Linåkertunet korttidsavdeling

Klikk for stort bilde

Korttidsavdelingen er en del av Linåkertunet heldøgns tjenester og har inngang via hovedinngangen (Gamlevegen 11). Avdelingen  er over to plan med tilsammen 21 rom, der ett av rommene er tilrettelagt for pårørende.

Det er foreløbig åpnet bare en etage med plass til 12 pasienter. Dette dekker kommunens behov for korttidsplasser, avlastningsplasser, rehabiliteringsplasser og lindrende pleie.

Kontaktperson

Ingrid Kjos Braastad
Avdelingsleder korttidsavdelingen
Mob: 911 72 995