Politiske utvalg

 

Elisabeth Folland er vår formannskapssekretær. Det betyr at hun har ansvar for utsending og møtebøker for bl.a formannskapet, kommunestyret, utvalg for plan og teknisk, administrasjonsutvalget, og representantskapet.

Gry Wangen har ansvar for utsending og møtebøker for levekårsutvalget, eldrerådet, ungdomsrådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Under denne fanen vil du finne en beskrivelse av de enkelte råd og utvalg som Fellestjenesten har sekretariatet for. Ved  å klikke på et konkret utvalg i menyen til venstre, vil du få opp informasjon om hva som er deres ansvars- og arbeidsområde samt link til utvalgets medlemmer og møter.
.

.

Publisert av Elisabeth Folland. Sist endret 31.08.2017