Viktig melding!

Eldrerådet i Ringebu

Formål

I henhold til Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd, skal alle kommuner ha et eldreråd valgt av kommunestyret. Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen og skal behandle alle saker som berører eldres levevilkår.
Eldrerådet kan også selv ta opp saker til behandling. 

Ringebu eldreråd 2023 - 2027
Faste medlemmer:
Eivind Nybakken - leder, mobnr 993 14 562
Bjørg Setså - nestleder
Einar Widme
Reidun Knuts
Gudveig Hjelle

Varamedlemmer:
1. Frank Luka
2. Marit Todal
3. Liv Jorunn Braastad
4. Johannes Gråberg
5. Astrid Frydenlund