdag 21. mars, kl. 19-21 på kantina i Rådhuset.

Invitasjon til arealinnspill
Planprogram 2012-2024 for kommuneplanen sin arealdel ble fastsatt av Ringebu kommunestyre i k-sak 007/13. Ringebu kommune ønsker nå å få innspill til det videre planarbeidet. Gjennom kommuneplanprosessen vil det bl. a være fokus på:


• boligbebyggelse
• tettstedsutvikling
• næringsområder
• fritidsbebyggelse

Innspillsfrist: 25. april 2013
Innspillene merkes med sak 08/114.

Innspillene sendes:
Ringebu kommune
Plan og teknisk
Hanstadgt. 4
2630 Ringebu kommune  eller post@ringebu.kommune.no

Spørsmål kan rettes til:
Wenche Hagestuen Dale, kommuneplanlegger: tlf: 61283096

e-post: wenche.dale@ringebu.kommune.no