Sjåførtjeneste

 

 

Bussen brukes til:
Transport til og fra dagtilbud

Turkjøring

Utkjøring av hjelpemidler og montering av trygghetsalarmer

 

 

Sjåfør ved Linåkertunet er Jette Pedersen

epost: Jette.Pedersen@ringebu.kommune.no

mobil nr. 458 77 148 (tirsdag, onsdag, torsdag og fredag)

 

 

 

          

Kontaktperson

Marit Listad
Marit Listad
Avdelingsleder
Mob: 970 45 124