Velkommen til Linåkertunet Bo og Rehabilitering

Klikk for stort bilde

Linåkertunet Bo og Rehabilitering har som mål å gi best mulig tilbud til eldre og pleietrengende i kommunen.

Vi har et faglig oppdatert personale som kan gi deg pleie- og omsorgstilbud hvor trygghet, livskvalitet og rettssikkerhet står i fokus.

 

 

Klikk for stort bilde

Besøksadresse:
Gamlevegen 11, 2634 Fåvang (Hovedinngang)
Linåkerveien 2A, 2634 Fåvang (Inngang til Heldøgns tjenester)

Kontaktinformasjon Linåkertunet
Kontaktinformasjon Linåkertunet
Navn Stilling Telefon
Per Arne Vesteraas Sykehjemslege 453 76 632
Tone Heggelihaugen Helsesekretær 612 83 300
Britt Karen Hagen Avdelingsleder 404 11 865
Anne Midtmageli Fagansvarlig kjøkken 948 26 530
Stine Tidemandsen Aktivitør 484 97 483
Jette Pedersen Sjåfør 458 77 148

Nyheter