Viktig melding!

Økte mengder glass til gjenvinning

glassogmetallemballasje[1].pngI 2016 ble det levert 290 tonn glass- og metallemballasje fra husholdninger til gjenvinning. Dette er en økning på 49 tonn (20 %) i forhold til 2015.

Fra fast bosetting: 178 tonn

Fra hytter i fjellområdene: 112 tonn

Visste du at...

90 prosent av glassemballasjen vi kaster hvert år blir gjenvunnet?

Knust glass blir brukt som refleks i trafikkskilt?

Glass kan gjenvinnes uendelig mange ganger?