Kontaktinformasjon Fåvang skole

Klikk for stort bilde

 

 

Fåvang skole             

Fåvangvegen 20
2634 Fåvang

Veibeskrivelse

 

Tlf.:45 37 68 45

 

 

Mandager

 

Tirsdager

 

Onsdager

 

Torsdager

 

Fredager

1.-6.trinn

7.trinn

1.-2.trinn

3.-7.trinn

1.-3.trinn

4.-7.trinn

1.-2.trinn

3.-7.trinn

1.-2.trinn

3.-7.trinn

08.15 - 13.00

08.15 - 14.15

08.15 - 12.15

08.15 - 14.15

08.15 - 13.00

08.15 - 14.15

08.15 - 12.15

08.15 - 13.00

08.15 - 12.15

08.15 - 14.15

 
     

Skolens ledelse

   
Klikk for stort bilde

 

Dan-Håkon Fonstad

Tjenesteleder

 

Mobiltlf.: 482 47 994

dhf@ringebu.kommune.no

 

 
Klikk for stort bilde

 

Britt-Olave Olstad          

Assisterende rektor
Elevrådskontakt

Mobiltlf.: 416 92 909

britt.olave.olstad@ringebu.kommune.no

 
Klikk for stort bilde

Anne Berit Myhren

Leder SFO

Fagarbeider skole

Tlf.arb.: 488 67 936

Mobiltlf.: 977 53 531

AnneBerit.Myhren@ringebu.kommune.no

 

Teamledere

   
Klikk for stort bilde

Lene Thoresen Amrud

Kontaktlærer 4.trinn

Teamleder 1.-4.trinn

Tlf.arb.: 45 37 68 45

Mobiltlf.: 976 72 589

lene.thoresen.amrud@ringebu.kommune.no

 

Klikk for stort bilde

Anne Isdahl

Kontaktlærer 6.trinn

Teamleder 5.-7.trinn

Tlf.arb.: 45 37 68 45 

Mobiltlf.: 473 18 667

anne.isdahl@ringebu.kommune.no 

 

Annet pedagogisk personale

   

Klikk for stort bilde

Unni Aspeslåen

Faglærer og svømmeansvarlig

Tegnspråktolk og ressurslærer sos.ped

Tlf.arb.: 45 37 68 45

Mobiltlf.: 915 90 724

unni.aspeslaaen@ringebu.kommune.no

 

Klikk for stort bilde

Stein Bjørnland

Kontaktlærer 7.trinn

Tlf.arb.: 45 37 68 45 

Mobiltlf.: 909 18 366

stein.bjornland@ringebu.kommune.no

 
Klikk for stort bilde

Aase Mork Borgedal      

Faglærer og verneombud

bibliotekansvarlig og samlingsstyrer K&H

Tlf.arb.: 45 37 68 45

Mobiltlf.: 911 89 200

aase.mork.borgedal@ringebu.kommune.no

 
Klikk for stort bilde

Lies De Winter

Kontaktlærer 2.trinn

Tlf.arb.: 45 37 68 45

Mobiltlf.: 414 92 132

 
Klikk for stort bilde

Ann Elisabeth Grøtli

Kontaktlærer 4.trinn

 

Tlf.arb.: 45 37 68 45

Mobiltlf.: 924 45 202

AnnElisabeth.Grotli@ringebu.kommune.no   

 
Klikk for stort bilde

Sissi Guttu

Kontaktlærer 1.trinn

Tlf.arb.: 45 37 68 45

Mobiltlf: 412 57 283

 

Klikk for stort bilde

Ulrike Götzel

Faglærer

 

Tlf.arb.: 45 37 68 45

Mobiltlf.: 412 23 874

ulrike.gotzel@ringebu.kommune.no

 

Klikk for stort bilde

Grethe Kristin Hvattum

Faglærer

Medlem i kulturforum Ringebu

Tlf.arb.: 45 37 68 45

Mobiltlf.: 482 90 467

grethe.hvattum@ringebu.kommune.no

 

Klikk for stort bilde

Solveig Haaland

Faglærer

Spesialpedagog, leder av ressursteam

Tlf.arb.: 45 37 68 45

Mobiltlf.: 948 88 472

solveig.haaland@ringebu.kommune.no

 

