Andre råd og utvalg

 

Betty Ann Stennes Fretheim er vår formannskapssekretær. Det betyr at hun har ansvar for utsending og møtebøker for bl.a formannskapet, kommunestyret, utvalg for plan og teknisk, administrasjonsutvalget og representantskapet.

Gry Wangen har ansvar for utsending og møtebøker for levekårsutvalget, eldrerådet, ungdomsrådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelse.

Anne Berit Skogvang har ansvar for utsending og møtebøker for arbeidsmiljøutvalget.

Under denne fanen vil du finne en beskrivelse av de enkelte råd og utvalg som Fellestjenesten har sekretariatet for. Ved å klikke på et konkret utvalg i menyen til venstre, vil du få opp informasjon om hva som er deres ansvars- og arbeidsområde samt utvalgets medlemmer og møter.

.

.