Viktig melding

Kontaktinformasjon - Ringebu læringssenter

 

Assisterende rektor

:Ragnhild Hjelmstad

Besøksadresse: Åmillomvegen 9, 2630 Ringebu

Postadresse: Hanstadgata 4, 2630 Ringebu

E-post: ragnhild.hjelmstad@ringebu.kommune.no

Tlf.:905 92 333