Viktig melding

Søknad om barnehageplass for barnehageåret 2024/2025

Alle søknader foregår elektronisk via «foresattportal» på Ringebu kommune sin hjemmeside.

Søknadsfrist 01.03.2024.

Følg linken her: Innlogging for ringebu: Foresattportal (visma.no)

Evt. spørsmål rettes til:

  • Tjenesteleder barnehagene og styrer Fåvang barnehage Hilde Dalberg Kleven tlf: 95 85 55 77
  • Ringebu barnehage styrer: Margunn Haugen tlf: 612 84 750
  • Familiebarnehagene styrer: Gry Bakken: tlf: 612 84 752
  • Venabygd Montessoribarnehage styrer: Tone Knuts Ringstad tlf: 95 20 14 03