Viktig melding

Dagsenter

 

Dagsenteret på Linåkertunet har tirsdag og torsdag tilbud tilpasset brukere med demenssykdom. Tilbudet gjelder fortrinnsvis eldre som bor i eget hjem og har behov for et aktivitetstilbud en til to ganger i uka. Dagsenterets personale vil legge vekt på aktiviteter ut fra brukerens forutsetninger, interesser  og ønsker i trygge omgivelser og i fellesskap med andre i samme situasjon. Tilbudet skal også være et avlastningstilbud for nære pårørende.

 

 

 


Av aktiviteter kan nevnes: Erindringsaktiviteter med forskjellige tema, trim til musikk, enkle hobbyaktiviteter, sang og musikk, turgåing m.m.

 

Dagen starter med at de som trenger det blir hentet hjemme. Sammen med sjåfør er aktivitør med ved inn- og hjemkjøring. 

 

Det serveres frokost, formiddagskaffe og middag.  

 

 

 

Søknad om tilbudet rettes til Tildelingskontoret ved å søke om Dag-/aktivitetstilbud mer opplysninger om tilbudet på tlf: 612 83 300/453 75 525

 

Dagsenter for eldre (DOCX, 18 kB)

Dagsenter for personer med aldersdemens (DOCX, 22 kB)