Budsjett og økonomiplan

Ringebu kommunestyre vedtok den 15.12.2020 budsjett for 2021:

Ringebu kommunestyre vedtok den 27.10.2020 økonomiplan for perioden 2021-2024:

 


Ringebu kommunestyre vedtok den 17.12.2019 budsjett for 2020:

Ringebu kommunestyre vedtok den 19.11.2019 økonomiplan for perioden 2020-2023:

 


Ringebu kommunestyre vedtok den 18.12.2018 budsjett for 2019:

Ringebu kommunestyre vedtok den 30.10.2018 økonomiplan for perioden 2019-2022:

 


 

Ringebu kommunestyre vedtok den 12.12.2017 budsjett for 2018:

Ringebu kommunestyre vedtok den 31.10.2017 økonomiplan for perioden 2018-2021:

Kontaktperson

Jan Magne Langseth
Jan Magne Langseth
Økonomisjef
Mob: 404 10 695