Budsjett og økonomiplan

Ringebu kommunestyre vedtok den 18.12.2018 budsjett for 2019:

Ringebu kommunestyre vedtok den 30.10.2018 økonomiplan for perioden 2019-2022:

 


 

Ringebu kommunestyre vedtok den 12.12.2017 budsjett for 2018:

Ringebu kommunestyre vedtok den 31.10.2017 økonomiplan for perioden 2018-2021:

 


 

Ringebu kommunestyre vedtok den 13.12.2016 budsjett for 2017:

Ringebu kommunestyre vedtok den 25.10.2016 økonomiplan for perioden 2017-2020:

Kontaktperson

Jan Magne Langseth
Jan Magne Langseth
Økonomisjef
Mob: 404 10 695