Viktig melding

Foreldrekurs for deg med barn i alderen 6-12 år

Å være foreldre kan by på mange gleder, men også usikkerhet og bekymring. Mange foreldre opplever at det er krevende å være foreldre og at hverdagen blir strevsom. Som konsekvens av dette kan foreldre føle seg maktesløse og usikre. 

Helsestasjonene i Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu tilbyr kurs der du kan dele erfaringer, få råd og tips fra andre foreldre og veiledere. Kurset tar utgangspunkt i de hverdagsutfordringene som deltagerne på kurset er opptatt av.
 

Målsettingen for dette kurset er at du som omsorgsgiver skal bli tryggere i foreldrerollen, ved å bli bevisst på hvordan du møter barnet ditt. På denne måten bidrar du til at barnet skal få hjelp til å kjenne trygghet i seg selv, slik at det vil stå sterkere til å møte livets utfordringer. Kurset vil gi deg et «veikart» for å forstå barnets behov og signaler, samt modeller for hvordan man kan forsøke å imøtekomme disse behovene på en måte som er positiv for deg og ditt barn. 

Sted og tidspunkt:
Kommunestyresalen, Kommunehuset Sør-Fron.

Kurset går over 4 x 2 timer følgende datoer:

  • Tirsdag 31. januar kl 18-20
  • Tirsdag 7. februar kl 18-20
  • Tirsdag 14. februar kl 18-20
  • Tirsdag 21. februar kl 18-20


For påmelding og/eller spørsmål:
Send sms med navn på tlf:
Carina 966 26 605 innen 24 januar.