Viktig melding

Møter 2017 Kontrollutvalget

Innkallinger 2017 Kontrollutvalget
Sak Saksfremlegg Vedlegg
31.01.2017 Møteinnkalling (PDF, 37 kB) Sak 0117 Mottatt oppfølgingsskjema politiske vedtak (PDF, 688 kB)
Sak 0217 Mottatt Statlige tilsyn (PDF, 207 kB)
14.03.2017 Møteinnkalling (PDF, 14 kB) Sak 0517 Regnskap (PDF, 10 kB)
Vedlegg Årsregnskap 2016 (PDF, 504 kB)
Vedlegg Årsrapport 2016 (PDF, 4 MB)
Sak 0617 Investering (PDF, 117 kB)
Sak 0717 Konferanse (PDF, 120 kB)
Sak 0817 Referatsak (PDF, 7 kB)
Sak 0917 Møteplan (PDF, 194 kB)
19.04.2017 Møteinnkalling (PDF, 113 kB) Sak 1017 Varsling og ytringsfrihet (PDF, 9 kB)
Sak 1117 Årsregnskapet 2016 (PDF, 11 kB)
Sak 1117 vedlegg Årsberetning 2016 (PDF, 6 MB)
Sak 1117 vedlegg Årsregnskap 2016 (PDF, 2 MB)
Sak 1217 Investeringsprosjekter (PDF, 11 kB)
Sak 1317 Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll (PDF, 304 kB)
Sak 1417 Ordet fritt (PDF, 104 kB)
20.06.2017 Møteinnkalling (PDF, 15 kB) Sak 1517 Orientering om kommunens barneverntjeneste (PDF, 11 kB)
Sak 1617 Økonomisk rapportering pr. 30.04.2017 - Tertialrapport 1 (PDF, 87 kB)
Sak 1717 Samarbeidsprosjekter forvaltningsrevisjon og selskapskontroll (PDF, 11 kB)
Sak 1817 Oppfølging av politiske vedtak - statusrapport pr 30.04.2017 (PDF, 90 kB)
Sak 1817 Vedlegg (PDF, 694 kB)
Sak 2017 Ordet fritt (PDF, 8 kB)
15.08.2017 Møteinnkalling (PDF, 110 kB) Sak 2117 Marienhø (PDF, 84 kB)
Sak 2117 vedlegg notat (PDF, 567 kB)
Sak 2117 link historisk korrespondanse og avtaler inkl vedlegg
26.09.2017 Møteinnkalling (PDF, 15 kB) Sak 2317 Politiske vedtak (PDF, 90 kB)
Sak 2317 vedlegg (PDF, 700 kB)
Sak 2417 Økonomisk rapportering (PDF, 88 kB)
Sak 2517 Status budsjett (PDF, 9 kB)
Sak 2617 Budsjettforslag 2018 (PDF, 126 kB)
Sak 2717 Forvaltningsrevisjon - Marienhø (PDF, 112 kB)
Sak 2817 Åpen post (PDF, 8 kB)
31.10.2017 Møteinnkalling (PDF, 115 kB) Sak 2917 Oppfølging forvaltningsrevisjonsprosjektet Marienhø (PDF, 112 kB)
Sak 3017 Bruk av innsynsretten - kommuneloven (PDF, 10 kB)
Sak 3017 vedlegg - vedtatt eierskapsmelding 2016 (PDF, 2 MB)
Sak 3117 Referatsak - sluttrapport tiltak forvaltningsrevisjon - investeringer (PDF, 60 kB)
Sak 3217 Status Kontrollutvalgets budsjettområde pr 2017 (PDF, 60 kB)
Sak 3217 vedlegg (PDF, 41 kB)
Sak 3317 Varamedlemmer - informasjon og involvering (PDF, 136 kB)
Sak 3417 Økonomisk rapportering pr 31.08.2017 (PDF, 7 kB)
Sak 3517 Åpen post (PDF, 7 kB)
08.11.2017 Møteinnkalling (PDF, 110 kB) Sak 3617 Presentasjon og behandling av rapporter om Marienhø (PDF, 103 kB)
07.12.2017 Møteinnkalling (PDF, 14 kB) Sak 3717 Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll (PDF, 210 kB)
Sak 3717 Vedlegg plan for forvaltningsrevisjon (PDF, 326 kB)
Sak 3717 Vedlegg plan for selskapskontroll (PDF, 563 kB)
Sak 3817 Kontrollutvalgskonferansen 2018 (PDF, 9 kB)
Sak 3917 Møteplan 2018 (PDF, 94 kB)
Sak 4017 Referatsaker (PDF, 8 kB)
Sak 4117 Åpen post (PDF, 8 kB)