Viktig melding

Linåkertunet heldøgns tjenester

Heldøgns tjenester er en helhetlig helse- og omsorgstjeneste til brukere med omfattende hjelpebehov, og er spesielt tilrettelagt for personer med demens, kognitiv svikt og psykogeriatri.