Leie av kommunale bygg og møterom

Ringebu kommune har ulike møterom og lokaler som kan leies ut på bestemte vilkår. Dette gjelder Tromsvang kulturhus, Kaupanger kulturhus, Ringebuhallen og Innovasjonssenteret. 

Covid-19 gjør at det er restriksjoner på bruken av alle lokaler framover inntil videre. De til enhver tid gjeldende smittevernregler må følges. Dette vil blant annet medføre at det blir mulighet til å ha betraktelig færre folk til stede samtidig. Leietaker står selv ansvarlig for at alle smitteverntiltak blir overholdt. Les mer på Helsedirektoratet sine sider her. 

Leie av kommunale bygg

Levekårsutvalget vedtok i sak 011/17 retningslinjene for utleie av kommunale bygg og møterom.
Retningslinjene kan leses i menypunktet øverst på siden.

Retningslinjene gjelder både leietakere som betaler og de som har gratis leie. Gratis leie kan gis til registrerte lag og foreninger i Ringebu kommune, se overordnede prinsipp på side 3 i retningslinjene. NB: Organisasjonsnummer må da opplyses i søknad.

All leie skjer via kalenderen til det enkelte bygg, se de ulike byggene som er tilgjengelig her. 

Nøkler eller adgangskort utleveres i 1. etasje på rådhuset. Leietaker må være over 18 år og vedkommende er ansvarlig leietaker/ kontaktperson.

Betaling skjer forskuddsvis dvs. at du betaler når du henter nøkler/adgangskort.

Vi har betalingsterminal og Vipps. (Kontantløs betaling)

Bedrifter, lag og foreninger kan be om faktura. Dette gjøres i bestillingsskjema.  

Priser:
Utleiesatser for 2021 finner du her: Utleiesatser 2021 (PDF, 71 kB)

Kontaktperson

Innbyggertorget
Innbyggertorget
Tlf: 61 28 30 00