Viktig melding

Barnevernvakt

Barnevernvakten er barneverntjenestenes akuttberedskap. Primæroppgavene er å bistå barn, unge og familier i akutte situasjoner., og sikre at barn og ungdom har det trygt. Alle tiltak barnevernvakten iverksetter, er hjemlet i Lov om barnevern.

 

Telefonnummeret til vår barnevernvakt er: 40 40 40 15, og denne er tilgjengelig etter ordinær arbeidstid fra kl. 15.00 til 08.00, samt i helger og helligdager.

 

Barnevernvakta skal sikre at barn og unge som utsettes for omsorgssvikt, mishandling eller andre overgrep, får hjelp snarest mulig. De følger opp familier og fosterhjem som opplever akutte vanskeligheter når den ordinære barneverntjenesten har stengt.

Ved akutt behov for barneverntjenester innen ordinær kontortid, kontaktes barneverntjenesten. 

Barnevernvakta løser akutte situasjoner på egen hånd eller i samarbeid med politiet. Medarbeidere gir råd på telefonen og reiser ut på oppdrag eller hjemmebesøk ved behov. De fleste henvendelser løses ved samtaler eller konfliktmekling. Barnevernvakta kan i spesielle situasjoner foreta foreløpig, akutt flytting til beredskapshjem eller barneverninstitusjon. Barnevernvakta arbeider kun akutt, og oppfølgingsarbeidet overtas av den kommunale barneverntjenesten førstkommende virkedag.

Midt-Gudbrandsdal barneverntjeneste har inngått et samarbeid med Ringsaker Interkommunale Barnevernvakt.