Viktig melding

Eldrerådet i Ringebu

 Ringebu eldreråd 2019 - 2023

Eldrerådets formål

I henhold til Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd, skal alle kommuner ha et eldreråd valgt av kommunestyret. Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen og skal behandle alle saker som berører eldres levevilkår.

Eldrerådet kan også selv ta opp saker til behandling.

Sammensetning:

Det har vært valgt eldreråd i Ringebu kommune siden loven kom i 1991, og for gjeldende periode består rådet av følgende personer:
 

Medlem Varamedlemmer
Øyvind Myhrsveen, leder 1. Astrid Frydenlund
Reidun Green Winther, nestleder 2. Else Sæter
Inger Marie Eik Myrhaugen 3. Frank Luka
Rolf Braastad 4. Turid Bruerø Skovdahl
Gudveig Hjelle 5. Johannes Gråberg