Viktig melding

KOMMUNEPLANENS AREALDEL- ÅPENT MØTE ONSDAG 19. JUNI

Ringebu kommune er i gang med utarbeidelse av ny arealdel, og det legges opp til et åpent informasjons- og diskusjonsmøte onsdag 19. juni kl. 19.00-21.30.

Møtet blir på kantina i Ringebu Rådhus.

Tema for møtet blir:

• Informasjon om innkomne innspill; omfang og realisme i innspillene.
• Hva "mangler" av innspill?
• Kort informasjon om status for regional plan for Rondane - Sølnkletten.
• Kort informasjon om «barnetråkk».

Det blir egne temamøter til høsten, men det vil være anledning også i dette møtet til å gå litt inn på noen utvalgte tema (eks: sentrumsutvikling, boligareal, næringsareal, skatepark, reiseliv, hyttebygging, friluftsområder, skiløyper, brøyting, landbruk, miljø og utmark.

 

 

Vel møtt!

 

 

For spørsmål, kontakt kommuneplanlegger
Wenche Hagestuen Dale, tlf. 61 28 30 96, wenche.dale@ringebu.kommune.no