Viktig melding

TEMAMØTE - KOMMUNEPLANREVISJON

Vålebru fra gangvegen (1).jpgRingebu kommune reviderer kommuneplanen, både samfunnsdelen og arealdelen, og det blir åpent temamøte onsdag 29. januar kl. 18.00-21.15.

Sted: Kantina i Ringebu Rådhus.

Tema for møtet blir kommuneplanens satsingsområder: Bo – Leve –Arbeide

Program:

  • Velkommen v/ rådmann Per H. Lervåg.
  • Status i arbeidet med kommuneplanen, både samfunnsdelen og arealdelen.
  • Kort status om E6 og avlasta vegnett.
  • 10 min. innledning for hvert av temaene.
  • Gruppearbeid med kaffe og rundstykke.
  • Oppsummering fra gruppearbeidene. 
  • Avrunding – veien videre.


Enkel bevertning! Vel møtt!

Viktig bakgrunnsmateriale for møtet er høringsutkast til kommuneplanens samfunnsdel og planprogrammet til kommuneplanens arealdel. Disse dokumentene følger vedlagt.


Saksbehandler:  Wenche Hagestuen Dale, tlf. 61283096