Viktig melding

Midt-Gudbrandsdal Interkommunale politiske råd

Midt-Gudbrandsdal Interkommunale politiske råd er et samarbeidsorgan for Innlandet fylkeskommune og kommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron, basert på inngått partnerskapsavtale mellom partene.

Rådet er sammensatt av ordfører og opposisjonsleder fra hver kommune og to fylkespolitikere. I tillegg har administrasjonen i kommunene og fylkeskommunen møte- og talerett. Det samme gjelder statsforvalteren i Innlandet.


Midt-Gudbrandsdal Interkommunale politiske råd har egen hjemmeside med informasjon, og hvor innkalling og protokoll fra møter legges ut. Her finner du også sammensetningen av rådet.

Midt-Gudbrandsdal Interkommunale politiske råd