Er du forberedt på flom?

Klikk for stort bilde

Med store snømengder og en relativt kald vår til nå er det stor fare for at det kan bli rask snøsmelting og flom eller overflatevann på avveie som kan medføre skade på bygninger, infrastruktur og eiendommer. Særlig hvis det holder seg kaldt en stund utover våren og blir brått varmt og mye nedbør når det først slår om.

Ringebu kommune oppfordrer derfor private veg-eiere til å grave fram stikkrenner langs sine veger, åpne grøfter, og til ellers å gjøre tiltak for å få unna smeltevann for å unngå skader på bygg, infrastruktur og eiendommer. Ting å tenke på (hentet fra www.varsom.no):

  • Finne frem krafse og spade
  • Renske stikkrenner
  • Dersom du bor flomutsatt til, rydde garasje og/eller kjeller


Stikkrenner i bratte og utsatte områder blei målt inn i løpet av 2015 og 2016 for fylkesveger, kommunale veger og private veger, og er tilgjengelige i kartløsning fra vegvesenet: Vegkart
Ved å søke på område Ringebu og Stikkrenne/kulvert vil stikkrenner i Ringebu komme opp i kartet. Alle stikkrenner som vises som streker er nøyaktig innmålt. 


Alle registrerte data om stikkrenner er åpne og fritt tilgjengelige også for private vegeiere og det oppfordres til bruk av dataene i forebygging av hendelser i forbindelse med vårløsning og styrtregn. Kommunen har ikke kartlagt alle stikkrenner som kan forårsake problemer så det oppfordres til å bruke egen erfaring og lokalkunnskap i tillegg.