Viktig melding

Demonstrasjon av medisinsk utstyr og hjelpemiddel gitt til Hjemmetjenesten nord

IMG_2601[2].JPGHjemmetjenesten inviterte givere til lunsj og demonstrasjon av hjelpemidler som vi har fått i gave. Vi takker Ringebu Eldresenter Aktivitetslag, Brekkom Sanitetsforening, Myhrgrenda Sanitetsforening og Hans Søreng for pengestøtten til innkjøp av elektronisk urinavleser og mobil personløfter.

IMG_2606[1].JPG

Fremvisning av elektronisk urinavleser som er enkel i bruk og sikrer korrekte verdier
på urinprøver.

 

 

 

IMG_2614[1].JPG

Demonstrasjon av Raizer mobil løftestol.  
Dette er et mobilt hjelpemiddel til å reise opp en en person som har falt. Enkel å håndtere for personalet,
kan brukes alene og det er ingen risiko for overbelastning. Veier lite og er lett å transportere.
Bidrar til bedre arbeidsstilling og hindrer tung belastning. Den er behagelig og trygg for
bruker ved forflytning fra gulv til sittende stilling.