Viktig melding!

Endring av reguleringsplan for Skardhaugen/Kyrkjegardsfjellet (Gulltjønn 1)

Gulltjønn 1Endring av reguleringsplan for Skardhaugen/Kyrkjegardsfjellet er godkjent av kommunestyret. 

Kommunestyret vedtok i møte 13.12.2016, KOM-sak 119/16, endring av reguleringsplan for Skardhaugen/Kyrkjegardsfjellet (Gulltjønn 1).

Endring av reguleringsplanen omfatter kun planbestemmelsene. Nye planbestemmelser ligger vedlagt under filer.

Kommunestyrets vedtak kan påklages jfr forvaltningsloven § 28. Frist for å klage på vedtaket er 3 uker. Klage rettes til Ringebu kommune, Hanstadgt. 4, 2630 Ringebu, post@ringebu.kommune.no.