Eldrerådet i Ringebu

 Ringebu eldreråd 2015 - 2019

Eldrerådets formål

I henhold til Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd, skal alle kommuner ha et eldreråd valgt av kommunestyret. Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen og skal behandle alle saker som berører eldres levevilkår.

Eldrerådet kan også selv ta opp saker til behandling.

Sammensetning:

Det har vært valgt eldreråd i Ringebu kommune siden loven kom i 1991, og for gjeldende periode består rådet av følgende personer:
 

Medlem Pers. vara
Inger Marie Eik Myrhaugen, leder Astrid Frydenlund
Lauritz Kleven, nestleder Turid Bruerø Skovdahl
Helge Sikle May Sissel Løsnesløkken
Eva Bystadhaugen Reidun Green Winther
Marit Orderløkken Inger Bø