Viktig melding

Aldersheimens venner

Aldersheimens venner er frivillig interesseorganisasjon som ivaretar beboernes trivsel og sosiale behov.