Viktig melding

Møter 2021 Kontrollutvalget

Innkallinger 2021 Kontrollutvalget
Møtedato Innkallinger Saksframlegg og vedlegg
09.02.2021 Innkalling (PDF, 108 kB) Sak 01/21 Oppfølging av politiske vedtak - statusrapport pr. 31.12.20 (PDF, 7 kB)
Sak 02/21 Orientering fra administrasjonen vedrørende årsregnskapet for 2020 (PDF, 10 kB)
Sak 03/21 Rapport om status for statlige tilsyn (PDF, 103 kB)
Vedlegg sak 03/21 Statlige tilsyn 2020 (XLSX, 31 kB)
Sak 04/21 Årsrapport fra kontrollutvalget for 2020 (PDF, 8 kB)
Vedlegg sak 04/21 Årsrapport fra kontrollutvalget 2020 (PDF, 287 kB)
Sak 05/21 Plan for kontrollutvalgets arbeid 2021 (PDF, 207 kB)
Vedlegg 1 sak 05/21 Kontrollutvalgets årshjul 2021 (PDF, 198 kB)
Vedlegg 2 sak 05/21 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023, kst-vedtak 15.12.20 (PDF, 512 kB)
Vedlegg 3 sak 05/21 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 (PDF, 657 kB)
Sak 06/21 Åpen post (PDF, 5 kB)
Sak 07/21 Orienterings- og referatsaker (PDF, 88 kB)
27.04.2021 Innkalling (PDF, 12 MB) Sak 09/21 Kontrollutvalgets uttalelse til Ringebu kommunes årsregnskap for 2020 (PDF, 35 kB)
Vedlegg sak 09/21 Uavhengig revisors beretning (PDF, 72 kB)
Vedlegg sak 09/21 Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet for Ringebu kommune (PDF, 279 kB)
08.06.2021 Innkalling (PDF, 5 MB)
28.09.2021 Innkalling (PDF, 70 kB) Sak 19/21 Godkjenning av protokoll (PDF, 10 kB)
Vedlegg sak 19/21 Protokoll 08.06.2021 (PDF, 211 kB)
Sak 20/21 Oppfølging av politiske vedtak (PDF, 64 kB)
Vedlegg sak 20/21 Bridge - investeringer 2021 (PDF, 166 kB)
Sak 21/21 Økonomisk rapportering pr 31.08.2021 Tertialrapport 2 (PDF, 42 kB)
Sak 22/21 Orientering fra administrasjonen om barneverntjenesten (PDF, 79 kB)
Vedlegg sak 22/21 Rapport barnevern (PDF, 2 MB)
Sak 23/21 Orientering fra administrasjonen om helse og omsorgssektoren, herunder kvalitets- og utviklingsrapporten 2020 (PDF, 14 kB)
Vedlegg sak 23/21 Kvalitetsrapport HOS (PDF, 3 MB)
Sak 24/21 Status på kontrollutvalgets budsjettområde pr september 2021 (PDF, 11 kB)
Sak 25/21 Åpen post (PDF, 10 kB)
23.11.2021 Innkalling (PDF, 5 MB) Bekreftelse revisors uavhengighet (PDF, 302 kB)

Protokoller 2021 Kontrollutvalget

Protokoller 2021 Kontrollutvalget
Dato Vedlegg
Protokoll 09.02.2021 (PDF, 205 kB)
Protokoll 27.04.2021 (PDF, 209 kB)
Protokoll 08.06.2021 (PDF, 211 kB)
Protokoll 28.09.2021 (PDF, 203 kB)
Protokoll 23.11.2021 (PDF, 136 kB)