Viktig melding

Oppfølging av politiske vedtak

Rapporteringsverktøyet "Bridge" er en del av kommunedirektørens internkontroll og kvalitetssystem Compilo.
Her finner du oversikt over status og oppfølging av politiske saker behandlet i kommunestyret og politiske utvalg i Ringebu kommune. 
Ved å klikke på de ulike lenkene, får du fram en oversikt over sakene som er behandlet med politisk og administrativ status. Lenkene holdes kontinuerlig oppdatert.