Viktig melding

Linåkertunet korttidsavdeling

Korttidsavdelingen er en del av Linåkertunet heldøgns tjenester og har inngang via hovedinngangen (Gamlevegen 11). Avdelingen er over to plan med til sammen 21 rom, der ett av rommene er tilrettelagt for pårørende.

Det er foreløpig åpnet bare en etasje med plass til 12 pasienter. Dette dekker kommunens behov for korttidsplasser, avlastningsplasser, rehabiliteringsplasser og lindrende pleie.

Linåkertunet korttidsavdeling telefon 484 97 146