Viktig melding

Budsjett og økonomiplan

Ringebu kommunestyre vedtok den 20.12.2022 budsjett for 2023:

Ringebu kommunestyre vedtok den 25.10.2022 økonomiplan for perioden 2023-2026:

 


Ringebu kommunestyre vedtok den 14.12.2021 budsjett for 2022:

Ringebu kommunestyre vedtok den 26.10.2021 økonomiplan for perioden 2022-2025:

 


Ringebu kommunestyre vedtok den 15.12.2020 budsjett for 2021:

Ringebu kommunestyre vedtok den 27.10.2020 økonomiplan for perioden 2021-2024:

 


Ringebu kommunestyre vedtok den 17.12.2019 budsjett for 2020:

Ringebu kommunestyre vedtok den 19.11.2019 økonomiplan for perioden 2020-2023:

 


Ringebu kommunestyre vedtok den 18.12.2018 budsjett for 2019:

Ringebu kommunestyre vedtok den 30.10.2018 økonomiplan for perioden 2019-2022:

 


 

Ringebu kommunestyre vedtok den 12.12.2017 budsjett for 2018:

Ringebu kommunestyre vedtok den 31.10.2017 økonomiplan for perioden 2018-2021: