Viktig melding

Kontorpersonale ved Linåkertunet

Kontaktinformasjon Linåkertunet

Kontaktinformasjon Linåkertunet
Ingrid Rugsveen Tjenesteleder 904 07 714
Sykehjemslege 453 76 632
Mona Melgårdshagen Sekretær 453 75 525
Ellinor Flobakk Avdelingsleder HDT 954 77 696
Ingrid Kjos Braastad Avdelingsleder Korttid 911 72 995
Harpa Hallgrimsdottir Fagleder kjøkken 948 26 530
Stine Tidemandsen Aktivitør 484 97 483
Jette Pedersen Sjåfør 458 77 148