Leie av kommunale bygg og møterom

Covid-19 gjør at det er restriksjoner på bruken av alle lokaler framover inntil videre. De til enhver tid gjeldende smittevernregler må følges. Dette vil blant annet medføre at det blir mulighet til å ha betraktelig færre folk til stedet samtidig.

Ringebu kommune har ulike møterom og lokaler som kan leies ut på bestemte vilkår. Dette gjelder Tromsvang kulturhus, Kaupanger kulturhus, Ringebu skole, Fåvang skole, Ringebu ungdomsskole, Ringebuhallen og Innovasjonssenteret. 

Leie av kommunale bygg

Levekårsutvalget vedtok i sak 011/17 retningslinjene for utleie av kommunale bygg og møterom.
Retningslinjene kan leses i menypunktet øverst på siden.

Retningslinjene gjelder både leietakere som betaler og de som har gratis leie. Gratis leie kan gis til lag og foreninger, se overordnede prinsipp på side 3 i retningslinjene. NB: Organisasjonsnummer må da opplyses i søknad.

All leie skjer via bestillingsskjema som ligger i menyen øverst på siden.

Etter at du har sendt inn skjema, vil du vil få en bekreftelse da din henvendelse er mottatt og behandlet. Nøkler eller adgangskort utleveres i 1. etasje på rådhuset. Leietaker må være over 18 år og vedkommende er ansvarlig leietaker/ kontaktperson.
 

Betaling skjer forskuddsvis dvs. at du betaler når du henter nøkler/adgangskort.

Bedrifter, lag og foreninger kan be om faktura. Dette gjøres i bestillingsskjema.  

Vi har betalingsterminal og Vipps. (Kontantløs betaling)

Priser:
Utleiesatser for 2020 finner du her: Utleiesatser 2020 (PDF, 133 kB)

Kontaktperson

Innbyggertorget
Innbyggertorget
Tlf: 61 28 30 00