Midt-Gudbrandsdal barneverntjeneste vil rette en stor takk til Lions klubbene i Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron, samt Ringebu sanitetsforening for gaver og bidrag slik at vi kunne glede noen av våre familier litt ekstra denne julen.

MGBV vil også takke en anonym giver som har gitt et generøst bidrag til formålet. Dette har utgjort en stor forskjell for mange, og det har vært et særdeles trivelig oppdrag for våre ansatte å få levere dette nå i en spesiell førjulstid.

Med ønske om en god og fredelig jul til dere alle fra oss i MGBV.

I forbindelsen sammenslåingen til en interkommunal barneverntjeneste  ba vi skolen og barnehager om å lage noe som kunne pryde veggene i våre nye lokaler.

 

Dette er det fantastisk nydlige resultatet fra Ringebubarnehagene!  

Syv BarnevernsProffer og syv barnevernledere har gått sammen om å skrive en helt ny fagbok: Barnas barnevern – trygt, nyttig og samarbeidende for barn. 

 

Slik blir det nye barnevernet

Barnevernet over hele landet står foran endringer som vil gi et mer åpent og samordnet barnevern.

 

Høgskolen i  Innlandet v/Camilla og Bjørn Arne, takker Midt-Gudbrandsdal barnevernskontor for veldig nyttig samarbeid og innspill til boka «Beslutninger i barnevernet».

 

Høgskolen i  Innlandet v/Camilla og Bjørn Arne sier at de «håper boken kan være til noe inspirasjon for barneverntjenesten i deres arbeid med utsatte barn og deres familier».

 

dinutvei.no er en nasjonal nettportal som gir oversikt over ulike hjelpetilbud, der man er eller over hele landet. På dinutvei.no finner du også informasjon, fagstoff og en spørsmål og svar-tjeneste, hvor du kan stille spørsmål og få svar anonymt.

 

Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor er nå deltagene i et forsknings- og utviklingsarbeid i regi av HIL v/ Bjørn Arne Buer og Camilla Benin. Temaet er " Beslutningsprosesser i barnevernet ift. tverrfaglig og tverretatlig samarbeid" Det vil bli skrevet en forskningsrapport på temaet da arbeidet er ferdig.