Ringebu kommune tildeles prestisjefull Europeisk utmerkelse for sin landsbyutvikling

Klikk for stort bilde Mandag 4.november mottar Ringebu kommune «Best Practice Certificate» under en tredagers internasjonal konferanse i Maastricht, som samler de mest innovative offentlige institusjonene i Europa. - Lykkes vi med en innbyggerdrevet stedsutvikling, lykkes kommunen som helhet, sier en takknemlig og stolt kommunalsjef Britt Åse Høyesveen i sin takketale til juryen.  
- Takk for at dere anerkjenner arbeidet til en liten landsby midt i Gudbrandalen i Norge!    

Bakgrunn for utmerkelsen

I forbindelse med Ringebu kommunes deltakelse i Kommunal- og moderniseringsdepartementets innovasjonspris, ble kommunen våren 2019 oppfordret til å satse høyere med sin søknad:

Vinteren 2019 arrangeres European Public Sector Award (EPSA) for syvende gang i Maastricht 4.-6. november. Alle offentlige institusjoner har mulighet til å søke med sine innovasjoner, og norske kommuner har tidligere deltatt på slike internasjonale konferanser med prosjekter de har søkt om Innovasjonsprisen. EPSA 2019 er en arena for å sammenligne prosjektene deres med andre tilsvarende internasjonale prosjekter, og til å dele erfaringer med likesinnede.
Vi håper dere søker!

Prosjektet som kommunen ble spesifikt oppfordret til å stille med i konkurransen, var den mangeårige satsingen på et levende og attraktivt landsbysentrum. FN sitt 11. bærekraftmål er «bærekraftige byer og samfunn». Etter flere års målretta arbeid og erfaring med landsbyutvikling, har Ringebu kommune opparbeida seg solid kompetanse på området. Søknaden sammenfattet dette arbeidet; historien, metodene, filosofien og resultatene det har gitt. Tittelen på søknaden ble:
The case of Ringebu village: How citizendriven placemaking enhanced the liveability and prospects of Norway`s smallest city. Søknaden ble skrevet av tidligere prosjektleder for Bolyst og landsbyutvikling, Birgitte Bay, i april i år.

160 søknader fra lokalt til europeisk nivå i Europa

Hvert år lanseres et nytt hovedtema i konkurransen, og mottoet er «Assess Yourself & Learn from the Best – Showcasing and Rewarding European Public Excellence». EU-kommisjonen, Østerrike, Danmark, Ungarn, Italia, Luxemburg, Nederland og Norge er de offisielle partnerne. Årets tema var «nye løsninger på komplekse utfordringer – en offentlig sektor med innbyggere, bærekraft og framtid i fokus». EPSA mottok om lag 160 søknader fra 28 forskjellige land, 1 EU-byrå og 1 EU-rettsrelatert internasjonal organisasjon. Søknadene ble delt inn i tre kategorier etter administrative nivå; lokalt, regionalt, og nasjonalt og europeisk nivå. Tabellen under viser fordelingen av søknadene.

Klikk for stort bilde

Evalueringsprosessen 

De nærmere 160 innsendte søknadene ble først gjennomgått av eksterne og uavhengige jurymedlemmer bestående av både akademikere og praktikere. Disse møttes deretter i Maastricht i Nederland 13-14 juni, der målet var å identifisere «Best Practice Certificate»-mottakerne blant alle de innsendte søknadene. Resultatet av møtet var at 40 prosjekter fra 14 ulike land ble valgt ut for å få tildelt «Best Practice Certificate». Ringebu kommune sin søknad ble plukket ut som en av de 40.
Se oversikten over alle 40 «Best Practice Certificate»-mottakerne her.  9 av disse går videre i konkurransen, da det skal kåres en vinner i hver kategori. Ringebu kommune var ikke av de nominerte denne gangen, men er først og fremst stolte og glade for å være av de 40 utvalgte «Best Practice Certificate»-mottakerne i en internasjonal konkurranse.

Tradisjonsrik prisutdeling

De 40 «Best Practice Certificate»-mottakerne, de nominerte og til slutt prisvinnerne vil bli presentert i løpet av en 3-dagers konferanse i Maastricht. Tradisjon tro vil de ulike seremoniene og presentasjonene finne sted på tre ulike lokasjoner i den nederlandske byen; Maastricht Town Hall, European Institute of Public Administration (EIPA) og Provincial Government Buildings. Det er en stor begivenhet og en ære å kunne hente hjem en slik utmerkelse til Gudbrandsdalen. I tillegg er det en fantastisk anledning for Ringebu kommune til å hente inspirasjon og kunnskap fra andre offentlige institusjoner rundt omkring i Europa, som også vil presentere sine innovative løsninger på fremtidens utfordringer.

Lokal betydning

Hvilken betydning har en internasjonal utmerkelse for en liten kommune i Gudbrandsdalen?
Først og fremst er det en viktig anerkjennelse av mangeårig systematisk og målrettet jobbing.
Utmerkelsen viser at mindre kommuner i Distrikt-Norge kan hevde seg på et internasjonalt nivå, dersom man samarbeider og trekker lasset sammen- i samme retning. Utmerkelsen er et bevis på styrken og potensialet som ligger i lokalsamfunnene våre. Kunnskapen og erfaringen med innbyggerdrevet stedsutvikling kan være til inspirasjon og dras nytte av fra andre, også lokalt – ikke bare utenlands. Byene og tettstedene i Gudbrandsdalen har mange av de samme utfordringene, og det ligger sannsynligvis et uforløst potensial og muligheter i å utnytte kompetanse og erfaring på tvers av både kommunegrenser og bransjer. Ringebu kommune ønsker å være på tilbudssida, og mener at deling og åpenhet er utgangspunktet for all innovasjon og utvikling.

En av våre viktigste felles utfordringer som lokalsamfunn i årene som kommer er å være attraktiv nok til å rekruttere og beholde kompetanse i regionen; kompetanse som vi er avhengige av for å skape arbeidsplasser og yte gode offentlige tjenester. Det positive omdømmet som utdelingen gir, også utenfor Norges grenser, bidrar til å sette Gudbrandsdalen på kartet og synliggjøre at Ringebu kommune er stedet der det er lov å lykkes. Utdelingen er et resultat av at det foregår samhandling mellom ulike sterke fagmiljø som «spiller hverandre gode». Den synliggjør også at politikerne har en bevisst holdning til viktigheten av å skape et sterkt og attraktivt sentrum, for å øke kommunens attraksjonskraft overfor målgrupper vi trenger for å være rustet for fremtiden.

«Best Practice Certificate» i European Public Sector Award 2019 tilhører alle som har vært delaktige i å skape et levende og attraktivt landsbysentrum på ulike måter igjennom en årrekke.
Måtte utmerkelsen motivere til videre samarbeid, nye satsinger og pågangsmot!