Velkommen til Linåkertunet Bo og Rehabilitering

Linåkertunet Bo og Rehabilitering har som mål å gi best mulig tilbud til eldre og pleietrengende i kommunen.

Vi har et faglig oppdatert personale som kan gi deg pleie- og omsorgstilbud hvor trygghet, livskvalitet og rettssikkerhet står i fokus.

 

 

Besøksadresse:
Gamlevegen 11, 2634 Fåvang (Hovedinngang)
Linåkerveien 2A, 2634 Fåvang (Inngang til Heldøgns tjenester)

Kontaktinformasjon Linåkertunet
Ingrid Rugsveen Tjenesteleder 90407714
Sykehjemslege 453 76 632
Tone Heggelihaugen Helsesekretær 612 83 300
Ellinor Flobakk Avdelingsleder HDT 954 77 696
Ingrid Kjos Braastad Avdelingsleder Korttid 911 72 995
Harpa Hallgrimsdottir Fagleder kjøkken 948 26 530
Stine Tidemandsen Aktivitør 484 97 483
Jette Pedersen Sjåfør 458 77 148

Kontaktperson

Ingrid Rugsveen
Ingrid Rugsveen
Leder
Mob: 90407714

Nyheter