Reguleringsplan for Ringebu vannverk-varsel om oppstart og planprogram

Klikk for stort bilde Ringebu kommune har startet prosessen med utarbeidelse av reguleringsplan for Ringebu vannverk. I den forbindelse inviteres det til åpent møte i kantina på Rådhuset, tirsdag  07.03.2017 kl 18.00

 Utvalg for plan og teknisk (UPT) gjorde 08.02.2017 følgende vedtak:

UPT vedtar å legge planprogram for reguleringsplan for Ringebu vannverk ut på høring og offentlig ettersyn i seks uker, jfr. plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-9. Samtidig med utleggelse av planprogram varsles oppstart av planarbeidet, jf plan- og bygningsloven § 12-8.

 

Høringsuttalelser og innspill sendes til Ringebu kommune, Plan og teknisk, Hanstadgt. 4, 2630 Ringebu – eller e-post post@ringebu.kommune.no
Innspillene merkes med sak 16/1842.

Innspillsfrist: 04.04.2017

 

Eventuelle spørsmål rettes til:

avd.ingeniør John Ole Sørsveen, tlf. 61283064, john.ole.sorsveen@ringebu.kommune.no eller konsulent Lars Gudbrand Gløtvold, tlf  93 40 92 89, lars.gudbrand.glotvold@norconsult.com

 

Vedlegg:

RP Ringebu vannverk- UPT 009-17 (PDF, 191 kB)

RP Ringebu vannverk- plangrense (PDF, 556 kB)

RP Ringebu vannverk- planprogram (PDF, 2 MB)

RP Ringebu vannverk- alternativsvurdering (PDF, 897 kB)