Viktig melding

Levekårsutvalget(LKU) på besøk på Linåkertunet

LKU på besøk på LinåkertunetLKU har i 2016 valgt å legge møtene sine ute på enhetene som naturlig hører under deres område.

Tirsdag 07.06.2016 var LKU på Linåkertunet for å avholde sitt møte. Her fikk de en orientering om kommunens helse og omsorgstjenester fra de tre tjenestelederne.

De faste medlemmene i LKU er: Kristin Teigen, Ståle Sønsteli, Gundhild Spekhus Hjelstuen, Brede Holdbrekken, Erik Odlo, Oddrun Søreng og Else Sæter. På dette møtte Tone Nybakken som vara for Brede Holdbrekken.

Ellers på bildet er Mona Fæste Knudsen, Berit Aarnes og Arild Kongsrud. Britt Åse Høyesveen var også til stede i møtet.