Kontaktinformasjon Fåvang skole 

 

Fåvang skole             

Fåvangvegen 20
2634 Fåvang

Veibeskrivelse

Min skole - foresatt APP

 

Tlf.:45 37 68 45

 

 

Mandager

 

Tirsdager

 

Onsdager

 

Torsdager

 

Fredager

1.-6.trinn

7.trinn

1.-2.trinn

3.-7.trinn

1.-3.trinn

4.-7.trinn

1.-2.trinn

3.-7.trinn

1.-2.trinn

3.-7.trinn

08.15 - 13.00

08.15 - 14.15

08.15 - 12.15

08.15 - 14.15

08.15 - 13.00

08.15 - 14.15

08.15 - 12.15

08.15 - 13.00

08.15 - 12.15

08.15 - 14.15

 
     

Skolens ledelse

   

 

Dan-Håkon Fonstad

Tjenesteleder

 

Mobiltlf.: 482 47 994

dhf@ringebu.kommune.no

 

 

 

Britt-Olave Olstad          

Assisterende rektor

Leder ressursteam og IKT ansvarlig

Mobiltlf.: 416 92 909

britt.olave.olstad@ringebu.kommune.no

 

 

Anne Berit Myhren

Leder SFO

Fagarbeider skole

Tlf.arb.: 488 67 936

Mobiltlf.: 977 53 531

AnneBerit.Myhren@ringebu.kommune.no

 

Teamledere

   

Sylvia Volden

Kontaktlærer 2.trinn

Teamleder 1.-4.trinn

Tlf.arb.: 45 37 68 45 

Mobiltlf.: 905 46 521

sylvia.volden@ringebu.kommune.no

 

Anne Isdahl

Kontaktlærer 7.trinn

Teamleder 5.-7.trinn

Tlf.arb.: 45 37 68 45 

Mobiltlf.: 473 18 667

anne.isdahl@ringebu.kommune.no 

 

Annet pedagogisk personale

   

Lene Thoresen Amrud

Kontaktlærer 6.trinn

 

Tlf.arb.: 45 37 68 45

Mobiltlf.: 976 72 589

Lene.Thoresen.Amrud@ringebu.kommune.no

 

Unni Aspeslåen

Faglærer og døvetolk

Elevrådskontakt, folkehelsekoordinator

Tlf.arb.: 45 37 68 45

Mobiltlf.: 915 90 724

unni.aspeslaaen@ringebu.kommune.no

 

Stein Bjørnland

Kontaktlærer 6.trinn

Verneombud

Tlf.arb.: 45 37 68 45 

Mobiltlf.: 909 18 366

stein.bjornland@ringebu.kommune.no

 

Lies De Winter

Kontaktlærer 5.trinn

 

Tlf.arb.: 45 37 68 45

Mobiltlf.: 414 92 132

 

Ann Elisabeth Grøtli

Kontaktlærer 7.trinn

 

Tlf.arb.: 45 37 68 45

Mobiltlf.: 924 45 202

AnnElisabeth.Grotli@ringebu.kommune.no   

 

Sissi Guttu

Kontaktlærer 4.trinn

Tlf.arb.: 45 37 68 45

Mobiltlf: 412 57 283

Sissi.Sofia.E.Guttu@ringebu.kommune.no

 

Ulrike Götzel

Faglærer

 

Tlf.arb.: 45 37 68 45

Mobiltlf.: 412 23 874

ulrike.gotzel@ringebu.kommune.no

 

Solveig Haaland

Kontaktlærer 3.trinn

Spesialpedagog, medlem i ressursteam

Tlf.arb.: 45 37 68 45

Mobiltlf.: 948 88 472

solveig.haaland@ringebu.kommune.no

 

Randi Iversen

Kontaktlærer 5.trinn

Tlf.arb.: 45 37 68 45

Mobiltlf.: 990 45 167

randi.iversen@ringebu.kommune.no

 

Bente Thulien Jørstad

Kontaktlærer 4.trinn

Tlf.arb.: 45 37 68 45

Mobiltlf.: 992 62 576

bente.jorstad@ringeb.kommune.no

 

Pernille Kalseth

Faglærer, bibliotekansvarlig

Hovedtillitsvalgt og lokallagsleder UDF

Tlf.arb.: 45 37 68 45

Mobiltlf.: 993 51 339

pernille.kalseth@ringebu.kommune.no

 

Tone Lisbeth Krog Morken

Faglærer 

 

Tlf.arb.: 45 37 68 45

Mobiltlf.: 924 89 686

tone.krog.morken@ringebu.kommune.no

 

Gunn Anita Pålsrud

Kontaktlærer 1.trinn

Fagansvarlig Norsk 2

Tlf.arb.: 45 37 68 45

Mobiltlf.: 911 84 351

Gunn.Anita.Paalsrud@ringebu.kommune.no

 

Lillian Distad Skansgård

Kontaktlærer 2.trinn

LOGOS-sertifisert

Tlf.arb.: 45 37 68 45 

Mobiltlf.: 416 81 324

lillian.distad@ringebu.kommune.no

 

Hege Stakston

Faglærer

Fagansvarlig Norsk 2

Tlf.arb.: 45 37 68 45

Mobiltlf.: 916 26 749

hege.stakston@ringebu.kommune.no

 

Sølvi Amrud Torsgard

I permisjon

 

Tlf.arb.: 453 76 845

Mobiltlf.: 970 82 756

Solvi.Amrud.Torsgard@ringebu.kommune.no

 

 

Karen Randi Wimmer

I permisjon

Logoped/spesialpedagog

Tlf.arb.: 453 76 845

Mobiltlf.: 911 81 051

karen.randi.wimmer@ringebu.kommune.no

 

Miljøveiledere, fagarbeidere og assistenter i skolen

 

Ingrid Hjelle

Fagarbeider

Tlf.arb.: 488 67 936

Mobiltlf.: 917 88 011

ingrid.hjelle@ringebu.kommune.no

 

Lisbet Myhrhagen

Assistent

Tlf.arb.: 453 76 845

Mobiltlf.: 454 27 390

Lisbet.Myhrhagen@ringebu.kommune.no

 

Stine Skjellhaugen

Miljøveileder

Vernepleier

Tlf.arb.: 488 67 936

Mobiltlf.: 991 58 579

 

Ingrid Slaastuen

Miljøveileder

Bachelor i psykologi

Tlf.arb.: 488 67 936

Mobiltlf.:951 48978

Ingrid.Slaastuen2@ringebu.kommune.no

 

Nina Plassen Sæther

Miljøveileder og barnevernspedagog

Medlem i ressursteam

Tlf.arb.: 488 67 936

Mobiltlf.: 952 58 929

NinaPlassen.Saether@ringebu.kommune.no

 

Kari Sæther

Assistentvikar

Tlf.arb.: 453 76 845

Mobiltlf.: 993 70 247

kari.sether@ringebu.kommune.no

 

Aino-Anette Søreng

Miljøveileder m/ årsenhet i pedagogikk 

Norsk for minoritetsspråklige

Tlf.arb.: 488 67 936

Mobiltlf.: 959 07 114

Aino.Anette.Soreng@ringebu.kommune.no

 

Nina Karin Laakso Søreng

Fagarbeider

Tlf.arb.: 453 76 845

Mobiltlf.: 971 98 270

Nina.Soreng@ringebu.kommune.no