Klikk for stort bilde

Randi Iversen

Kontaktlærer 3.trinn

Tlf.arb.: 45 37 68 45

Mobiltlf.: 990 45 167

randi.iversen@ringebu.kommune.no

 

Klikk for stort bilde

Bente Thulien Jørstad

Kontaktlærer 3.trinn

Tlf.arb.: 45 37 68 45

Mobiltlf.: 992 62 576

bente.jorstad@ringeb.kommune.no

 

Klikk for stort bilde

Pernille Kalseth

Faglærer 

Hovedtillitsvalgt og lokallagsleder UDF

Tlf.arb.: 45 37 68 45

Mobiltlf.: 993 51 339

pernille.kalseth@ringebu.kommune.no

 
Klikk for stort bilde

Tone Lisbeth Krog Morken

Faglærer 

 

Tlf.arb.: 45 37 68 45

Mobiltlf.: 924 89 686

tone.krog.morken@ringebu.kommune.no

 
Klikk for stort bilde

Gunn Anita Pålsrud

Kontaktlærer 7.trinn

Tlf.arb.: 45 37 68 45

Mobiltlf.: 911 84 351

Gunn.Anita.Paalsrud@ringebu.kommune.no

 

Klikk for stort bilde

 

 

Åse Guri Rundsveen

Kontaktlærer 5.trinn

Tlf.arb. 45 37 68 45

Mobiltlf.: 958 42 739

aase.guri.rundsveen@ringebu.kommune.no

 

Klikk for stort bilde

Lillian Distad Skansgård

Kontaktlærer 1.trinn

Faglærer Norsk 2

Tlf.arb.: 45 37 68 45 

Mobiltlf.: 416 81 324

lillian.distad@ringebu.kommune.no

 
Klikk for stort bilde

 

Hege Stakston

Kontaktlærer 2.trinn

Faglærer Norsk 2

Tlf.arb.: 45 37 68 45

Mobiltlf.: 916 26 749

hege.stakston@ringebu.kommune.no

 
Klikk for stort bilde

Sølvi Amrud Torsgard

Kontaktlærer 6.trinn

 

Tlf.arb.: 453 76 845

Mobiltlf.: 970 82 756

Solvi.Amrud.Torsgard@ringebu.kommune.no

 

Klikk for stort bilde

Sylvia Volden

Kontaktlærer 5.trinn

Plasstillitsvalgt, utdanningsforbundet

Tlf.arb.: 45 37 68 45 

Mobiltlf.: 905 46 521

sylvia.volden@ringebu.kommune.no

 

Klikk for stort bilde

 

Karen Randi Wimmer

Faglærer

Logoped/spesialpedagog

Tlf.arb.: 45 37 68 45

Mobiltlf.: 911 81 051

karen.randi.wimmer@ringebu.kommune.no

 

SFO - personale, miljøveiledere, fagarbeidere og assistenter i skolen

 

Klikk for stort bilde

Ann Karin Bakken

Assistent

Tlf.arb.: 488 67 936

Mobiltlf.: 993 76 483

annkarin.bakken@ringebu.kommune.no

 

Klikk for stort bilde

Lisbet Myhrhagen

Assistent

Tlf.arb.: 45 37 68 45

Mobiltlf.: 454 27 390

lismyr@hotmail.com 

 
Klikk for stort bilde

Ingrid Slaastuen

Miljøveileder

Bachelor i psykologi

Tlf.arb.: 488 67 936

Mobiltlf.:951 48978

Ingrid.Slaastuen2@ringebu.kommune.no

 

 
Klikk for stort bilde

Kristine Hansen Sletten

Fagbrev, barne og ungdomsarbeider

Tlf.arb.: 488 67 936

Mobiltlf.: 938 81 697

kristine.hansen@ringebu.kommune.no

 

Klikk for stort bilde

Nina Plassen Sæther

Miljøveileder

Barnevernspedagog

Tlf.arb.: 488 67 936

Mobiltlf.: 952 58 929

NinaPlassen.Saether@ringebu.kommune.no

 
Klikk for stort bilde  

Aino-Anette Søreng

Miljøveileder

Årsenhet i pedagogikk 

Norsk for minoritetsspråklige

Tlf.arb.: 488 67 936

Mobiltlf.: 959 07 114

Aino.Anette.Soreng@ringebu.kommune.no

 
I permisjon:    

Else Sæter

Assistent