Arbeide i Ringebuskolen?

Klikk for stort bildeLærerstillinger
Med forbehold om innvilgelse av permisjoner, overføringer og oppsigelser, kan det fra 01.08.19 bli ledig et lite antall undervisningsstillinger i Ringebuskolen skoleåret 2019/2020. Hovedsakelig vikariat, men ved ledighet muligens faste stillinger. Vi søker fortrinnsvis allmennlærere som er samarbeids- og utviklingsorienterte, fleksible, og som har evne til å arbeide selvstendig. Lønn etter avtale. Søknad på lærerstilling må merkes med saksnummer: 19/1870 og det må framgå av søknaden hvilke skoler det søkes på. Se utfyllende  informasjon under.

Miljøveileder
Ledig midlertidig stilling som miljøveileder i skole og sfo ved Fåvang skole fra 01.08.- 31.12.2019, med mulighet til forlengelse. Miljøveilederen skal bidra til elevenes læring og utvikling i samarbeid med lærerne. Arbeidstid vil etter fastsatt arbeidsplan være innenfor tidsrommet 07.00 til 16.30. Vi søker primært etter person med utdanning på bachelornivå (pedagog, vernepleier, barnevernspedagog), men barne- og ungdomsarbeidere oppfordres også til å søke. Lønn etter avtale. Søknaden må merkes med saksnummer: 19/1871. Se utfyllende  informasjon under.

Nærmere opplysninger kan fås hos rektor ved den enkelte skole:

Fåvang skole: tlf. 90 28 39 94 - favang.skole@ringebu.kommune.no v. rektor Kjell Tangerud.

Ringebu skole: tlf. 41 51 03 92  - thor.lindberg@ringebu.kommune.no v. rektor Thor Lindberg

Ringebu ungdomsskole: tlf. 97 13 13 55 – ola.morset@ringebu.kommune.no v. rektor Ola Morset


Søknadsfrist: 20.05.2019

Ufullstendige søknader vil bli returnert. Kun søknader som er lagt inn på elektronisk skjema vil bli vurdert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søker vil bli varslet om dette på forhånd. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Det kreves politiattest ved tilsetting.

Du kan søke stilling ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no og klikke på fanen «søknadssenter» og «ledige stillinger».