Høgskolen i  Innlandet v/Camilla og Bjørn Arne, takker Midt-Gudbrandsdal barnevernskontor for veldig nyttig samarbeid og innspill til boka «Beslutninger i barnevernet».

 

Høgskolen i  Innlandet v/Camilla og Bjørn Arne sier at de «håper boken kan være til noe inspirasjon for barneverntjenesten i deres arbeid med utsatte barn og deres familier».

 

dinutvei.no er en nasjonal nettportal som gir oversikt over ulike hjelpetilbud, der man er eller over hele landet. På dinutvei.no finner du også informasjon, fagstoff og en spørsmål og svar-tjeneste, hvor du kan stille spørsmål og få svar anonymt.

 

Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor er nå deltagene i et forsknings- og utviklingsarbeid i regi av HIL v/ Bjørn Arne Buer og Camilla Benin. Temaet er " Beslutningsprosesser i barnevernet ift. tverrfaglig og tverretatlig samarbeid" Det vil bli skrevet en forskningsrapport på temaet da arbeidet er ferdig.

Det kommunale kriseteamet har utarbeidet en brosjyre med informasjon om helsetilbudet i Ringebu kommune etter kriser og ulykker. Er du i den situasjonen at du føler behov for akutt hjelp i en krise vil du i denne brosjyren blant annet finne informasjon om hvor du kan henvende deg.

Se informasjonsbrosjyren her. (PDF, 475 kB)

Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor (MGBV) er et samarbeid mellom kommunene Ringebu og Sør-Fron. Kontoret er lokalisert i Ringebu og har til sammen 5,7 stilling.

Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor (MGBV) er et samarbeid mellom kommunene Ringebu og Sør-Fron. Kontoret er lokalisert i Ringebu og har til sammen 5,7 stilling.

Alarmtelefonen for Barn og Unge er en gratis nødtelefon for barn og unge. Den er åpen når barneverntjenestenes kontorer er stengt. I ukedager er den åpen fra kl. 15:00 om ettermiddagene og til kl. 08:00 neste morgen. I helgene er den åpen hele døgnet.

I brosjyren Er du redd for å gå hjem? finner du opplysninger om hvordan du kan ta kontakt både på e-post og sms.